Provincie verkoopt gebouw De Ring aan GO!

Op 27 november ondertekenden de provincie Vlaams-Brabant en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de verkoopakte van het schoolgebouwencomplex ‘De Ring‘ aan de Tiensevest in Leuven.

De provincie Vlaams-Brabant was eigenaar van het schoolgebouwencomplex ‘De Ring’, gelegen aan de Tiensevest 62 en aan de Justus Lipsiusstraat in Leuven. De provincie verhuurde deze gebouwen aan het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het GO! organiseert in deze gebouwen algemeen secundair onderwijs onder de benaming ‘Koninklijk Atheneum 2 ‘RING’ Leuven‘. Als enige school in Vlaams-Brabant biedt KA² Ring in de eerste en tweede graad, naast traditioneel onderwijs, ook methode onderwijs aan, volgens de pedagogie van Freinet. Met deze gedifferentieerde aanpak probeert de school nog beter in te spelen op de verschillen in persoonlijkheid van haar leerlingen.

Het GO! was al geruime tijd vragende partij om deze gebouwen te mogen aankopen.
Door de enorme stijging van het aantal leerlingen sinds 2007 is de nood aan gerichte aanpassingswerken groot, maar dit kan alleen voor gebouwen in eigendom’, zegt Urbain Lavigne, algemeen directeur van scholengroep11 van het GO!.

Vorige week werd de definitieve verkoopacte door beide partijen ondertekend. De verkoopprijs bedraagt 2.350.000 euro.
De Ring en onderwijs zijn doorheen de tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerst was er het provinciaal onderwijs gehuisvest en nu het GO!. Door deze verkoop zal dat in de toekomst zo blijven‘, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs en gezondheid.

Naast het GO! heeft ook het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant haar vaste stek in De Ring.
Omwille van de belangrijke maatschappelijke opdracht van dit Vertrouwenscentrum, hebben we met het GO! afgesproken dat het Vertrouwenscentrum gehuisvest mag blijven in De Ring. Er werd hiervoor een gebruiksovereenkomst voor 30 jaar afgesloten. Dit geeft een grotere rechtszekerheid aan het Vertrouwenscentrum‘, bevestigt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs en gezondheid.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.