Ziekenzorg CM startdag

Op 6 december verzamelden de vrijwilligers van Ziekenzorg CM. Zo’n 600 vrijwilligers kwamen die dag samen om wat extra energie en ideeën op te doen voor het werkjaar 2013.

Ziekenzorg CM bestaat al meer dan 60 jaar. In verbond Leuven zijn er tot op vandaag nog zo’n 130 plaatselijke kernen actief met in totaal zo’n 2400 vrijwilligers. In de eerste plaats zijn deze vrijwilligers bezig met het bezoeken van thuisgebonden zieke mensen en het organiseren van ontmoetingsmomenten voor zieke mensen. Daarnaast is er evenveel aandacht voor de personen naast de zieke mensen, de mantelzorgers. Vrijwilligers van Ziekenzorg CM bieden een luisterend oor en zorgen voor dat broodnodige schouderklopje waar iedereen nood aan heeft. Als organisatie is Ziekenzorg CM zeer sterk overtuigd van de meerwaarde van haar werking voor de maatschappij. Ziekenzorg CM werkt al vele jaren rond thema’s als dementie en eenzaamheid, thema’s die in de maand december veel in de media waren.  Ziekenzorg CM meent echter dat er meer aandacht voor chronisch zieke mensen mag zijn dan een week of 14 dagen.

Zoals voor elke organisatie is het ook voor Ziekenzorg CM van levensbelang om voldoende vrijwilligers te hebben. Daarom willen ze in 2013 extra aandacht besteden aan het werven van geëngageerde vrijwilligers. Ziekenzorg CM hoopt dat de huidige acties mensen ervan kunnen overtuigen meer tijd vrij te maken voor onze medemensen.  Ziekenzorg CM hoopt dat mensen eens willen proeven van dit vrijwilligerswerk, want het is pas als je dit werk hebt gedaan en de reacties, de dankbaarheid, persoonlijk hebt ervaren dat je de meerwaarde van dit specifieke vrijwilligerswerk zal ervaren en waarderen.

Buiten de plaatselijke werking zijn, is Ziekenzorg CM ook een mantelzorgvereniging en organiseren zij vakanties voor zieke mensen. Er zijn zelfs specifieke vakanties voor mantelzorgers met een dementerende partner of vriend(in). Vakanties waar iedereen op adem kan komen. Tot slot is het zeker het vermelden waard dat ook CM via het thuiszorgcentrum aandacht heeft voor mantelzorgers en hun dementerende partner. Mantelzorgers cijferen zich vaak weg en willen of durven hun partner niet alleen laten, maar soms moeten er noodzakelijke boodschappen worden gedaan of heeft men heel even tijd voor zichzelf nodig. Mantelzorgers kunnen dan beroep doen op een vrijwilliger van de CM thuisoppas. De vrijwilliger neemt dan met veel zorg enkele uren de taak van de mantelzorger over.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.