Wijkcomité Goede Vaart Leuven verzet zich tegen plannen Engels Plein

Buurtbewoners aan de vaartkom verzetten zich tegen de plannen voor een nieuwe studentenresidentie in hun buurt en vragen inspraak om een leefbare mix van studenten en permanente bewoners te garanderen.

Bewoners, eigenaars en naaste buren van de residenties Waterside en Hungaria aan de Leuvense Vaartkom hebben massaal bezwaar aangetekend bij de stad tegen de realisatie van een gebouw met 603 woongelegenheden voor studenten op het Engels Plein. De buurtbewoners menen dat komst van meer dan duizend studenten op deze
plaats buiten alle proportie is en een hypotheek legt op de leefbaarheid van de buurt. De 182 mede-ondertekenaars van het bezwaarschrift zijn niet gekant tegen de komst van studenten, maar wel tegen het hoge aantal. Ze willen een gezonde mix tussen tijdelijk en permanent wonen. Ze vragen bovendien inspraak om de leefkwaliteit van hun buurt te vrijwaren op vlak van mobiliteit, geluidsoverlast en afvalproblematiek, en dringen aan op een doeltreffend beheer van de studentenhuisvesting via de KU Leuven.

De buurtbewoners halen als argument aan dat er in het oorspronkelijk ontwikkelingsplan voor de zone Vaartkom/Engels Plein en de vele publicaties in onder
meer het stadsvernieuwingsmagazine “Mozaïek”, nergens sprake is dat het Engels Plein of aan Vaartkom Noord de bestemming “studentenhuisvesting“ zouden krijgen. De nieuwe identiteit voor het Engels Plein wordt wel steevast gekoppeld aan parkeermogelijkheden, grootschalige detailhandel, recreatie en groene ruimte. Het wordt eveneens omschreven als een aantrekkelijke ruimte voor sport, spel en evenementen.

In de nieuw ingediende bouwaanvraag is sprake van 603 wooneenheden voor studenten. De buurtbewoners menen dat door die hoge concentratie de site verandert in een studentencampus in plaats van in een gemengde, geïntegreerde woonomgeving. Het evenwicht tussen tijdelijk en permanent wonen raakt hierdoor helemaal zoek.

De buurtbewoners beweren dat in Leuven de concentratie aan studentenkoten nergens zo groot is. Zij pleiten voor de huisvesting van maximaal 150 studentenkoten op het Engelsplein. Een toegeving, volgens de bewoners, aangezien er nooit eerder sprake was van studentenhuisvesting op deze plaats. Bovendien wonen er nu reeds een kleine 100 studenten in de gebouwen van Hungaria en Waterside, zonder enig probleem. Het bewijs dat een gezonde en evenwichtige sociale mix werkt.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.