Archief voor 4 augustus 2012

Naomi Kerkhove – M-idzomer 2012

De performance van Naomi Kerkhove vond plaats in de exporuimte van Sol LeWitt. Het contrast tussen de monumentale museumzalen en de ragfijne kunstwerkjes uit textiel die met bijzondere nauwkeurigheid en finesse uitgerold en opgezet werden, kon haast niet groter zijn. Het publiek bleef als betoverd kijken naar de haast rituele handelingen van de kunstenares. De minikunstwerkjes nodigden de mensen uit om ze van dichterbij te bewonderen en menig smartphone werd bovengehaald om de kleine zwartwit creaties vast te leggen.

M-idzomer - 3 augustus 2012

M-idzomer - 3 augustus 2012

M-idzomer - 3 augustus 2012

M-idzomer - 3 augustus 2012

Bookmark and Share

Maïté Jeannolin – M-idzomer 2012

Danseres Maïté Jeannolin voerde in de antichambre van M een bevreemdende choreografie op waarin een bizarre geluidstape en microfonen de hoofdrol speelden. Een performance die moeilijk in woorden te vatten valt.

M-idzomer - 3 augustus 2012

M-idzomer - 3 augustus 2012

Bookmark and Share

Mag ik u boeken? – M-idzomer 2012

Wij startten onze M-idzomeravond op vrijdag met het optreden “Mag ik u boeken?” van The Royal Improphonic Orchestra & Theatre (RIOT). Materialise-medewerker Pieter werd tot zijn eigen schrik en verbazing uit het publiek geplukt om vervolgens met muziek en gedichten verleid te worden door de vier improvisatie-acteurs. Het publiek mocht haar belezenheid tentoon spreiden en boektitels, schrijfstijlen en literaire personages aan de acteurs suggereren. De resultaten waren hilarisch. Of wat dacht u van een scène waarbij één van de acteurs uit een denkbeeldige luchtballon gegooid werd, een lied gewijd aan het Mesozoïcum of een ballade over een biseksuele giraf? Uiteindelijk koos Pieter, die de ganse avond gevat bleef reageren, Katrijn (aka Madame Bovary) onder luid applaus als winnares van de avond uit.

Bookmark and Share

Selah Sue heropent Het Depot op 16, 17 en 18 november

Het Depot heropent op 16 november de deuren van het vernieuwd gebouw op het Martelarenplein in Leuven. Om die historische gebeurtenis niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, werd ‘de poulain’ van Het Depot, Selah Sue, gevraagd om van die heropening een groots feest te maken. Dat het net Selah Sue is die het vernieuwde gebouw leven komt inblazen, is niet toevallig, aangezien het tijdens een van de Open Mic-avonden in Het Depot was dat ze ontdekt werd. Ook in de nieuwe stek zal overigens ruimte en tijd vrijgemaakt worden om te werken aan de ondersteuning van lokale artiesten.

Sinds die avond in Het Depot liep de carrière van Selah Sue als een TGV. Zo verkocht ze al meer dan een half miljoen platen, speelde ze voor uitverkochte zalen zoals de Zenith in Lille en Parijs en nam ze het voorprogramma van Prince in Antwerpen voor haar rekening. En de trein raast maar verder, want na haar doorbraak in Europa is ze helemaal klaar om in het najaar de US te veroveren.

Maar op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 november keert ze even terug naar haar Leuvense roots!

Bookmark and Share

Vaartkom Noord krijgt betere ontsluiting én nieuw jachthavenhuis

De stad Leuven en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) breien samen een vervolg aan het stadsvernieuwingsproject rond de Vaartkom in Leuven. Aan de noordoever van de Vaartkom, een gebied dat momenteel in volle ontwikkeling is, realiseren ze samen drie nieuwe projecten: de aanpassing van de bestaande brug, de bouw van een nieuwe brug en de bouw van een nieuw havenhuis. Deze infrastructuurwerken gaan het Engels Plein in de toekomst veel vlotter bereikbaar maken. Beide partners ondertekenden op 31 juli 2012 een overeenkomst die deze bouwwerken bezegelt.

De voorbije jaren kwam de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel op de verouderde industriële site rond de Vaartkom in Leuven op kruissnelheid. Oude bedrijfsgebouwen worden er dezer dagen gesloopt of stijlvol gerenoveerd om op die manier nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken en recreatie langs en op het water.

Het globale Vaartkomproject is opgedeeld in verschillende deelprojecten. Het deelproject Vaartkom Noord focust op de omgeving tussen het vroegere Openbaar Entrepot en het Engels Plein.

In het recente verleden werden in dit deelgebied tal van projecten gerealiseerd of opgestart: zo is het park op de Keizersberg sinds 2010 publiek toegankelijk, werd het Openbaar Entrepot in september 2011 omgevormd tot het kunstencentrum OPEK en startte de bouw van een nieuw complex van De sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en AGSL waarin ondermeer appartementen, commerciële ruimten en het hoofdkantoor van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal komen. Binnenkort start ook de heraanleg van het Engels Plein.

Om de ontsluiting van het gebied – en vooral het Engels Plein – te verbeteren, gaat men de bestaande brug over het kanaal aanpassen en komt er een nieuwe brug aande andere zijde van de viaduct. Hierover sloten het stadsbestuur en kanaalbeheerder W&Z een overeenkomst.

Aanpassing bestaande brug
Het beweegbare gedeelte van de bestaande brug gaat worden uitgebreid met een extra strook voor fietsers. Deze brug dient exclusief voor het verkeer richting Engels plein.

Nieuwe brug
Aan de andere zijde van de viaduct komt een extra brug. Deze nieuwe brug is van het type basculebrug: een brug die op dezelfde manier open gaat als de iets verder gelegen Schuiteniersbrug. Deze nieuwe constructie staat in voor het verkeer dat richting het J.M. Artoisplein zal rijden. Het verkeer over het kanaal wordt m.a.w. ontdubbeld zodat het Engels Plein beter ontsloten wordt dan vandaag.

Jachthavengebouw
Om de nieuwe brug te kunnen bouwen, dient het huidige jachthavengebouw aan de Vaartkom – dat eigendom is van W&Z maar in erfpacht is van de stad – te worden afgebroken. De stad zal in ruil een nieuw jachthavenhuis realiseren.

Naast de bewoners van het huidige jachthavenhuis – de jachtclub VVW Leuven en de duikclub Poseidon – zal er ook plaats zijn voor de vzw Kanaaltochten Brabant, een toeristisch infopunt en mogelijk ook een horecagelegenheid met mooi publiek terras en een verlaagde kade aan het water.

Fasering
Deze plannen zullen in verschillende fasen verlopen. Eerst gaat W&Z de bestaande Vaartkombrug aanpassen. Deze werken zullen nog dit jaar worden aanbesteed en zullen worden uitgevoerd in 2013 en kosten ongeveer 300.000 euro. Daarna is de aanbesteding en de bouw van een nieuwe brug voorzien. Deze werken moeten opgestart zijn in 2014 en zullen vermoedelijk 2,5 miljoen euro kosten. Het concept en de plannen voor het nieuwe jachthavenhuis tenslotte, zijn nog in volle ontwikkeling. Ze zullen concreet vorm krijgen in 2014 of 2015 en de kosten ervan worden voorlopig geraamd op 500.000 euro.

Een presentatie rond deze projecten kan worden geraadpleegd via www.leuven.be/vaartkom

Bookmark and Share