Around the Table – Anne Kerzerho & Loïc Touzé

Hoe ervaart een arbeider zijn fysieke arbeid? Gebruikt een muzikant zijn lichaam? Hoe objectiveert een arts het lichaam van een patiënt? Hoe werkt een choreograaf met de lichamen van zijn dansers als instrument?

Na eerdere edities in Nantes, Istanbul en Berlijn wordt het project Around The Table voor het eerst georganiseerd in België. Dit project gaat over de uitwisseling van kennis over, en het gebruik van het lichaam. In elke stad, en dus ook in Leuven (i.s.m. Michiel Vandevelde en Tina Ameel), zoekt het internationale team een aantal Leuvense ‘speakers’, naar analogie met het speakers’ corner idee worden deze Leuvenaren gevraagd hun ervaringen, gedachten en belevingen van hun lichamelijkheid te delen met het publiek. Onder de Leuvense speakers zijn onder meer een dakwerker, een circusartieste, een professor, een verpleegster.

Around The Table is een project over de uitwisseling van lichamelijke informatie via woorden. Het geeft de toeschouwer een nieuwe kijk op hoe belangrijk lichamelijkheid in ons dagelijks leven is en welke verschillende vormen deze kan aannemen. Afhankelijk van je job, religie, leefomstandigheden, etnische achtergrond beleef je, je lichaam op een specifieke manier.

Around The Table gaat niet over een provocatieve benadering van het lichaam of over taboes maar zoomt in op een deel van ons dagelijkse leven. Tijdens de rondetafelgesprekken kan je als toeschouwer luisteren naar de speakers, je kan met hen een gesprek aangaan of van gedachten wisselen. Elke speaker zal een fysieke handeling die in zijn of haar lichamelijkheid centraal staat aanleren aan het publiek. Per avond krijg je de kans om aan drie rondetafelgesprekken van telkens 20 minuten deel te nemen. De avond wordt gezellig afgesloten met een hapje en een drankje zodat je de ervaringen van andere speakers, toeschouwers en het internationale team kan horen.

Praktisch
Maandag 22 & dinsdag 23 oktober om 20.30u
STUK Verbeeckzaal

Around The Table maakt deel uit van het dansfestival Move Me (22>27/10) en is een project in de reeks Common Ground. Onder die noemer nodigt STUK kunstenaars uit om te werken met de stad en zijn bewoners. Het resultaat zijn artistieke projecten die verbinden maar soms ook ontwrichten.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.