Tien Leuvense jongeren formuleerden hun antwoord op de GAS-boetes

Vandaag dachten tien gemotiveerde jongeren de kans om na te denken over de recente beslissing om GAS-overlastboetes voor jongeren vanaf 14 jaar mogelijk te maken. Dit deden ze in het kader van de jaarlijkse Zuiddag. Tijdens de Zuiddag gaan naar jaarlijkse traditie zo’n tienduizend Vlaamse en Brusselse scholieren tijdens de schooluren onder de slogan Work for Change aan het werk. Hun loon staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. Dit jaar steunden ze leeftijdsgenoten uit de sloppenwijken van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Tegelijkertijd steken de Vlaamse jongeren iets op van de ‘echte’ werkvloer. In de lijn van wat ze denken en doen, stelden de Leuvense bedrijven Levuur en iVox voor tien Zuiddagjongeren volgende vacature open: “Formuleer jouw mening en jouw antwoord op de GAS-boetes”.

iVox is een online onderzoeksbureau dat onder meer verschillende digitale participatie-instrumenten ontwikkelt. Levuur is een jong Leuvens bedrijf dat participatieprocessen begeleidt en organiseert. Ze begeleidden onder meer de digitale en offline-participatie van projecten zoals het Jongerenpact en de G1000. Levuur is gegroeid vanuit het geloof dat top-down besturen van bedrijven, organisaties of gemeenschappen niet meer volstaat. Complexe vraagstukken zijn niet op te lossen vanuit één perspectief, rol of positie.

Ewoud Monbaliu, vennoot bij Levuur: “Naar aanleiding van Zuiddag wilden we tien jongeren eens laten proeven hoe een participatieproject concreet verloopt. Tegelijk wilden we jongeren ook laten nadenken over een thema dat hen direct aanbelangt. Daarom nodigde Levuur samen met collega-bedrijf iVox tien jongeren uit in ons Leuvens kantoor om ze eens een volledige dag te laten nadenken over de beslissing om de overlastboetes (“GAS”) voor jongeren te verlagen naar 14 jaar.

De job van de tien jongeren was in eerste instantie een eigen mening te vormen en na te denken hoe ze leeftijdsgenoten mee kunnen sensibiliseren. Wat denken jongeren nu over deze overlastboetes? En wat kunnen jongeren zelf doen om de stem van jongeren in dit maatschappelijke debat duidelijker te laten klinken? Hun ideeën bezorgden we aansluitend aan organisaties uit het werkveld. We hopen ook dat de tien jongeren op het einde van deze dag gemotiveerd zijn om zelf ook de handen uit de mouwen te steken.

Zuiddag is veel meer dan enkel een dagje ‘geld inzamelen voor het goede doel’. Wereldwijd wil Zuiddag jongeren (15-25j) stimuleren om zich op een zelfbewuste manier te engageren mee het verschil te maken voor een duurzame samenleving met meer sociale rechtvaardigheid en een ecologischer levenswijze. Daarom wil Zuiddag jongeren motiveren om hun maatschappelijk leiderschap te ontwikkelen en dit in de wereld te zetten. Kritisch en constructief leren nadenken, én ook zelf de handen uit de mouwen steken zijn vaardigheden die jongeren op de Zuiddag kunnen leren.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.