Restauratie Donatustoren stadspark

10 jaar geleden, in 2002, gaf de stad Leuven de toren in erfpacht aan de stichting Erfgoed Vlaanderen, nu de vzw Nieuwe Erfgoedorganisatie (nu op zoek naar een nieuwe naam) om de toren te restaureren en te ontsluiten voor het publiek. De toren maakte deel uit van de eerste stadsomwalling die werd gebouwd in de 12de eeuw. Die omwalling was zo’n 2.750 meter lang. Langs het traject stonden 31 torens die voor de verdediging van de stad zorgden. Bij de aanleg van een nieuw en grootser opgevat verdedigingssysteem rond 1360 kwam de oude muurgordel in onbruik. De meeste van de oude verdedigingstorens werden in de 18de eeuw afgebroken. Vandaag staan er nog maar 6 torens overeind waarvan de Donatustoren in het stadspark er één is.

Restauratie
De toren in het stadspark van Leuven schreeuwt om restauratie. De hekken die momenteel rond de stadstoren staan, staan er niet voor niets. Door stabiliteitsproblemen waren er in 2004 stenen naar beneden gevallen. De oorzaak waren struiken en klimop op de bovenste rand van de toren die met hun wortels de bovenste rand van de steenblokken naar buiten duwden. Binnenin de toren had zich heel wat zand opgehoopt, dat voor een extra druk en belasting zorgde. Deze aarde, aangevuld met het vele regenwater dat via de bovenzijde in de toren liep, zette veel druk op de muren van de toren, waardoor de romp op verschillende plaatsen dreigde open te splijten. De toren stond letterlijk op springen…  Erfgoed Vlaanderen voerde enkele noodingrepen uit. Hoewel de ruïne nu heel wat steviger op zijn poten staat, wacht ze nog steeds op een grondige restauratie.

Dirk Vansina : “Ik heb het restauratiedossier samen met Erfgoed Vlaanderen nu op de juiste rails gekregen. Er is lang aan gewerkt en de inzichten over de wijze van restaureren zijn in de loop van het proces gewijzigd. Maar nu is er een consensus over de aanpak : restauratie van de toren op een zodanige manier dat de oorspronkelijke bouwstructuur hersteld wordt, toegankelijk gemaakt wordt onder begeleiding, en de funderingensaarde terug aangebracht wordt.

Het restauratiedossier van de toren zelf, fase 1, is klaar. Het restauratiedossier werd goedgekeurd werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het is nu wachten op de toezegging van subsidies alvorens de werken kunnen aanvatten.

In een tweede fase zal ook de omgeving van de toren aangepakt worden. De stabiliteitsproblemen van de toren zijn te wijten aan het weggraven van de grond rondom de funderingen. Die funderingen zullen in de 2e fase terug bedekt worden met aarde. Dit is een belangrijke ingreep in het stadspark maar is noodzakelijk.

Ontsluiting
Het is de bedoeling om de toren onder begeleiding van stadsgidsen toegankelijk te maken. De bezoekers zullen op die manier een idee krijgen hoe de toren er vroeger moet hebben uitgezien en hoe hij functioneerde.

Schepen Vansina wil ook het toeristisch verhaal over de toren laten aansluiten bij de andere torens
van de eerste ringmuur. Zo is het zijn intentie om te evoceren waar de ringmuur doorheen de huidige stad liep. Zo krijgt het publiek een beter zicht op de omvang van de middeleeuwse stad. De plaats waar de eerste ringmuur stond, wil de schepen aangeven aan de hand van koperen plaatjes op het wegdek.

Aan de verschillende restanten van de eerste ringmuur wil de schepen infoborden plaatsen. Die moeten de individuele toerist en passant informeren over de bouwwijze en functie van de ringmuur.

De Leven in Leuven-redactie is alleszins verheugd om te vernemen dat er eindelijk stappen gezet worden om de restauratie van de Donatustoren op rails te zetten. Het is een schandvlek op het erfgoedbeleid van de stad Leuven dat de waardevolle middeleeuwse stadsomwalling in zulk erbarmelijke staat is. Hopelijk is dit een eerste stap om het erfgoed voor het nageslacht te bewaren en te ontsluiten.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.