Kunst in de Steigers in de Sint-Jacobskerk

Het kunstenparcours ‘Kunst in de Steigers’ vindt plaats tussen het stof en de steigers van de verlaten en kapotte Sint–Jacobskerk in Leuven die voor deze gelegenheid spectaculair wordt verlicht. Gedurende één weekend (van vrijdag 12 t.e.m. zondag 14 oktober) vindt er een bijzondere totaalvoorstelling plaats met een boeiende combinatie van toneel, muziek, expositie, film en voordracht.

De werkgroep Sint Jacobskerk, een initiatief van Stad en Architectuur, presenteert de eindwerken van zesdejaars leerlingen van het Leuvense Sint-Pieterscollege. Zij zochten naar een herbestemming van de Sint-Jacobskerk wat resulteerde in 40 zingevende projecten voor de toekomst.

‘Kunst in de Steigers‘ is ontstaan in de schoot van de Leuvense initiatieven beschut wonen voor psychisch kwetsbare mensen van ‘De Hulster en Walden vzw.’ Bewoners en personeel werken samen met sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties uit de buurt waarbij een boeiende dynamiek ontstaat tussen de werelden binnen en buiten de psychiatrie.

Kunst in de Steigers vindt plaats tussen het stof en de steigers van de verlaten en kapotte St–Jacobskerk in Leuven die voor deze gelegenheid spectaculair wordt verlicht. Gedurende één weekend vindt er een bijzondere totaalvoorstelling plaats met een boeiende combinatie van toneel, muziek, expositie, film en voordracht.

De werkgroep Sint-Jacobskerk – een initiatief van Stad en Architectuur – timmert al jaren aan een ruim publiek draagvlak voor het behoud, de restauratie en de herbestemming van deze architectuurhistorisch uitzonderlijke Leuvense kerk. Op elke editie van het kunstenparcours brengt zij een nieuw aspect van de kerk onder de aandacht.
In 2012 presenteert de werkgroep de eindwerken van 6de-jaars leerlingen van het Sint-Pieterscollege uit Leuven die in het kader van hun godsdienstonderwijs hebben nagedacht over de kerk als ‘heilige plaats’ in de stad. Zij lieten hun fantasie de vrije loop en maakten originele ontwerpen voor een nieuwe invulling van de kerk.
Ook gaat het Leuvens Historisch Genootschap weer op zoek naar relicten in de kerk die iets vertellen over het rijke maar aan het zicht onttrokken verleden. Ditmaal heeft men zich verdiept in het verhaal rond de klok, de zogenaamde ‘duivelsklok’, ook bekend als één van de zeven wonderen van Leuven. Zij zullen permanent op scherm en in een bijhorende publicatie informeren rond de ‘Sint-Jacobskerk vroeger en nu – Klokken en feestelijkheden – deel 4.’

Verder zal men de oude 16de-eeuwse kruisweg van de Sint-Jacobskerk naar de Calvariekapel waarvan nog enkele delen bestaan, kunnen herbeleven tijdens een bijzondere wandeling, uitgewerkt door de Gidsenbond Leuven.

Bekijk het programma.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.