Bachelorproeven Lemmens Drama (11- 15 juni 2012)

De aanloop naar de bachelorproef van de studenten drama begon eind vorig schooljaar. Toen kregen de studenten als opdracht om tijdens de zomermaanden hun fascinaties op te lijsten. Die presenteerden ze aan het begin van het jaar. En na een gezamenlijk productie (‘Het laatste vuur’) o.l.v. Guy Dermul, werden die fascinaties omgezet in werkbare thema’s. Die thema’s werden verkend in het schrijven van een scenario. Elke student maakte een kortfilm, waar hij het hele productieproces doormaakte, van spelen, over regisseren en montage, onder de deskundige begeleiding van Pascal Poissonnier.

De bevindingen die daaruit voortkwamen, werden meegenomen naar het schrijfatelier van Freek Vielen. En met die schrijfsels trokken ze naar Joost Horward, die dat schrijven als opstap nam naar podiumschetsen in de maand maart. Het werden stuk voor stuk verrassende en op een persoonlijke leest geschoeide kleinoden. Dit alles vormde de basis om aan de bachelorproef te bouwen. Studenten maakten, schreven en regisseerden, hierin bijgestaan door coaches, hun eigen voorstelling.

De resultaten kan je volgende week bekijken.

Het programma:

Maandag 11 juni
19u30: Vokke Thomas Van Caeneghem – Paviljoenenzaal Stuk (volzet!)
20u45: Au nom du père Laurence Stas – Fabuleuszaal Opek
22u: n°392 Nele Criel – Grote zaal-Opek

Dinsdag 12 juni
19u30: Varken spreekt Astrid Ogiers – Hazefonteinstraat – Oud-Heverlee
19u30: Vokke Thomas Van Caeneghem – Paviljoenenzaal Stuk (volzet!)
20u45: Au nom du père Laurence Stas – Fabuleuszaal Opek
22u: n°392 Nele Criel – Grote zaal-Opek

Woensdag 13 juni
19u30: Varken spreekt Astrid Ogiers – Hazefonteinstraat – Oud-Heverlee
19u30: Vokke Thomas Van Caeneghem – Paviljoenenzaal Stuk
20u45: Moederkoek Dymfy Van Speybroeck – Labozaal Stuk
20u45: Au nom du père Laurence Stas – Fabuleuszaal Opek
22u: n°392 Nele Criel – Opek

Donderdag 14 juni
19u30: Varken spreekt Astrid Ogiers – Hazefonteinstraat – Oud-Heverlee
19u30: Vokke Thomas Van Caeneghem – Paviljoenenzaal Stuk
20u45: Moederkoek Dymfy Van Speybroeck – Labozaal Stuk

Vrijdag 15 juni
19u30: Vokke Thomas Van Caeneghem – Paviljoenenzaal Stuk
20u45: Moederkoek Dymfy Van Speybroeck – Labozaal Stuk

Reserveer je gratis zitje via reserveren@lemmensdrama.be.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.