Archief voor juli, 2012

Piknik Musik in het Van Waeyenberghpark – impressie

Foto’s copyright Tim Sallé.

De laatste Piknik Musik vindt plaats op 26 augustus op het Lambertusplein te Heverlee. Schrijf het alvast in jullie agenda’s!

Bookmark and Share

Leuven Autovrij op zondag 26 augustus

Op 26 augustus wordt de hele binnenstad en de binnenring verkeersvrij gemaakt. Die dag kan je in onze provinciehoofdstad terecht voor bijna 60 activiteiten: van een kinderboerderij en verticaal tuinieren tot het uittesten van elektrische (bak)fietsen, een skateparcours en verschillende dans- en zangoptredens. Het volledige programma kan je bekijken op www.leuven.be/leuvenautovrij.

Nieuw dit jaar is de wedstrijd ‘win-je-entertainer’. Alle Leuvenaars kunnen deelnemen door een foto in te zenden. Met die foto brengen de bewoners op een originele manier in beeld hoe ze hun buurt graag zouden zien in het Leuven van Overmorgen, een Leuven dat in 2030 Klimaatneutraal is. De winnaars worden getrakteerd op een optreden van een fanfare, een groep muzikanten, een orkest of een dansgroep op 26 augustus in hun straat of buurt. Het enige wat zij dan nog moeten doen, is hun stoel buiten zetten en genieten. Inschrijven kan door een foto te mailen naar info@mobiel21.be.

Leuven Autovrij
Leuven Autovrij is een initiatief van de stad Leuven, met ondersteuning van het Netwerk Duurzaam Leuven en Mobiel 21 vzw. De Autovrije Zondag is een bekend en gesmaakt concept in Vlaanderen en Europa. Een stad zonder autoverkeer biedt ruimte aan de bewoners om te genieten van een autovrije sfeer en om tal van activiteiten op te zetten. Bezoekers leren de stad ook eens op een heel andere manier kennen en maken kennis met de alternatieven voor de auto in de stad.

CO2-uitstoot verminderen
In het kader van Leuven Klimaatneutraal 2030 voerde de stad een nulmeting uit om de CO2- uitstoot in Leuven te meten. Belangrijke conclusie hieruit is dat het verkeer in en rond Leuven verantwoordelijk is voor 25% van de CO2-uitstoot. De helft hiervan is afkomstig van het verkeer op de E40 en E314. Het is dus belangrijk dat er grote en kleine acties worden uitgewerkt om een duurzame mobiliteit te stimuleren in de stad. Dat betekent: alternatieven aanbieden voor de auto, zorgen voor een veilige fietsinfrastructuur, elektrisch rijden en autodelen stimuleren en inwoners bewust maken van hun mobiliteitsgedrag.

Met deze autoloze zondag geeft de stad de straten en pleinen van Leuven voor een dag terug aan de inwoners, verenigingen en buurtcomités zodat zij kunnen buiten komen en ervaren hoe het is om te leven en te wandelen in een stad waar de auto niet langer heer en meester is. En dat in een gezellige sfeer.

Bookmark and Share

Voodoo: eerste toepassing gevelrenovatiepremie

Met meer dan 1000 handels- en horecazaken in de binnenstad en met nog eens 1000 zaken buiten de kern is Leuven een echte shoppingstad. De diverse winkelcentra in de stad hebben een belangrijk effect op de lokaal stedelijke economie. De stad Leuven heeft baat bij haar imago van winkelstad, en dat geldt niet alleen voor de handelaar en zijn klanten, maar ook voor de stad zelf. Daarom stelt het stadsbestuur, met steun van Europese (EFRO) en Vlaamse (HERMES) subsidiegelden een toelage ter beschikking voor de gevelrenovatie van handelspanden. Wanneer de handelsruimte langer dan één jaar leeg staat kan deze premie ook gebruikt worden voor de herinrichting van de winkelruimte.

Handelswijken hebben niet alleen een economische functie, zij hebben ook een belangrijke sociale functie. Het ‘herbergzaamheidskarakter’ dat een winkelstraat uitstraalt, de sfeer en gezelligheid die de bezoeker er kan vinden, leiden tot het ‘goed gevoel’ dat bezoekers hebben over een winkelwijk. Fraaie panden en aantrekkelijke gevels vormen het niet onbelangrijke decor voor creëren van dit ‘goed gevoel’.

Tot op heden werden er 20 dossiers ingediend voor de gevelrenovatiepremie. De Tiensestraat spant de kroon. Niet minder dan 5 projecten zijn in deze straat te vinden. Dat toont aan dat de ondernemers in de toekomst van deze straat terecht geloof hechten. De heraanleg van de straat in het benedengedeelte (kant Rector De Somerplein) en het geplande project van GroepT (bovengedeelte) ondersteunen zonder twijfel dat geloof. Het succes van de gevelrenovatiepremie maakt evenwel dat het voorziene budget voor 2012 opgebruikt is. Geen nood voor diegenen die nog plannen hebben want voor 2013 is een nieuw budget voorzien. Dossiers die nu nog worden ingediend komen op een wachtlijst te staan en worden begin volgende jaar opnieuw gecontacteerd.

VooDoo: het eerste gerealiseerde project
Marleen Van Eyck en André Van Acker behoren tot de eerste groep van ondernemers die ingegaan is op de oproep van 2012. Inmiddels is zijn pand volledig gerenoveerd, van buiten, maar ook binnenin. De zaak steekt volledig in een nieuw kleedje. VOODOO is in de Tiensestraat geen onbekende meer. Het is er een gevestigde waarde die al 23 jaar bestaat.

De zaakvoerders zeggen er het volgende over: ‘Op 1 september 1989 hebben we het aangedurfd een Afrikaanse winkel te openen in Leuven. Voodoo is uitgegroeid tot een bekende zaak tot buiten Leuven en zelfs tot buiten de grenzen van België. Hoe kan zo iets, een blanke vrouw die dicht bij de zwarte gemeenschap staat? Wij adopteerden twee Afrikaanse kinderen en voelden zo de nood voor een klein Matongé in Leuven. Onze klanten komen niet alleen uit Afrika, we hebben ook een groot cliënteel uit Latijns America, Caraibïen, Brasilië en Afro Amerikanen. Het is niet alleen zaken doen, maar ook het menselijke aspect is belangrijk. Een luisterend oor bieden voor de vreemde mensen, en hen ook helpen in keuzes te maken en te integreren in onze cultuur. Wij zijn een grote familie, ze noemen mij mama Afrika of madam Voodoo. Wij danken de stad Leuven voor het project gevelrenovatie, dat de winkel Voodoo een nieuw imago geeft en fel geapprecieerd wordt door ons cliënteel.’

Om in aanmerking te komen voor de gevelrenovatietoelage moeten de uitgevoerde werken minimaal € 3.000 (excl. btw) kosten. De handelaar of de eigenaar van het pand kan tot 75 % van de kosten (factuurbedrag excl. btw) terugvorderen, met een maximum van € 10.000. Enkele voorbeelden: vernieuwen van ramen en deuren, een aparte toegang naar de bovenverdieping maken samen met het opknappen van de voorgevel. Er is ook een toelage voor de verfraaiing van de commerciële ruimte: deze toelage kan alleen worden bekomen wanneer de handelsruimte langer dan één jaar leegstaat. Ook hier moeten de werken minimaal € 3.000 (excl. btw) bedragen. De aanvrager krijgt 75 % van de kosten (factuurbedrag excl. btw) terugbetaald met een maximum van € 10.000. De belangrijkste modaliteiten

Voor 2012 en 2013 wordt elk jaar een budget uitgetrokken van € 120.0001. De aanvragen worden behandeld in volgorde van datum van indiening, na afweging van de vereiste criteria zoals bepaald in het subsidiereglement en tot uitputting van het goedgekeurde krediet.

Bookmark and Share

BELEUVENISSEN TROPICAL 2012

 

Bookmark and Share

Fietsen vanuit Leuven

Leuven ligt in het hart van de provincie Vlaams-Brabant, een groene provincie met heel veel fietsmogelijkheden. Meer en meer bezoekers van Leuven zijn geïnteresseerd om een stad en omgeving te verkennen met de fiets.

Ze kunnen zelf een parcours samenstellen uit het fietsknooppuntennetwerk. Maar wij bieden hen een selectie aan van het beste van de Leuvense omgeving zodat ze zelf niet teveel moeite hoeven te doen: de mooiste plekjes, aangename fietscafés, lekkere tavernes, leuke plekjes voor de kinderen,…

Na “fietsen langs de 4 abdijen” en de romantische fietsroute “I Luv Leuven” hebben we nu een 3e toeristisch fietsproduct uitgewerkt : “fietsen vanuit Leuven”: 4 fietslussen die starten en toekomen in Leuven.” zegt schepen van toerisme Dirk Vansina.

De 4 lussen zijn geselecteerd uit het fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Leuven is de toegangspoort naar de Groene Gordel en naar het Hageland. Het product is een samenwerking tussen gedeputeerde Monique Swinnen (provincie Vlaams-Brabant) en Dirk Vansina (Leuven).

De eerste lus is vanuit Leuven de Hagelandse heuvels in, een rit van zo’n 36 km langs fabelachtige torens en historische sites. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de kerktorens van de Abdij van Park en Abdij van Vlierbeek en de donjon van het Kasteel van Horst. Onderweg fiets je langs een aantal fietscafés met een al eeuwenoude geschiedenis zoals de Gempemolen.

In de tweede lus kan je op zoek naar Rock en Devotie. Via autoluwe jaagpaden langs het kanaal Leuven-Dijle verlaat je de stad voor een tocht van 42 km. Het concert is nog maar pas afgelopen en de wei van Werchter ligt er alweer verlaten bij. Onderweg kan je een stop maken in het Witloofmuseum.

Wie graag de vorstelijke toer op gaat kan via de Dijlevallei fietsen langs een aantal prinselijke kastelen zoals het Kasteel van Arenberg en het Kasteel van Leefdaal. Onderweg kan je een stop maken in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Deze derde lus is 48 km lang.

Ontsnappen aan de stad en herademen in het bos kan met de vierde en laatste lus van 31 km. Halverwege stoot je op de gekste klim-en klautertuigen. Dé ideale tocht met kinderen. Uiteraard ook hier weer onderweg enkele leuke stops voor een natje en een droogje!

De 4 fietslussen hebben Leuven als centraal vertrekpunt en worden gebundeld in een handige brochure in 5 talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans). Fietsen zijn te huur in het fietspunt aan het station van Leuven.

Bookmark and Share

éCouter buurtfestival op 11 augustus

Op zaterdag 11 augustus zal in hartje Leuven de eerste editie van éCouter plaatsvinden. éCouter is een gezellig buurtfeest met optredens en straatanimatie in de omgeving van de Pieter Coutereelstraat en de Zevenslapersstraat.

Het festival is ontstaan uit een enthousiaste buurtsamenwerking waaruit de afgelopen jaren al de Zevenslapersfeesten en de jaarlijkse speelstraat ontstond. Maar met dit nieuwe festival wil éCouter ook de leegte opvullen die Schapenrock achterlaat, een gelijkaardig initiatief, dat helaas in 2011 zijn laatste editie kende. Net als Schapenrock probeert éCouter een nieuwe, frisse traditie op te bouwen in Leuven met een gratis festival zonder winstbejag, met drank en eten aan democratische prijzen.

Naast een aantal optredens van talentvolle bands uit Leuven en omstreken zal er ook straatanimatie zijn, zoals een springkasteel, volksspelen, een rad van fortuin en een rommelmarkt met tweedehands kinderspeelgoed. Om 13.00 uur wordt het evenement plechtig geopend door de straatburgemeester van dienst. En vanaf 14.00 uur staan volgende optredens op het programma:

 • Withhold
 • De Zingende Apen
 • Bearskin
 • The Love Compartment (unplugged)
 • Big Snake
 • Sam Baeten
 • The Rocketeers
 • New Addiction
 • Presidential Sweet
 • IZA
 • PolarJacket
 • Feline & Mr. B
 • Ambassadors of Nowhere

Meer info op http://www.ecouter-leuven.be of http://www.facebook.com/eCouterLeuven

Bookmark and Share

Ladeuzebells in het kader van Sol LeWitt in Museum M

Vier zaterdagavonden in augustus zal om 21u de beiaard van de Universiteitsbibliotheek spelen. Dit jaar staan de concerten in het teken van Sol LeWitt.

Sol LeWitt liet zich sterk inspireren door muziek. Daarom zullen de zomerse beiaardenconcerten van Ladeuze Bells in het teken staat van de fantastische zomertentoonstelling in M. Tijdens de eerste 3 concerten klinkt Amerikaanse muziek, Moessorgski’s Schilderijententoonstelling en muziek van Soll LeWitts favoriete componisten Johann Sebastian Bach en Pilipp Glass.

Het slotconcert is de traditionele Jukebox on Bells, waarbij Luc Rombouts de concertreeks afsluit met de keuze van de luisteraar. Dit jaar bevat de playlist licht-klassieke muziek, zoals Traumerei, en popsongs met een vleugje romantiek, zoals Forever Young, Always a Woman en veel meer. De meest geliefde nummers zullen op 25 augustus vanuit de toren over Leuven klinken. Mail je persoonlijk 5 top-vijf door naar info@ladeuzebells.be en beluister hem op 25 augustus.

 Programma

 • 4 augustus: Gideon Bodden, stadsbeiaardier van Amsterdam en Gouda. ‘ Beelden uit een schilderijententoonstelling’ met o.m. Beelden uit een schilderijententoonstelling (Moessorgski) en Rhapsody in Blue (Gershwin)
 • 11 augustus: beiaardduo The Bells’ Angels (Twan Bearda en Luc Rombouts). ‘Bach et alii’ met o.m. muziek van J. S. Bach, Gary White en de ouverture tot Candide van Leonard Bernstein.
 • 18 augustus: Boudewijn Zwart, stadsbeiaardier van Amsterdam en Dordrecht. ‘Glass on Bells’ met muziek van Philip Glass en John Cage
 • 25 augustus: Luc Rombouts, universiteitsbeiaardier.
Bookmark and Share

Beleuvenissen Special – impressie

Hooverphonic

Hooverphonic

Hooverphonic

Hooverphonic

Hooverphonic

Tio Pepe & The Bordellos

Tio Pepe & The Bordellos

Paul Michiels

Paul Michiels

Paul Michiels

Meuris vs. De Leeuw

Meuris vs. De Leeuw

Meuris vs. De Leeuw

Katrina & The Romance

Alle foto’s in deze knappe reeks zijn van de hand van Zeger Knaepen.

Bookmark and Share

Klimaatactiekamp in Leuven: 3 – 8 augustus 2012

Van 3 tot 8 augustus slaat een bonte bende van klimaatactivisten letterlijk de tenten op in Leuven voor het vierde Klimaatactiekamp. De precieze lokatie van het klimaatactiekamp wordt traditiegetrouw slechts enkele dagen voor de start bekend gemaakt. Tijdens zo’n kamp komen vaak tot honderden mensen, van jong tot oud, gedurende een week samen om ervaringen uit te wisselen, workshops en debatten mee te maken, duurzaam, veganistisch en klimaatneutraal te leven en natuurlijk ook om samen vreedzaam actie te voeren.

Het klimaatactiekamp van Leuven richt de pijlen ondermeer op de grote banken en hun investeringen, maar wil ook lokale thema’s bespelen. Het kamp vindt plaats op een mooi en groen kampeerterrein, vlakbij het centrum van Leuven, dat uitgerust zal zijn met composttoiletten, sanitair met stromend water, een EHBO-post, een vegankeuken en een marquee-tent voor de plenaire meetings. Iedereen is welkom op zo’n klimaatactiekamp, van doorgewinterde activisten tot mensen die graag eens willen kennismaken met de klimaatbeweging. Elk jaar nemen ook heel wat gezinnen met kinderen deel aan het kamp.

Wordt Frank Bomans een klimaatactivist?
Hij komt in ieder geval naar Leuven, van 3 tot 8 augustus, om deel te nemen aan het klimaatactiekamp. Hoe acteur Pol Goossen hem daartoe wist te overhalen, kom je te weten in dit filmje:

Klimaatactiekamp Leuven 2012 from Conrad Deblauwe on Vimeo.

Bookmark and Share

M-concerten: Bach on Bells

Op donderdagavond in de zomer kun je van 19:00 tot 20:00 op het museumterras proeven, kijken en luisteren tegelijk. Je geniet van het uitzicht op de indrukwekkende universiteitsbibliotheek en de muziek die uit zijn klokkentoren komt. In het kader van de tentoonstelling Sol LeWitt. Colors spelen beiaardiers Luc Rombouts, Liesbeth Janssens, Twan Bearda, Jan Verheyen en Eddy Mariën werk van Bach. De drank is gratis zolang de beiaard speelt!

‘Sol LeWitt is to art as Bach was to music’, zei de kunstenaar Adrian Piper. Die uitspraak slaat niet enkel op het grote belang van beide figuren, maar ook op de sterke structurele basis van beider werk. Sol LeWitt luisterde zeer veel naar Bach en beschouwde hem als een van zijn belangrijkste muzikale inspiratiebronnen. Daarom worden op donderdagavonden in de zomer beiaardconcerten gegeven met muziek van de Duitse meester.

Bekijk het volledige programma op de website van M.

Bookmark and Share