Kop van Kessel-Lo: wachten op de crash

Gastbijdrage van Overleg Buurtcomités Kessel-Lo

Teveel Leuvense straten nodigen uit om hard te rijden. Zo ook de Werkhuizenstraat in Kessel-Lo, waar sinds kort een drukke maar levensgevaarlijke fietsverbinding loopt.

Met de website www.leuvenleefstad.be roepen de comités van Kessel-Lo de Leuvense politici op om het mobiliteitsbeleid over een andere boeg te gooien en de ambities te verhogen. De meeste van onze straten zijn nog helemaal ingericht in functie van de auto. Veel straten nodigen uit om hard te rijden. Op veel plaatsen lopen er sluiproutes waarlangs het verkeer de grote assen ontwijkt, zeggen de comités in hun oproep. Door die onveiligheid, die verkeersdrukte en het lawaai kiezen mensen minder voor de fiets of maken ze minder gebruik van de straat om elkaar te ontmoeten, waardoor de verkeersdrukte nog eens toeneemt. Een vicieuze cirkel die al lang bekend is maar nog steeds niet doorbroken wordt.

Iedereen die Leuven een goed hart toedraagt, is welkom om de oproep www.leuvenleefstad.be/oproep mee te tekenen en zo de vraag te onderschrijven naar een mobiliteitsbeleid dat lagere snelheid afdwingt. Daarvoor moeten veel straten een andere aanleg krijgen zodat overdreven snelheid onmogelijk wordt en het karakter van leefstraat meer uit de verf komt.

Een nieuw levensgevaarlijk kruispunt
Sinds vele jaren is de Werkhuizenstraat een perfect voorbeeld van een onveilige en weinig leefbare straat. Hoewel dit duidelijk een woonstraat is, oogt ze als een stedelijke autostrade, met de breedte van een expresweg en met voetpaden die zich uitstekend lenen tot koorddansen. De snelheden halen er dan ook regelmatig opvallende pieken. Voor het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo is dit het soort straat dat er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer mag zijn. De volgende zes jaren moeten volstaan om komaf te maken met deze onleefbare woonstraten.

Maar sinds de aanleg van het Locomotievenpad is het probleem nog acuter geworden, waarschuwen de bewoners en het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo. Het nieuwe pad heeft een belangrijke fietsas gecreëerd die loopt van het centrum, door het station, naar de achterliggende Kesselse buurten, loodrecht op de Werkhuizenstraat. Elke ochtend en namiddag steekt een grote stroom mensen daar de Werkhuizenstraat over. Ook veel scholieren gebruiken het pad op weg van school naar huis. Die stroom doet het pad op bepaalde momenten op een voorrangsweg lijken. Ten onrechte. Fietsers vergeten dan wel eens dat ze eigenlijk voorrang moeten geven aan het verkeer in de Werkhuizenstraat.

Een ondoordachte fietsverbinding
Het succes van zo’n fietsas is natuurlijk een goede zaak maar het probleem is dat die nieuwe functie niet te lijmen valt met de hoge snelheden van auto’s in de Werkhuizenstraat. Het valt moeilijk te begrijpen dat de stad een dergelijke fietsverbinding aanlegt zonder de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de fietsers te garanderen. Het toont nog eens aan dat het mobiliteitsbeleid van deze stad nog te weinig doordacht gebeurt.
De comités begrijpen dat een definitieve heraanleg van de Werkhuizenstraat moet wachten tot de centrale werkplaatsen af zijn. Maar een tijdelijke heraanleg kan wel. Een versmalling van de weg door middel van planten, verf of een andere ingreep kost nauwelijks tijd of geld en kan op die plaats levens redden. Zo’n ingreep is dringend want elke dag dat de situatie blijft zoals ze is, kan een fietser het leven kosten.

Je vindt de hele tekst van de oproep en de lijst met ondertekenaars op www.leuvenleefstad.be. Alle Leuvenaars kunnen daar online de tekst ondertekenen.

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Kop van Kessel-Lo: wachten op de crash”

Achten Brigitte
(on november 24th, 2014 at 20:10)

Misschien kan er op zijn minst een degelijke en heldere verlichting worden aangebracht , zodat de werkhuizenstraat-overstekende fietsers en voetgangers veel beter zichtbaar zijn!