Plechtige inhuldiging van het beeld van de Heilige PETRUS

Op zondag 24 juni 2012 na de eucharistieviering van 10.30u wordt het beeld van de Heilige Petrus plechtig ingehuldigd aan het zuiderportaal (kant stadhuis) door E.H. Dirk DE GENDT, deken van de Sint-Pieterskerk. Nos Iungit Academia (NIA) schonk het beeld aan de kerkfabriek van de Sint-Pieterskerk.

De Leuvense Sint-Pieterskerk is binnenkort dus een beeld rijker. Maar hoe kwam Nos Iungit Academia (NIA) tot het schenken van dit beeld? En hoe wisten zij dat er vroeger een beeld stond op de sokkel in het zuidertransept?

Hugo Geeraerts deed uitgebreid onderzoek naar het beeld dat een heilige Petrus bleek te zijn. De oudst bekende illustratie is een gravure van 1880. Meerdere foto’s van, en publicaties over de Sint-Pieterskerk tonen aan dat het beeld er heeft gestaan en zeker intact is gebleven tot 1943. Vermoedelijk werd het beeld in 1945 zwaar beschadigd: het verloor hoofd, rechterarm en linkerhand. Zo bleef het staan tot het, op het einde van de jaren 50, aan het oog werd onttrokken door stellingen en doeken die de kerkbezoekers moesten beschermen tegen vallend gruis en stenen. De meest recente en laatste foto van het beeld dateert van 1984. Deze foto werd teruggevonden in het restauratiedossier.


Gravure zuidportaal Sint-Pieterskerk met beeld, Belgische Illustratie, Antwerpen, 30.10.1880


Copyright KIK-IRPA, Brussel

Bij de start van de eigenlijke restauratie van de zuideringang in 1996 is het –intussen totaal verweerde beeld- spijtig genoeg stuk geraakt. Omdat bewezen is dat er zeker meer dan honderd jaar een beeld gestaan heeft en dat het een zegenende Petrus was, komt er opnieuw een Petrusbeeld op de bewuste sokkel.


Foto beeld heilige Petrus, 1984 restauratiedossier Robert Vandendael

De redactie van Leven in Leuven is alvast benieuwd!

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.