Archief voor 10 december 2012

Winnaars Internationaal Kortfilmfestival Leuven

Op zaterdag 8 december werd de 18e editie van het Internationaal Kortfilmfestival Leuven feestelijk afgesloten. Een hele week lang stond de stad in het teken van de kortfilm. Ruim 200 filmmakers uit 33 verschillende landen presenteerden er nieuw werk, zowel speelfilms, animatiefilms, documentaires als non-narratieve videowerken en videoclips.

Het IKL noteert al een aantal jaren op rij memorabele edities, zowel inhoudelijk als qua bezoekersaantallen en dat was dit jaar niet anders. Eén en ander heeft te maken met het spectaculair stijgend aantal inzendingen, de stijgende kwaliteit van de producties maar ook met de hausse rond de Vlaamse cinema in het algemeen, die de aandacht voor werk van jong nieuw filmtalent uit de creatieve broeinesten van die sector sterk aanwakkert. Als klap op de vuurpijl werd het IKL recent, als enige festival in de Benelux, erkent als “Oscar Qualifying Festival“, wat betekent dat de Juryprijs winnaars van de Europese en Vlaamse kortfilmcompetititie rechtstreeks op de longlist voor de Oscars komen.

Op de prijsuitreiking, de slotvoorstelling van het IKL, maakte de aanwezige jury en het publiek de winnaars bekend, meteen gevolgd door de uitreiking van de Wildcards van het Vlaamse Audiovisueel Fonds. Een aantal prijzen werden eerder in het festival reeds bekend gemaakt.

De winnaars
Het veelvuldig bekroonde “Dood van een Schaduw” van Tom Van Avermaet, de film met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol die intussen ook op de shortslist voor de Oscars 2013 is beland, viel erg in de smaak en kaapte de Prijs van het Publiek voor Beste Vlaamse Kortfilm weg. Wat “Tweesprong” betreft, een eindwerk van filmschool RITS, zijn publiek en jury het helemaal eens. De film wint de Juryprijs voor het Beste Debuut, maar haalt ook een tweede plaats, na “Dood van een Schaduw“, bij het publiek. “The Importance of Sweet and Salt” van Benoît De Clerck wint de juryprijs en komt zodoende op de longlist voor de Oscars 2014. Benoît De Clerck stond eerder al op het IKL met zijn eindwerk “Zwart-Wit“. Nog meer bekende namen: de Publieksprijs voor Beste Animatiefilm wordt voor de tweede maal gewonnen door Roman Klochkov met “Natasha” (hij won diezelfde prijs ook al in 2006) en de Juryprijs voor Beste Videoclip wordt voor de tweede maal gewonnen door Joe Vanhoutteghem met “The Frog” (hij won dezelfde prijs ook al in 2009). Voor “Kus Me Zachtjes” (Anthony Schatteman) is de Humo Award de tweede bekroning. Hij werd enkele weken geleden ook al bekroond op het Holebi Filmfestival. De Nederlandse film “Kiekje” en “Snap” haalden een gelijke score bij de Ketnetkijkers en delen de Ketnet Prijs voor Beste Kortfilm.

Humor boven in de Europese competitie. De komedie “Premature” (Gunhild Enger, Noorwegen) wint de Juryprijs en is zo gegarandeerd van een plaatsje op de Oscar-longlist. De Prijs van het Publiek gaat naar de Duitse romantische komedie film “Zu Dir?” (Sylvia Borges, Duitsland).

Bookmark and Share

Ziekenzorg CM startdag

Op 6 december verzamelden de vrijwilligers van Ziekenzorg CM. Zo’n 600 vrijwilligers kwamen die dag samen om wat extra energie en ideeën op te doen voor het werkjaar 2013.

Ziekenzorg CM bestaat al meer dan 60 jaar. In verbond Leuven zijn er tot op vandaag nog zo’n 130 plaatselijke kernen actief met in totaal zo’n 2400 vrijwilligers. In de eerste plaats zijn deze vrijwilligers bezig met het bezoeken van thuisgebonden zieke mensen en het organiseren van ontmoetingsmomenten voor zieke mensen. Daarnaast is er evenveel aandacht voor de personen naast de zieke mensen, de mantelzorgers. Vrijwilligers van Ziekenzorg CM bieden een luisterend oor en zorgen voor dat broodnodige schouderklopje waar iedereen nood aan heeft. Als organisatie is Ziekenzorg CM zeer sterk overtuigd van de meerwaarde van haar werking voor de maatschappij. Ziekenzorg CM werkt al vele jaren rond thema’s als dementie en eenzaamheid, thema’s die in de maand december veel in de media waren.  Ziekenzorg CM meent echter dat er meer aandacht voor chronisch zieke mensen mag zijn dan een week of 14 dagen.

Zoals voor elke organisatie is het ook voor Ziekenzorg CM van levensbelang om voldoende vrijwilligers te hebben. Daarom willen ze in 2013 extra aandacht besteden aan het werven van geëngageerde vrijwilligers. Ziekenzorg CM hoopt dat de huidige acties mensen ervan kunnen overtuigen meer tijd vrij te maken voor onze medemensen.  Ziekenzorg CM hoopt dat mensen eens willen proeven van dit vrijwilligerswerk, want het is pas als je dit werk hebt gedaan en de reacties, de dankbaarheid, persoonlijk hebt ervaren dat je de meerwaarde van dit specifieke vrijwilligerswerk zal ervaren en waarderen.

Buiten de plaatselijke werking zijn, is Ziekenzorg CM ook een mantelzorgvereniging en organiseren zij vakanties voor zieke mensen. Er zijn zelfs specifieke vakanties voor mantelzorgers met een dementerende partner of vriend(in). Vakanties waar iedereen op adem kan komen. Tot slot is het zeker het vermelden waard dat ook CM via het thuiszorgcentrum aandacht heeft voor mantelzorgers en hun dementerende partner. Mantelzorgers cijferen zich vaak weg en willen of durven hun partner niet alleen laten, maar soms moeten er noodzakelijke boodschappen worden gedaan of heeft men heel even tijd voor zichzelf nodig. Mantelzorgers kunnen dan beroep doen op een vrijwilliger van de CM thuisoppas. De vrijwilliger neemt dan met veel zorg enkele uren de taak van de mantelzorger over.

Bookmark and Share

Meyboomplanters schenken cheque aan Kinderkankerfonds

Net als vorig jaar verkochten de mannen van de jaartallen van blok 9 (’29, ’39, ’49, ’59 en ’69) pins ten voordele van het Leuvense kinderkankerfonds. Een delegatie van de mannen van 1969 en hun Marainne Els Van Hoof mocht een cheque van € 1000 overhandigen die zal gebruikt worden voor gezinsondersteunende projecten van getroffen families.

Bookmark and Share