Voodoo: eerste toepassing gevelrenovatiepremie

Met meer dan 1000 handels- en horecazaken in de binnenstad en met nog eens 1000 zaken buiten de kern is Leuven een echte shoppingstad. De diverse winkelcentra in de stad hebben een belangrijk effect op de lokaal stedelijke economie. De stad Leuven heeft baat bij haar imago van winkelstad, en dat geldt niet alleen voor de handelaar en zijn klanten, maar ook voor de stad zelf. Daarom stelt het stadsbestuur, met steun van Europese (EFRO) en Vlaamse (HERMES) subsidiegelden een toelage ter beschikking voor de gevelrenovatie van handelspanden. Wanneer de handelsruimte langer dan één jaar leeg staat kan deze premie ook gebruikt worden voor de herinrichting van de winkelruimte.

Handelswijken hebben niet alleen een economische functie, zij hebben ook een belangrijke sociale functie. Het ‘herbergzaamheidskarakter’ dat een winkelstraat uitstraalt, de sfeer en gezelligheid die de bezoeker er kan vinden, leiden tot het ‘goed gevoel’ dat bezoekers hebben over een winkelwijk. Fraaie panden en aantrekkelijke gevels vormen het niet onbelangrijke decor voor creëren van dit ‘goed gevoel’.

Tot op heden werden er 20 dossiers ingediend voor de gevelrenovatiepremie. De Tiensestraat spant de kroon. Niet minder dan 5 projecten zijn in deze straat te vinden. Dat toont aan dat de ondernemers in de toekomst van deze straat terecht geloof hechten. De heraanleg van de straat in het benedengedeelte (kant Rector De Somerplein) en het geplande project van GroepT (bovengedeelte) ondersteunen zonder twijfel dat geloof. Het succes van de gevelrenovatiepremie maakt evenwel dat het voorziene budget voor 2012 opgebruikt is. Geen nood voor diegenen die nog plannen hebben want voor 2013 is een nieuw budget voorzien. Dossiers die nu nog worden ingediend komen op een wachtlijst te staan en worden begin volgende jaar opnieuw gecontacteerd.

VooDoo: het eerste gerealiseerde project
Marleen Van Eyck en André Van Acker behoren tot de eerste groep van ondernemers die ingegaan is op de oproep van 2012. Inmiddels is zijn pand volledig gerenoveerd, van buiten, maar ook binnenin. De zaak steekt volledig in een nieuw kleedje. VOODOO is in de Tiensestraat geen onbekende meer. Het is er een gevestigde waarde die al 23 jaar bestaat.

De zaakvoerders zeggen er het volgende over: ‘Op 1 september 1989 hebben we het aangedurfd een Afrikaanse winkel te openen in Leuven. Voodoo is uitgegroeid tot een bekende zaak tot buiten Leuven en zelfs tot buiten de grenzen van België. Hoe kan zo iets, een blanke vrouw die dicht bij de zwarte gemeenschap staat? Wij adopteerden twee Afrikaanse kinderen en voelden zo de nood voor een klein Matongé in Leuven. Onze klanten komen niet alleen uit Afrika, we hebben ook een groot cliënteel uit Latijns America, Caraibïen, Brasilië en Afro Amerikanen. Het is niet alleen zaken doen, maar ook het menselijke aspect is belangrijk. Een luisterend oor bieden voor de vreemde mensen, en hen ook helpen in keuzes te maken en te integreren in onze cultuur. Wij zijn een grote familie, ze noemen mij mama Afrika of madam Voodoo. Wij danken de stad Leuven voor het project gevelrenovatie, dat de winkel Voodoo een nieuw imago geeft en fel geapprecieerd wordt door ons cliënteel.’

Om in aanmerking te komen voor de gevelrenovatietoelage moeten de uitgevoerde werken minimaal € 3.000 (excl. btw) kosten. De handelaar of de eigenaar van het pand kan tot 75 % van de kosten (factuurbedrag excl. btw) terugvorderen, met een maximum van € 10.000. Enkele voorbeelden: vernieuwen van ramen en deuren, een aparte toegang naar de bovenverdieping maken samen met het opknappen van de voorgevel. Er is ook een toelage voor de verfraaiing van de commerciële ruimte: deze toelage kan alleen worden bekomen wanneer de handelsruimte langer dan één jaar leegstaat. Ook hier moeten de werken minimaal € 3.000 (excl. btw) bedragen. De aanvrager krijgt 75 % van de kosten (factuurbedrag excl. btw) terugbetaald met een maximum van € 10.000. De belangrijkste modaliteiten

Voor 2012 en 2013 wordt elk jaar een budget uitgetrokken van € 120.0001. De aanvragen worden behandeld in volgorde van datum van indiening, na afweging van de vereiste criteria zoals bepaald in het subsidiereglement en tot uitputting van het goedgekeurde krediet.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.