Brailleliga opende vandaag lokaal huis in Leuven

De Brailleliga stelt haar nieuwe campagne voor en surft mee op de verkiezingsgolf door alle burgers aan te sporen om te stemmen voor een gemeente met aandacht voor blinde of slechtziende personen. De boodschap: iedereen kan, op zijn niveau, iets doen om het leven van personen met een visuele beperking in zijn gemeente makkelijker te maken. Een eenvoudig gebaar zoals iemand begeleiden in een supermarkt of op straat is al een waardevolle bijdrage. Of, als handelaar, elementen die de doorgang zouden kunnen verhinderen zeker voor personen die ze moeilijk kunnen onderscheiden, trachten te vermijden zoals promotieborden op het trottoir. Iedereen kan blinde en slechtziende personen helpen, als men zich er maar bewust van is en niet vergeet dat hulp bieden altijd aangenamer is dan zelf hulp nodig te hebben…

De Brailleliga lanceert elk jaar een uitgebreide informatie- en sensibiliseringscampagne gericht naar het grote publiek. De Brailleliga wilde de campagne van 2012 een lokaal karakter geven, toegespitst op wat iedereen kan doen om het leven en de integratie van personen met een visuele handicap in zijn gemeente te vereenvoudigen. Dat lokale karakter weerspiegelt zich in de affiches die erg veel lijken op verkiezingsaffiches. Uiteraard gaat het hier om een knipoog en niet om een politiek engagement in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is de bedoeling om de aandacht van het publiek te vestigen op de integratie en het welzijn van personen met een visuele beperking in hun gemeente. Elke burger, handelaar, school, instituut of bedrijf kan iets doen, op zijn niveau.

De Brailleliga opende vandaag ook een nieuw lokaal huis in Leuven in aanwezigheid van talrijke genodigden, waaronder de Vrienden van Willy Berler. Het is dankzij hen dat de Brailleliga dit huis kon kopen en inrichten. Het huis is gelegen in de Fonteinstraat nummer 133. Daarmee voegt Brailleliga een negende huis toe aan haar lokale vestigingen die ontmoetings- en uitwisselingsplaatsen zijn. Er worden, naast de permanentie van de Sociale dienst, ook vormingen en socio-culturele activiteiten georganiseerd. Ze geven blinde en slechtziende personen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

In Leuven komt de Brailleliga naar het publiek op vrijdag 21 en 28 september, op de wekelijkse markt, om haar campagnefolders uit te delen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.