Archief voor 27 september 2012

Opnames VTM-programma Rijker dan je Denkt?

Een tapijt dat al jaren naar de zolder is verbannen, een antieken juweel dat je van je oma erfde, een designstoel uit de sixties die je hebt overgekocht, een verzameling strips of LP’s, blikken speelgoed dat je op de rommelmarkt op de kop hebt kunnen tikken, een schilderij van een onbekende kunstenaar dat je ooit cadeau kreeg, een zilveren kannetje dat al jaren op de kast prijkt: wie zich ooit afvroeg wat dit allemaal waard zou zijn, krijgt daar een antwoord op in Rijker dan je Denkt?.

Staf Coppens neemt de presentatie van dit nieuwe programma voor zijn rekening, dat op locatie in Vlaanderen wordt opgenomen. Op zondag 30 september 2012 vanaf 10u tot 18u wordt er een schattingsdag georganiseerd in M – Museum Leuven. Ter gelegenheid van de opnamedag, zet M enkele leuke acties op het getouw. Surf naar de agenda op de website www.vtm.be/rijker-danje-denkt voor meer informatie. De toegang tot het museum is die dag bovendien helemaal gratis.

De Rijker dan je Denkt?-experten taxeren tijdens deze opname helemaal gratis de oude en recentere snuisterijen, de vintage en designobjecten, schilderijen en kunstvoorwerpen van de bezoekers en vertellen of er al dan niet een mooi prijskaartje aan vasthangt. Gezinnen en vriendenclubjes die gewoon de sfeer van deze schattingsdag willen meemaken, zijn uiteraard ook van harte welkom in M Leuven.

Vraag jij je af of je oude filmaffiches naast een nostalgische ook een financiële waarde hebben? Wil je graag weten of je luchter art déco is of gewoon decoratief? Heb je een familiestuk dat je graag wil laten schatten… schrijf je dan in via www.vtm.be/rijker-dan-je-denkt.

 

Bookmark and Share

Brailleliga opende vandaag lokaal huis in Leuven

De Brailleliga stelt haar nieuwe campagne voor en surft mee op de verkiezingsgolf door alle burgers aan te sporen om te stemmen voor een gemeente met aandacht voor blinde of slechtziende personen. De boodschap: iedereen kan, op zijn niveau, iets doen om het leven van personen met een visuele beperking in zijn gemeente makkelijker te maken. Een eenvoudig gebaar zoals iemand begeleiden in een supermarkt of op straat is al een waardevolle bijdrage. Of, als handelaar, elementen die de doorgang zouden kunnen verhinderen zeker voor personen die ze moeilijk kunnen onderscheiden, trachten te vermijden zoals promotieborden op het trottoir. Iedereen kan blinde en slechtziende personen helpen, als men zich er maar bewust van is en niet vergeet dat hulp bieden altijd aangenamer is dan zelf hulp nodig te hebben…

De Brailleliga lanceert elk jaar een uitgebreide informatie- en sensibiliseringscampagne gericht naar het grote publiek. De Brailleliga wilde de campagne van 2012 een lokaal karakter geven, toegespitst op wat iedereen kan doen om het leven en de integratie van personen met een visuele handicap in zijn gemeente te vereenvoudigen. Dat lokale karakter weerspiegelt zich in de affiches die erg veel lijken op verkiezingsaffiches. Uiteraard gaat het hier om een knipoog en niet om een politiek engagement in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is de bedoeling om de aandacht van het publiek te vestigen op de integratie en het welzijn van personen met een visuele beperking in hun gemeente. Elke burger, handelaar, school, instituut of bedrijf kan iets doen, op zijn niveau.

De Brailleliga opende vandaag ook een nieuw lokaal huis in Leuven in aanwezigheid van talrijke genodigden, waaronder de Vrienden van Willy Berler. Het is dankzij hen dat de Brailleliga dit huis kon kopen en inrichten. Het huis is gelegen in de Fonteinstraat nummer 133. Daarmee voegt Brailleliga een negende huis toe aan haar lokale vestigingen die ontmoetings- en uitwisselingsplaatsen zijn. Er worden, naast de permanentie van de Sociale dienst, ook vormingen en socio-culturele activiteiten georganiseerd. Ze geven blinde en slechtziende personen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

In Leuven komt de Brailleliga naar het publiek op vrijdag 21 en 28 september, op de wekelijkse markt, om haar campagnefolders uit te delen.

Bookmark and Share

In the picture: Ruimte of Leegte?

Empty Directions

Car Space

Foto door David Loomans

Bookmark and Share

StudentenWelkom – De Cultuurmarkt 2012

Ladeuzeplein, woensdag namiddag 26 september,
StudentenWelkom – Cultuurmarkt,
Enige sfeerbeelden:


.

.

.

.

.

.

.

Bookmark and Share

Kies niet auto-matisch!

Leuven, 1 september 2012, rond 13u30. In de Vanderkelenstraat staat een stemhokje met het opschrift ‘Stem en Win!!!’. Enkele nieuwsgierigen gaan binnen. Hoe dat afloopt, zie je in onderstaand filmpje.

Mobiel 21 wil met het filmpje niet alleen de kiezers overtuigen om op 14 oktober met de fiets of te voet naar het stemlokaal te gaan. Mobiel 21 wil ook mobiliteit hoog op de agenda van de politici zetten, want er is meer nodig dan enkel gedragsverandering. Ook aanpassingen van infrastructuur en verandering van beleid en wetteksten dragen bij tot een duurzamere mobiliteit.

Bookmark and Share

Ongehoord: actualiteitsgebonden lezingen in het STUK

Onder de noemer Ongehoord organiseert STUK actualiteitsgebonden over thema’s die er toe doen. De toegang is gratis.

  • Verkiezingsdebat: Leuven Klimaatneutraal tegen 2030? op maandag 12 oktober om 20u00 in het STUK Auditorium
  • Europa in crisis: Is er een toekomst voor sociale rechtvaardigheid? op donderdag 4 oktober om 20u00 in het STUK Auditorium
  • Stedelijke voedselstrategieën op maandag 5 november om 20u00 in het STUK Auditorium
Bookmark and Share