Archief voor 16 oktober 2012

Around the Table – Anne Kerzerho & Loïc Touzé

Hoe ervaart een arbeider zijn fysieke arbeid? Gebruikt een muzikant zijn lichaam? Hoe objectiveert een arts het lichaam van een patiënt? Hoe werkt een choreograaf met de lichamen van zijn dansers als instrument?

Na eerdere edities in Nantes, Istanbul en Berlijn wordt het project Around The Table voor het eerst georganiseerd in België. Dit project gaat over de uitwisseling van kennis over, en het gebruik van het lichaam. In elke stad, en dus ook in Leuven (i.s.m. Michiel Vandevelde en Tina Ameel), zoekt het internationale team een aantal Leuvense ‘speakers’, naar analogie met het speakers’ corner idee worden deze Leuvenaren gevraagd hun ervaringen, gedachten en belevingen van hun lichamelijkheid te delen met het publiek. Onder de Leuvense speakers zijn onder meer een dakwerker, een circusartieste, een professor, een verpleegster.

Around The Table is een project over de uitwisseling van lichamelijke informatie via woorden. Het geeft de toeschouwer een nieuwe kijk op hoe belangrijk lichamelijkheid in ons dagelijks leven is en welke verschillende vormen deze kan aannemen. Afhankelijk van je job, religie, leefomstandigheden, etnische achtergrond beleef je, je lichaam op een specifieke manier.

Around The Table gaat niet over een provocatieve benadering van het lichaam of over taboes maar zoomt in op een deel van ons dagelijkse leven. Tijdens de rondetafelgesprekken kan je als toeschouwer luisteren naar de speakers, je kan met hen een gesprek aangaan of van gedachten wisselen. Elke speaker zal een fysieke handeling die in zijn of haar lichamelijkheid centraal staat aanleren aan het publiek. Per avond krijg je de kans om aan drie rondetafelgesprekken van telkens 20 minuten deel te nemen. De avond wordt gezellig afgesloten met een hapje en een drankje zodat je de ervaringen van andere speakers, toeschouwers en het internationale team kan horen.

Praktisch
Maandag 22 & dinsdag 23 oktober om 20.30u
STUK Verbeeckzaal

Around The Table maakt deel uit van het dansfestival Move Me (22>27/10) en is een project in de reeks Common Ground. Onder die noemer nodigt STUK kunstenaars uit om te werken met de stad en zijn bewoners. Het resultaat zijn artistieke projecten die verbinden maar soms ook ontwrichten.

Bookmark and Share

Volgende week 24Urenloop 2012

Van dinsdag 23 oktober 20:00 tot woensdag 24 oktober 20:00 is het opnieuw 24 urenloop. Zoals elk jaar gaat dit door op de terreinen van het Universitair Sportcentrum (Sportkot). Tijdens de 24 urenloop nemen een twintigtal ploegen het tegen elkaar op in een estafette loop die 24 uren duurt.

Bookmark and Share

TweetMeetLeuven@Davidsfonds 23 oktober 2012

Tweetmeetleuven is een initiatief dat personen met interesses voor social media in en rond Leuven af en toe uitnodigt op een event. Vorige events vonden reeds plaats bij Boondoggle en bij Flanders DC. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 23 oktober 2012. Deze keer is Tweetmeetleuven te gast bij Davidsfonds Leuven.

Op het programma staan enkele zeer interessante sprekers.

  • Gastheer Davidsfonds maakt ook gebruik van social media, wat ze graag willen komen toelichten. Ondertussen kan u al een kijkje nemen op hun Facebook pagina, hun Twitter pagina of zelfs hun Pinterest account.
  • Politie Leuven maakt gebruik van Twitter voor communicatie met de Leuvenaars. Wat ze mee willen bekomen met @politieleuven en welke resultaten ze tot nu toe mee behaald hebben zal zeker aan bod komen tijdens hun presentatie.
  • Lies Corneillie kwam op voor Groen! tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen. Dat ze verkozen werd heeft ze misschien wel te danken aan haar aanwezigheid op Twitter (@liescorneillie).
  • Filip Salmon heeft al enkele wine twunches georganiseerd. Een twunch was oorspronkelijk een lunch waarvoor de afspraken via Twitter gemaakt werden. Verschillende varianten doken nadien op, waaronder dus de wine twunches. Filip Salmon zal toelichten welk extra element aan het twunch concept toegevoegd werd.
  • Dikke Zever is een gratis podcast die elke 4 weken een selectie van interessante of grappige berichtjes voorziet van de nodige eigen maffe commentaar. Deze podcast is in Leuven ontstaan en wordt er nog steeds gemaakt. Ook op Twitter kan je hen volgen : @dkzvr.

Tweetmeetleuven staat open voor alle geïnteresseerden. Het enige wat we van je vragen is dat je ons laat weten dat je er bij zal zijn. Gelieve dit te doen aan de hand van het registratieformulierop de Tweetmeetleuven site.

We beginnen er aan om 20u, u bent reeds welkom vanaf 19u30. Het Davidsfonds kan u vinden in de Blijde-Inkomststraat 79-81 te 3000 Leuven. Onder het gebouw is er een parking waarvan gebruik kan gemaakt worden.

Bookmark and Share