Verkiezingsdebat: Leuven Klimaatneutraal tegen 2030?

Dit jaar startte het ambitieuze project “Leuven Klimaatneutraal 2030″ (LKN2030) met de medewerking van de stad Leuven, KU Leuven, het Leuvense bedrijfsleven en het middenveld. Een stad als Leuven in minder dan 20 jaar volledig klimaatneutraal maken, vereist immers een transitieproces waarbij grootschalige veranderingen in gang moeten worden gezet op het vlak van gebouwen, mobiliteit, stadsplanning, ruimtelijke ordening, voeding etc.

LKN2030 wordt door het projectteam samengevat met vier kernwoorden: wetenschappelijke onderbouw, implementatie, draagvlakcreatie en just transition. Met de nakende gemeenteraadsverkiezingen kan men zich de vraag stellen in hoeverre het proces naar Leuven Klimaatneutraal in 2030 door de stembusuitslag beïnvloed zal worden. Zal de dynamiek toenemen dan wel verminderen? En zal het proces daadwerkelijk op een sociaal rechtvaardige wijze plaatsvinden conform het just transition-principe. Tijdens het debat zullen enkele kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen over de toekomst van LKN2030 in debat gaan.

De panelleden zijn Jaak Brepoels (SP-a), Karin Brouwers (CD&V), David Dessers (Groen) en Tine Van Rompuy (PVDA). Eerst krijgen de panelleden tien minuten de tijd om te reflecteren op het lopende proces van Leuven Klimaatneutraal. Vervolgens volgt een debat in drie ronden over de thema’s wonen en het energie(armoede)vraagstuk, mobiliteit, en participatie en cultuur. Nadien krijgt het publiek ruimschoots de kans om met de pannelleden in debat te gaan. Het panelgesprek zal in goede banen geleid worden door Ben Vanheukelom (journalist VRT).

Praktisch
maandag 1 oktober, 20u
STUK, Naamsestraat 96, Leuven

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.