Handelaarsverbond Leuven en MGL fuseren

Op maandag 24 september 2012 zijn het Handelaarsverbond Leuven en MGL gefuseerd. De nieuwe vereniging heet ‘Leuven Handelt!’ en wil de doelstellingen van beide ontbonden verenigingen voortzetten en verder uitdiepen.

De fusie is het logische gevolg van een proces dat al enkele jaren aan de gang is. Beide verenigingen werkten al enkele jaren nauw samen. Zo maakten bestuursleden van MGL al een hele tijd deel uit van het bestuur van Handelaarsverbond Leuven en andersom. Door de fusie is ook een einde gekomen aan de eigenaardige situatie dat binnen een stad als Leuven twee handelaarverenigingen actief waren. De krachten van beide organisaties worden nu gebundeld.

De belangrijkste doelstelling van Leuven Handelt! is Leuven nog beter te positioneren als winkelstad, horecastad en handelsstad. Om dat doel te bereiken, wil de nieuwe vereniging onder meer: beurzen, braderieën, commerciële evenementen en marketingacties organiseren die de handel in Leuven bevorderen en het imago van de stad als dynamisch handelscentrum verbeteren; de bestaande acties ondersteunen en versterken; commerciële acties opgezet door de handelswijken financieel steunen; de samenhorigheid tussen de Leuvense handelaars versterken, onder andere door het organiseren van netwerkevenementen; de samenwerking tussen het stadsbestuur en de handelaars optimaliseren.

Organisaties zoals de Jaarbeurs, Ideaal Wonen in Huis en Tuin, de Langste Dag, de Nacht van de Ondernemers blijven op het programma staan. Daarnaast plant de nieuwe vereniging nog andere evenementen en acties. Een mooi voorbeeld van een dergelijke actie was Le(u)ve Mama, op 12 mei dit jaar, waaraan bijna 200 Leuvense handelaars deelnamen.

Marc Van de Velde is de nieuwe voorzitter van de vereniging: “Het bestuur van Leuven Handelt! is een dynamische groep mensen die zich helemaal achter de doelstellingen scharen en die ervan overtuigd zijn dat we meer en beter kunnen. Binnenkort zullen we ons programma voor volgend jaar voorstellen.

Het eerste evenement, de Leuvense Ondernemersnacht, is alvast gepland voor 24 november.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.