Vaartkom Noord krijgt betere ontsluiting én nieuw jachthavenhuis

De stad Leuven en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) breien samen een vervolg aan het stadsvernieuwingsproject rond de Vaartkom in Leuven. Aan de noordoever van de Vaartkom, een gebied dat momenteel in volle ontwikkeling is, realiseren ze samen drie nieuwe projecten: de aanpassing van de bestaande brug, de bouw van een nieuwe brug en de bouw van een nieuw havenhuis. Deze infrastructuurwerken gaan het Engels Plein in de toekomst veel vlotter bereikbaar maken. Beide partners ondertekenden op 31 juli 2012 een overeenkomst die deze bouwwerken bezegelt.

De voorbije jaren kwam de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel op de verouderde industriële site rond de Vaartkom in Leuven op kruissnelheid. Oude bedrijfsgebouwen worden er dezer dagen gesloopt of stijlvol gerenoveerd om op die manier nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken en recreatie langs en op het water.

Het globale Vaartkomproject is opgedeeld in verschillende deelprojecten. Het deelproject Vaartkom Noord focust op de omgeving tussen het vroegere Openbaar Entrepot en het Engels Plein.

In het recente verleden werden in dit deelgebied tal van projecten gerealiseerd of opgestart: zo is het park op de Keizersberg sinds 2010 publiek toegankelijk, werd het Openbaar Entrepot in september 2011 omgevormd tot het kunstencentrum OPEK en startte de bouw van een nieuw complex van De sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en AGSL waarin ondermeer appartementen, commerciële ruimten en het hoofdkantoor van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal komen. Binnenkort start ook de heraanleg van het Engels Plein.

Om de ontsluiting van het gebied – en vooral het Engels Plein – te verbeteren, gaat men de bestaande brug over het kanaal aanpassen en komt er een nieuwe brug aande andere zijde van de viaduct. Hierover sloten het stadsbestuur en kanaalbeheerder W&Z een overeenkomst.

Aanpassing bestaande brug
Het beweegbare gedeelte van de bestaande brug gaat worden uitgebreid met een extra strook voor fietsers. Deze brug dient exclusief voor het verkeer richting Engels plein.

Nieuwe brug
Aan de andere zijde van de viaduct komt een extra brug. Deze nieuwe brug is van het type basculebrug: een brug die op dezelfde manier open gaat als de iets verder gelegen Schuiteniersbrug. Deze nieuwe constructie staat in voor het verkeer dat richting het J.M. Artoisplein zal rijden. Het verkeer over het kanaal wordt m.a.w. ontdubbeld zodat het Engels Plein beter ontsloten wordt dan vandaag.

Jachthavengebouw
Om de nieuwe brug te kunnen bouwen, dient het huidige jachthavengebouw aan de Vaartkom – dat eigendom is van W&Z maar in erfpacht is van de stad – te worden afgebroken. De stad zal in ruil een nieuw jachthavenhuis realiseren.

Naast de bewoners van het huidige jachthavenhuis – de jachtclub VVW Leuven en de duikclub Poseidon – zal er ook plaats zijn voor de vzw Kanaaltochten Brabant, een toeristisch infopunt en mogelijk ook een horecagelegenheid met mooi publiek terras en een verlaagde kade aan het water.

Fasering
Deze plannen zullen in verschillende fasen verlopen. Eerst gaat W&Z de bestaande Vaartkombrug aanpassen. Deze werken zullen nog dit jaar worden aanbesteed en zullen worden uitgevoerd in 2013 en kosten ongeveer 300.000 euro. Daarna is de aanbesteding en de bouw van een nieuwe brug voorzien. Deze werken moeten opgestart zijn in 2014 en zullen vermoedelijk 2,5 miljoen euro kosten. Het concept en de plannen voor het nieuwe jachthavenhuis tenslotte, zijn nog in volle ontwikkeling. Ze zullen concreet vorm krijgen in 2014 of 2015 en de kosten ervan worden voorlopig geraamd op 500.000 euro.

Een presentatie rond deze projecten kan worden geraadpleegd via www.leuven.be/vaartkom

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.