Vitamine C wint de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultuureducatie

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft aan Vitamine C de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuureducatie 2011-2012 overhandigd tijdens de studiedag ‘Cultuureducator, een beroep met veel gezichten’ in OPEK, Leuven. De jury kende de Vlaamse Cultuurprijs toe aan omdat het netwerk van professionals en experten in kunst, cultuur en creativiteit een nieuwe
wind doet waaien door het landschap van cultuureducatie voor kinderen en jongeren. Op de studiedag stelde onderzoeksbureau Tempera een rapport voor met een beschrijving van de beroepencluster ‘cultuureducator’ en de opmaak van het competentieprofiel ‘begeleider van kunstbeoefenaars’.

Vitamine C (met de C van cultuur) is een jong netwerk van professionals en experten dat de grenzen van sectoren, disciplines, regio’s overstijgt en zelfs een internationale dimensie heeft. Het netwerk ging officieel van start in december 2011 in OPEK in Leuven tijdens een feestelijke avond tussen zielsverwanten, boordevol schoonheid, inspirerende ontmoetingen en enthousiasmerende verhalen. De
volgende bijeenkomst ‘Soirée Barbare’ was niet minder hartverwarmend. In het Legermuseum, omringd door de geschiedenis van het Belgische leger, voelden de aanwezigen een vredelievende missie groeien, om cultuureducatie te verspreiden, vernieuwen en verbreden.

Naast deze bijeenkomsten, heeft Vitamine C onder de vlag ‘Cultuur doet groeien’ de website www.bruismee.be uitgebouwd tot een werkbaar instrument voor de hele sector. De site is een sociaal netwerk waar je weetjes kan posten en antwoorden op je vragen vindt. Het is ook een digitaal platform waarop verschillende werkgroepen actief zijn. De online community groeit en bloeit. Het forum telt een kleine 500 leden die de boodschap van Vitamine C onderschrijven. Ze beschouwen kunst en cultuur als levensnoodzakelijke vitamine voor kinderen en jongeren. Het succes bewijst dat Vitamine C tegemoetkomt aan de nood om ervaringen uit te wisselen en nieuwe invalshoeken te vinden.

Mooi is dat Vitamine C van onderuit is gegroeid. Startpunt was het vrijwillig engagement van enkele mensen die gepassioneerd met het thema bezig zijn. Iedereen kan deel uitmaken van deze ‘vriendenclub’, niet alleen vakmensen, maar ook jongeren, studenten en andere geïnteresseerden. De jury lauwert de laureaat “als een pril en daardoor nog kwetsbaar initiatief, dat cultuureducatie
met een open vizier benadert. Deze Vlaamse Cultuurprijs is bedoeld als duwtje in de rug. Hopelijk kan Vitamine C in ruil nog lang broodnodige vitamines aan de sector toedienen.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Met Vitamine C bekroon ik geen organisatie maar een netwerk van geëngageerde mensen die cultuureducatie als een missie opnemen. Een krachtige smeltkroes van zij die het doen, zij die het maken, zij die kinderen en jongeren raken en een hele wereld leren ontdekken en verbeelden.”

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.