Nieuwe vzw KUnST Leuven boven de doopvont gehouden

Zopas werd de nieuwe vzw KUnST Leuven boven de doopvont gehouden. De vzw is een hecht samenwerkingsverband tussen de KULeuven en de Leuvense hogescholen, de stad Leuven en de culturele sector. Doel van de vzw is stadsbrede culturele projecten te initiëren en ondersteunen.

Op 25 oktober 2010 werd het cultuurcharter 2010-2020 ondertekend door de stad Leuven, de KULeuven, de Leuvense hogescholen en de Leuvense cultuursector. Dit charter versterkte de samenwerking tussen de drie partners en hield een belofte in voor de toekomst: de Leuvense Culturele Ruimte vorm geven via overkoepelende projecten en acties. De stad, de universiteit en de culturele sector zouden nog nauwer samenwerken op vlak van cultuur. De stevige traditie die werd opgebouwd met tentoonstellingen als Meesterlijke Middeleeuwen (2002), Rogier vander Weyden in M (2009) of het drieluik rond de Vlaamse Primitief Dirk Bouts (1998) wordt zo verder gezet, maar tegelijkertijd uitgebreid door de realisatie van een bredere betrokkenheid bij de culturele actoren en bij de universitaire, wetenschappelijke gemeenschap.

De vzw KUnST Leuven heeft als doelstelling stadsbrede culturele projecten te ondersteunen waarbij steeds gestreefd wordt naar de inbreng van relevante
Leuvense culturele partners en partners uit het hoger onderwijs. De vzw heeft vooral een rol in het zoeken van de nodige financiële ondersteuning voor de op stapel staande projecten alsook in de coördinatie en communicatie van deze projecten. De vzw wordt afwisselend voorgezeten door de schepen van cultuur van de stad Leuven, Denise Vandevoort en Prof. Dr. Mart Buekers, voorzitter van de commissie cultuur van de KU Leuven.

Een eerste ambitieus project dat KUnST Leuven zal coördineren, is ‘Vesalius 1514-2014’. In 2014 is het 500 jaar geleden dat deze pionier van de moderne geneeskunde en de moderne wetenschappen werd geboren. Het Vesaliusjaar is de bundeling van talrijke initiatieven van academische, artistieke en culturele aard. Het centrale element is een ambitieuze tentoonstelling in M die loopt van oktober 2014 tot februari 2015. De tentoonstelling is opgedeeld in drie grote thema’s: het anatomisch theater – de representatie van leven en dood – de propaganda van het ideale lichaam.

Verschillende culturele partners zullen in deze periode een aantal bijzondere artistieke projecten presenteren. Een eerste greep uit de activiteiten: 30CC vzw werkt een festival uit rond hedendaagse dans en Braakland/Zhebilding presenteert een nieuwe productie rond het thema lichamelijkheid. De KULeuven organiseert een internationaal congres en verschillende toeristische wandelingen leiden de bezoeker naar plaatsen die in relatie staan met Vesalius’ verblijf in Leuven.
KUnST Leuven betekent een belangrijke ondersteuning voor het Vesaliusjaar,” stelt Geert Vanpaemel, curator van de tentoonstelling. “Het wordt een groots stadsfestival, waarin wetenschap en kunst elkaar kunnen ontmoeten.

De oprichting van deze nieuwe vzw is een verdere, belangrijke stap in de samenwerking tussen stad en universiteit. Het is opvallend hoe het geloof in de meerwaarde van deze samenwerking ook op het culturele vlak in de loop der jaren is gegroeid,” aldus schepen Denise Vandevoort. Mart Buekers, voorzitter van de commissie cultuur van de KU Leuven, voegt er graag aan toe: “Deze doorgedreven en gestructureerde samenwerking op cultureel vlak tussen een stad en een universiteit is een unicum. Ik ben zeer blij dat we dit hebben kunnen verwezenlijken. De toekomst ziet er veelbelovend uit.”

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.