Archief voor 18 oktober 2012

Prijsuitreiking Architectuurprijs Leuven 2012

Daarnet werd de Architectuurprijs Leuven 2012 uitgereikt in Museum M in Leuven. De avond werd ingezet met een panelgesprek over o.a. studentenhuisvesting, betaalbaar wonen, bedrijfjes in de stad, collectief wonen en het al dan niet publiek zijn van woonerven. Daarna werden de prijzen uitgereikt:

Uitreiking Architectuurprijs Leuven 2012

Gesprek met o.a. Joris Scheers (vastgoedbeleid bij de Vlaamse Overheid), Tom Raes (diensthoofd Wonen bij Provincie Vlaams-Brabant) en André Loeckx (professor bij Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening KU Leuven):
Uitreiking Architectuurprijs Leuven 2012

De prijs van de vakjury gaat naar de nieuwe kantoren van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, ontworpen door Stephane Beel architecten:
Uitreiking Architectuurprijs Leuven 2012

De prijs van de ambtelijke jury gaat naar OPEK, het Openbaar Entrepot voor de Kunsten, ontworpen door ingenieur-architecten T’Jonck-Nilis:
Uitreiking Architectuurprijs Leuven 2012

De publieksprijs gaat naar Museum M, ontworpen door Stephane Beel architecten:
Uitreiking Architectuurprijs Leuven 2012

Deze flickr set bevat meer foto’s.

Bookmark and Share

Tien Leuvense jongeren formuleerden hun antwoord op de GAS-boetes

Vandaag dachten tien gemotiveerde jongeren de kans om na te denken over de recente beslissing om GAS-overlastboetes voor jongeren vanaf 14 jaar mogelijk te maken. Dit deden ze in het kader van de jaarlijkse Zuiddag. Tijdens de Zuiddag gaan naar jaarlijkse traditie zo’n tienduizend Vlaamse en Brusselse scholieren tijdens de schooluren onder de slogan Work for Change aan het werk. Hun loon staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. Dit jaar steunden ze leeftijdsgenoten uit de sloppenwijken van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Tegelijkertijd steken de Vlaamse jongeren iets op van de ‘echte’ werkvloer. In de lijn van wat ze denken en doen, stelden de Leuvense bedrijven Levuur en iVox voor tien Zuiddagjongeren volgende vacature open: “Formuleer jouw mening en jouw antwoord op de GAS-boetes”.

iVox is een online onderzoeksbureau dat onder meer verschillende digitale participatie-instrumenten ontwikkelt. Levuur is een jong Leuvens bedrijf dat participatieprocessen begeleidt en organiseert. Ze begeleidden onder meer de digitale en offline-participatie van projecten zoals het Jongerenpact en de G1000. Levuur is gegroeid vanuit het geloof dat top-down besturen van bedrijven, organisaties of gemeenschappen niet meer volstaat. Complexe vraagstukken zijn niet op te lossen vanuit één perspectief, rol of positie.

Ewoud Monbaliu, vennoot bij Levuur: “Naar aanleiding van Zuiddag wilden we tien jongeren eens laten proeven hoe een participatieproject concreet verloopt. Tegelijk wilden we jongeren ook laten nadenken over een thema dat hen direct aanbelangt. Daarom nodigde Levuur samen met collega-bedrijf iVox tien jongeren uit in ons Leuvens kantoor om ze eens een volledige dag te laten nadenken over de beslissing om de overlastboetes (“GAS”) voor jongeren te verlagen naar 14 jaar.

De job van de tien jongeren was in eerste instantie een eigen mening te vormen en na te denken hoe ze leeftijdsgenoten mee kunnen sensibiliseren. Wat denken jongeren nu over deze overlastboetes? En wat kunnen jongeren zelf doen om de stem van jongeren in dit maatschappelijke debat duidelijker te laten klinken? Hun ideeën bezorgden we aansluitend aan organisaties uit het werkveld. We hopen ook dat de tien jongeren op het einde van deze dag gemotiveerd zijn om zelf ook de handen uit de mouwen te steken.

Zuiddag is veel meer dan enkel een dagje ‘geld inzamelen voor het goede doel’. Wereldwijd wil Zuiddag jongeren (15-25j) stimuleren om zich op een zelfbewuste manier te engageren mee het verschil te maken voor een duurzame samenleving met meer sociale rechtvaardigheid en een ecologischer levenswijze. Daarom wil Zuiddag jongeren motiveren om hun maatschappelijk leiderschap te ontwikkelen en dit in de wereld te zetten. Kritisch en constructief leren nadenken, én ook zelf de handen uit de mouwen steken zijn vaardigheden die jongeren op de Zuiddag kunnen leren.

Bookmark and Share

SCHLAFT WOHL – Leraarsconcert SLAC

Onder de titel SCHLAFT WOHL gaf het SLAC Leuven een ingetogen Concert met Duitse Barokmuziek,
Speciaal opgedragen aan twee leerlingen die omkwamen  bij het tragische busongeval in het Zwitserse Sierre, 13 maart 2012,

Op het programma werk van G.PH. Telemann, A. Piccinni en J.S. Bach,
Prachtige vertolkingen op oude instrumenten: de Traverso, Gamba, Klavecimbel en Theorbe,
Een organisatie van ARTRIUM

SCHLAF WOHL - Leraarsconcert SLAC Leuven

SCHLAF WOHL - Leraarsconcert SLAC Leuven

SCHLAF WOHL - Leraarsconcert SLAC Leuven

SCHLAF WOHL - Leraarsconcert SLAC Leuven

SCHLAF WOHL - Leraarsconcert SLAC Leuven

Bookmark and Share

Kop van Kessel-Lo: wachten op de crash

Gastbijdrage van Overleg Buurtcomités Kessel-Lo

Teveel Leuvense straten nodigen uit om hard te rijden. Zo ook de Werkhuizenstraat in Kessel-Lo, waar sinds kort een drukke maar levensgevaarlijke fietsverbinding loopt.

Met de website www.leuvenleefstad.be roepen de comités van Kessel-Lo de Leuvense politici op om het mobiliteitsbeleid over een andere boeg te gooien en de ambities te verhogen. De meeste van onze straten zijn nog helemaal ingericht in functie van de auto. Veel straten nodigen uit om hard te rijden. Op veel plaatsen lopen er sluiproutes waarlangs het verkeer de grote assen ontwijkt, zeggen de comités in hun oproep. Door die onveiligheid, die verkeersdrukte en het lawaai kiezen mensen minder voor de fiets of maken ze minder gebruik van de straat om elkaar te ontmoeten, waardoor de verkeersdrukte nog eens toeneemt. Een vicieuze cirkel die al lang bekend is maar nog steeds niet doorbroken wordt.

Iedereen die Leuven een goed hart toedraagt, is welkom om de oproep www.leuvenleefstad.be/oproep mee te tekenen en zo de vraag te onderschrijven naar een mobiliteitsbeleid dat lagere snelheid afdwingt. Daarvoor moeten veel straten een andere aanleg krijgen zodat overdreven snelheid onmogelijk wordt en het karakter van leefstraat meer uit de verf komt.

Een nieuw levensgevaarlijk kruispunt
Sinds vele jaren is de Werkhuizenstraat een perfect voorbeeld van een onveilige en weinig leefbare straat. Hoewel dit duidelijk een woonstraat is, oogt ze als een stedelijke autostrade, met de breedte van een expresweg en met voetpaden die zich uitstekend lenen tot koorddansen. De snelheden halen er dan ook regelmatig opvallende pieken. Voor het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo is dit het soort straat dat er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer mag zijn. De volgende zes jaren moeten volstaan om komaf te maken met deze onleefbare woonstraten.

Maar sinds de aanleg van het Locomotievenpad is het probleem nog acuter geworden, waarschuwen de bewoners en het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo. Het nieuwe pad heeft een belangrijke fietsas gecreëerd die loopt van het centrum, door het station, naar de achterliggende Kesselse buurten, loodrecht op de Werkhuizenstraat. Elke ochtend en namiddag steekt een grote stroom mensen daar de Werkhuizenstraat over. Ook veel scholieren gebruiken het pad op weg van school naar huis. Die stroom doet het pad op bepaalde momenten op een voorrangsweg lijken. Ten onrechte. Fietsers vergeten dan wel eens dat ze eigenlijk voorrang moeten geven aan het verkeer in de Werkhuizenstraat.

Een ondoordachte fietsverbinding
Het succes van zo’n fietsas is natuurlijk een goede zaak maar het probleem is dat die nieuwe functie niet te lijmen valt met de hoge snelheden van auto’s in de Werkhuizenstraat. Het valt moeilijk te begrijpen dat de stad een dergelijke fietsverbinding aanlegt zonder de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de fietsers te garanderen. Het toont nog eens aan dat het mobiliteitsbeleid van deze stad nog te weinig doordacht gebeurt.
De comités begrijpen dat een definitieve heraanleg van de Werkhuizenstraat moet wachten tot de centrale werkplaatsen af zijn. Maar een tijdelijke heraanleg kan wel. Een versmalling van de weg door middel van planten, verf of een andere ingreep kost nauwelijks tijd of geld en kan op die plaats levens redden. Zo’n ingreep is dringend want elke dag dat de situatie blijft zoals ze is, kan een fietser het leven kosten.

Je vindt de hele tekst van de oproep en de lijst met ondertekenaars op www.leuvenleefstad.be. Alle Leuvenaars kunnen daar online de tekst ondertekenen.

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo

Bookmark and Share

Studentengrap uit 1957

De film die er geen was. Schitterende beelden van de ‘making of’. Ongelooflijk wat een massa volk er op de been gebracht werd voor deze ‘film’. Bij de première werd het echter duidelijk dat het om een studentengrap ging. Gelukkig ging de opbrengst van de gedupeerde filmliefhebbers naar een goed doel (Hongaarse vluchtelingen).

Geüpload door Tom Frandels

Bookmark and Share

Stadsarchief Leuven haalt banden aan met Ierse collega’s

Vijf vrijwilligers van het Leuvense stadsarchief gingen de voorbije weken op werkbezoek bij Ierse collega’s. In het voorjaar ontvingen zij op hun beurt vier Ierse archiefvrijwilligers om het te hebben over archiefwerking en digitalisering. Hun wedervaren vindt nu neerslag in een raamexpo die gestart is op 5 oktober op de vensters van het Leuvense stadsarchief in Tweebronnen.

Deze werkbezoeken kaderen in een tweejarig samenwerkings- en uitwisselingsproject voor Senior Volunteers tussen stadsarchief Leuven en The Federation for Ulster Local Studies (FULS) in Noord-Ierland. Het project kreeg de naam ALL (Armagh Leuven Links).

De belangrijkste doelstelling van ALL is het onderzoeken en documenteren door vrijwilligers uit beide partnerorganisaties van de betekenis van archieven in de Europese geschiedenis en cultuur. Ze bekijken de links tussen Ulster en Leuven en zijn daarbij ook bezig met het digitaliseren, indexeren, transcriberen, conserveren en inventariseren van archieven.

ALL is mogelijk dankzij het programma ‘Een Leven Lang Leren’ (dat onder meer ook het bekende ‘Erasmus’-programma voor studenten aanbiedt) en het Grundtvig-programma van de Europese Commissie dat een bijzondere focus heeft op volwassenen en zogeheten Senior Volunteer Projects (SVP’s).

Internationaal uitwisselingsproject
Marika Ceunen, stadsarchivaris, licht toe: “We vinden het absoluut belangrijk om verder te kijken dan onze eigen instelling, ook op vlak van vrijwilligerswerking. Door ervaringen in binnen- en buitenland op te doen, kunnen we onze eigen werking alleen maar verbeteren en versterken.

Van 15 april tot 6 mei 2012 ontving het stadsarchief daarom vier vrijwilligers uit Ulster (Joe Canning, Ron Bishop, Eddie O’Kane en Bridgeen Rutherford). Zij verbleven drie weken in Leuven en schakelden zich mee in in de vrijwilligerswerking van het Leuvense archief. Zo volgden ze workshops transcriberen, scannen en conservatie. Daarnaast brachten ze ook een bezoek aan verschillende Belgische archieven (onder meer Rijksarchief Leuven, KADOC, Universiteitsarchief Leuven, Felixarchief Antwerpen …) en aan enkele Vlaamse cultuursteden.

Van 9 tot 30 september 2012 verbleven vijf Leuvense vrijwilligers (Claire Dejaeger, Rudi Thomassen, Kristiaan Magnus, Jules Audiens en Martin van Boom) op hun beurt drie weken in Noord-Ierland, achtereenvolgens in Armagh, Derry en Belfast. Ze deden er ervaringen op met de vrijwilligerswerking en het archiefwezen daar. Ook zij bezochten verschillende archieven, bibliotheken, musea en historische kringen. Ze maakten kennis met de vrijwilligersorganisaties van deze instellingen en staken zelf een handje toe. Ten slotte werden ze ook ondergedompeld in de Noord-Ierse cultuur.

Ook schepen van cultuur Denise Vandevoort schat dit project naar waarde: “Dat onze vrijwlligers de kans krijgen om een dergelijke prachtige Europese ervaring op te doen, bewijst de sterke vrijwilligerswerking die het stadsarchief in enkele jaren tijd heeft opgebouwd, onder andere met het project Itinera Nova.

Itinera Nova: digitaal archief
De vijf Leuvense vrijwilligers maken immers allemaal deel uit van dit project Itinera Nova. Ongeveer 25 vrijwilligers helpen onder begeleiding met het scannen en transcriberen van de 1.128 schepenbankregisters van het Leuvense stadsarchief (1362-1795). Momenteel staan er meer dan 6.000 doorzoekbare transcripties en de beelden van ongeveer 250 registers op de website http://itineranova.be.

Raamexpo en website
De resultaten van dit uitwisselingsproject en de reiservaringen van de vrijwilligers zijn nu in een raamexpo gegoten, te bewonderen op de vensters van het stadsarchief in Tweebronnen, die loopt tot en met 31 januari 2013. Een vrijwilliger getuigt: “Het was een vermoeiende maar leerrijke ervaring. Dankzij Grundtvig hebben we buitenlandse vriendschappen kunnen opbouwen met mensen die ook hun vrije tijd besteden aan vrijwilligerswerking.” Wie graag meer wil weten, kan ook een kijkje nemen op de website: http://armagh-leuven.eu.

Bookmark and Share