Archief voor 9 juni 2012

Bachelorproeven Lemmens Drama (11- 15 juni 2012)

De aanloop naar de bachelorproef van de studenten drama begon eind vorig schooljaar. Toen kregen de studenten als opdracht om tijdens de zomermaanden hun fascinaties op te lijsten. Die presenteerden ze aan het begin van het jaar. En na een gezamenlijk productie (‘Het laatste vuur’) o.l.v. Guy Dermul, werden die fascinaties omgezet in werkbare thema’s. Die thema’s werden verkend in het schrijven van een scenario. Elke student maakte een kortfilm, waar hij het hele productieproces doormaakte, van spelen, over regisseren en montage, onder de deskundige begeleiding van Pascal Poissonnier.

De bevindingen die daaruit voortkwamen, werden meegenomen naar het schrijfatelier van Freek Vielen. En met die schrijfsels trokken ze naar Joost Horward, die dat schrijven als opstap nam naar podiumschetsen in de maand maart. Het werden stuk voor stuk verrassende en op een persoonlijke leest geschoeide kleinoden. Dit alles vormde de basis om aan de bachelorproef te bouwen. Studenten maakten, schreven en regisseerden, hierin bijgestaan door coaches, hun eigen voorstelling.

De resultaten kan je volgende week bekijken.

Het programma:

Maandag 11 juni
19u30: Vokke Thomas Van Caeneghem – Paviljoenenzaal Stuk (volzet!)
20u45: Au nom du père Laurence Stas – Fabuleuszaal Opek
22u: n°392 Nele Criel – Grote zaal-Opek

Dinsdag 12 juni
19u30: Varken spreekt Astrid Ogiers – Hazefonteinstraat – Oud-Heverlee
19u30: Vokke Thomas Van Caeneghem – Paviljoenenzaal Stuk (volzet!)
20u45: Au nom du père Laurence Stas – Fabuleuszaal Opek
22u: n°392 Nele Criel – Grote zaal-Opek

Woensdag 13 juni
19u30: Varken spreekt Astrid Ogiers – Hazefonteinstraat – Oud-Heverlee
19u30: Vokke Thomas Van Caeneghem – Paviljoenenzaal Stuk
20u45: Moederkoek Dymfy Van Speybroeck – Labozaal Stuk
20u45: Au nom du père Laurence Stas – Fabuleuszaal Opek
22u: n°392 Nele Criel – Opek

Donderdag 14 juni
19u30: Varken spreekt Astrid Ogiers – Hazefonteinstraat – Oud-Heverlee
19u30: Vokke Thomas Van Caeneghem – Paviljoenenzaal Stuk
20u45: Moederkoek Dymfy Van Speybroeck – Labozaal Stuk

Vrijdag 15 juni
19u30: Vokke Thomas Van Caeneghem – Paviljoenenzaal Stuk
20u45: Moederkoek Dymfy Van Speybroeck – Labozaal Stuk

Reserveer je gratis zitje via reserveren@lemmensdrama.be.

Bookmark and Share

Leuvenaar kent zijn oorlogshelden niet meer

Hoewel talrijke oorlogshelden vereeuwigd zijn op Vlaamse straatnaamborden en gedenktekens, zijn de daden van deze helden grotendeels uit ons collectieve geheugen verdwenen. Dr. Marnix Beyen (Universiteit Antwerpen) nam de proef op de som in de Leuvense deelgemeente Wilsele en publiceerde de resultaten in het nieuwe nummer van Tijd-Schrift van Heemkunde Vlaanderen.”Ondanks de nadrukkelijke politiek die na de Tweede Wereldoorlog werd gevoerd om de herinnering aan deze helden levendig te houden, heeft zich bij de mensen blijkbaar toch geen blijvende collectieve herinnering kunnen vormen.

Zoals in vele dorpen het geval is, zijn in Wilsele een tiental straten vernoemd naar verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Het gemeentebestuur gebruikte de straatnaamgeving in de late jaren 1940 om zich als heldhaftige verzetsgemeente te profileren. “Des te opvallender is het dat die herinnering aan de verzetshelden vandaag nauwelijks nog lijkt te leven in het dorp,” aldus Beyen. “Een rondvraag bij de inwoners van deze straten maakte duidelijk dat slechts een kleine minderheid nog weet naar wie de naam van hun straat verwijst. Ongeveer de helft van de inwoners had totaal geen idee, sommigen wisten dat het “iets met de oorlog” te maken had, en slechts enkele – voornamelijk oudere – mensen konden correcte en vrij precieze informatie geven.

Dynamische herinneringscultuur
Voor dit ontbreken van een ruimere collectieve herinnering, ziet Beyen een drietal verklaringen, waarvan de draagwijdte de lokale casus ruimschoots overstijgt: de groeiende demografische verscheidenheid, het ontbreken van culturele bemiddelaars (zoals scholen) en het ontbreken van een aantrekkelijk script waarin de concrete biografische verhalen passen. “Straatnamen en monumenten kunnen slechts effectief zijn als ‘herinneringsinstrument’ wanneer ze een plaats krijgen binnen een ruimere en dynamische herinneringscultuur,” stelt Beyen. “Door grondig onderzoek en aantrekkelijke studies kunnen historici en erfgoedwerkers hun steentje bijdragen aan zo’n herinneringscultuur. De voorbije Erfgoeddag, die focuste op het thema ‘Helden’, was hiervoor bijvoorbeeld een goede aanzet.

Grenzen van de herinneringspolitiek
Toch wijst Beyen meteen ook op de grenzen van elke herinneringspolitiek. “Individuele actoren en instellingen kunnen slechts in beperkte mate een invloed uitoefenen op wat gemeenschappen zich wensen te herinneren van hun verleden. Zo zijn straatnamen als het ware fossielen van de herinneringspolitiek uit een vroeger tijdperk. Maar juist als fossielen bieden ze ons een uitgelezen wegwijzer naar sociale en politieke constellaties van vroeger.

Lees het volledige artikel online in Tijd-Schrift.

Bookmark and Share