Archief voor 12 december 2012

Hicham Khalidi vervoegt de artistieke ploeg van STUK als programmator mediakunst & Artefact

Hicham Khalidi is een Nederlands-Marokkaanse curator van hedendaagse kunst. Van 2003 tot en met 2011 was hij artistiek directeur van TAG (Instituut voor Audiovisuele Kunst in Den Haag, Nederland). Khalidi studeerde bedrijfseconomie aan de Faculteit Economie in Utrecht en werkte vervolgens een aantal jaren in de modeindustrie. Hicham Khalidi richt zich als curator op de politiek van het beeld, transdisciplinariteit en het speculatieve in kunst en design. Khalidi is lid van de raad van bestuur van V2_: interdisciplinair centrum voor kunst en mediatechnologie in Rotterdam, Nederland.

Vanaf 1 maart a.s. vervoegt Hicham Khalidi de artistieke ploeg van kunstencentrum STUK. Als programmator mediakunst is hij verantwoordelijk voor de programmatie van de tentoonstellingen in STUK en die van het Artefact festival. Daarnaast is hij werkzaam als curator beeldende kunst voor de vijfde editie van de Marrakech Biennale (2014), Marrakech, Marokko. Een selectie van zijn laatste tentoonstellingen zijn On Geometry and Speculation (deel van de vierde editie van de Marrakech Biennale, Marrakech, Marokko, 2012), Transnatural Festival (Nemo Science Center, Amsterdam, Nederland, 2012) en Alles, was Sie über Chemie wissen müssen (Künstlerhaus Bethanien, Berlijn, Duitsland, 2011).

De volgende editie van het Artefact festival (13 > 24 februari 2013) zal de laatste zijn die door Pieter-Paul Mortier wordt samengesteld. Vanaf 1 maart a.s. gaat hij aan de slag als programmacoördinator bij het Courtisane festival in Gent. Het thema van het volgende Artefact festival is A city shaped, en nodigt kunstwerken uit die met een kritisch oog kijken naar stadsontwikkeling in verleden, heden en toekomst en hoe een stad omgaat met ‘nieuwe waarden’ als ‘ecologie’ en ‘duurzaamheid’. Naast de centrale expo zal het thema verder worden uitgediept met lezingen, voorstellingen en performances. Daarnaast breekt Artefact ook uit de muren van STUK en wordt het een stadsbreder festival. Letterlijk zijn enkele van de kunstwerken te zien op verschillende locaties in de stad. Maar ook figuurlijk breekt het festival open: het muziekluik is een volledige samenwerking met Het Depot en voor andere activiteiten wordt samengewerkt met de Leuvense cultuurcollega’s.

Bookmark and Share

Brochure inspireert tot mooie buurtprojecten

Je kan er niet omheen kijken: Leuven is voortdurend in verandering. Nieuwe stadsbuurten verrijzen, pleinen krijgen een facelift, waterlopen worden opnieuw toegankelijk,… Die verbeteringen en initiatieven gaan door tot in de kleinste hoekjes van stadswijken. Enthousiaste bewoners trekken zelf de kar: ze brengen ideeën aan en de stad gaat na hoe ze bij de realisatie kan helpen. Het is een goed draaiend systeem met de veelzeggende naam: ‘Kom op voor je Wijk’. Deze projectoproep legde al een mooi parcours af en daagde vele Leuvenaars uit om in de eigen buurt aan de slag te gaan.

Op zaterdag 8 december stelde de stad de inspiratiebrochure ‘Kom op voor je Wijk’ voor in ‘De Nof’. Deze gemeenschappelijke moestuin in de Penitentienenstraat is één van de vele succesvolle ‘Kom op voor je Wijk’-projecten. In de brochure vind je tal van realisaties in alle Leuvense wijken. Het is een mooie inspiratiebron die je anders doet kijken naar je buurt: Wat kan er beter? Zijn er plaatsen en hoekjes waarmee meer mogelijk is? Kunnen er culturele, informatieve of sociale initiatieven genomen worden die de lokale gemeenschap en het ‘samen-leven’ versterken? Alle (tastbare) projecten zijn ook aangeduid op een handig kaartje zodat je zelf een inspiratiewandeling kan uitstippelen.

Zit je met een idee?
Heb je een leuk idee en wil je weten of het in aanmerking komt voor ‘Kom op voor je Wijk’ ? Vraag het na bij de medewerkers van de dienst gebiedsgerichte werking. Dien je idee in, toon aan welke meerwaarde het heeft voor de buurt en zoek voldoende buurtbewoners die het idee steunen. Een ruw idee is al voldoende, de verdere uitwerking kan later.

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport …). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Inwoners van Leuven kunnen twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Het voorstel moet tegemoet komen aan een behoefte in de buurt, de realisatie moet het samenleven versterken en het idee moet voorgedragen worden door minstens 12 buurtbewoners of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share

65-jarige Anne, gepensioneerd, wordt stagiaire

De 65-jarige Anne Cnops loopt stage tijdens haar pensioen. Begin november ging zij opnieuw elke ochtend aan het werk. Niet langer als ex-reclame dame, maar als Zilverstagiair bij het webbureau Wieni uit Leuven. Zij maakt er op 65-jarige leeftijd kennis met de wereld der smartphone applicaties, webshops en drupal websites. Een nieuwe start. Een oude droom…

Zilverstage: opentrekken discussie omtrent ‘langer werken’
Anne is een van de 267 stagiairen die zich in in oktober inschreven voor een Zilverstage. Het proefproject ‘Zilverstage’ is een initiatief van pensioenexpert Delta Lloyd Life en wil gepensioneerden de kans geven stage te lopen in een jonge en dynamische onderneming. Met de testcase Zilverstage hoopt Delta Lloyd Life de discussie omtrent ‘langer werken’ als mogelijke sleutel om de uitdaging van de vergrijzing aan te pakken, te verruimen. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt immers dat 1/3 van de Europeanen aan de slag te willen blijven na hun pensioen.

De Zilverstages genieten de steun van Minister van Werk (Monica De Coninck) en de Minister van Pensioenen (Alexander de Croo).

Het verhaal van Anne
Voor haar pensioen was Anne actief als productie-verantwoordelijke binnen de reclamesector. En hoewel zij nu gepensioneerd is, blijft Anne heel actief. Ze is nog elke dag op zoek naar nieuwe ervaringen, invloeden en kennis. Advies geven, brainstormen, dingen ‘creëren’ doen haar deugd. Toen zij hoorde van de Zilverstages zag zij haar kans om haar oude droom werkelijkheid te laten worden. Bij het webbureau Wieni zal – de even niet meer zo gepensioneerde – Anne haar kennis van de ‘traditionele’ reclamewereld aanvullen met ervaringen uit de digitale wereld van smartphone apps, drupal websites en IT-ontwikkelaars. Bovendien gelooft Anne dat senioren prima dienst kunnen leveren als ervaringsdeskundige!

Iedereen kan Anne’s ervaringen volgen
Tijdens haar nieuwe ervaring pent Anne, net zoals de andere Zilverstagiairs, haar ervaringen neer op de blog www.zilverstage.be. Anne loopt nog tot 21 december 2012 stage bij het Leuvense webbureau ’Wieni’.

Evaluatie Zilverstages
Wanneer begin 2013 de Zilverstages op hun einde lopen, zitten stagiairs, de deelnemende bedrijven en Delta Lloyd Life samen om het project te evalueren. Delta Lloyd Life wil zo te weten komen hoe Zilverstage bij beide partijen heeft gewerkt en waar aan het project moet gesleuteld worden. Op die manier moet de testcase een beter inzicht verschaffen in de kijk van gepensioneerden en bedrijven op langer actief blijven om zo de zoektocht naar oplossingen om gepensioneerden te activeren te vergemakkelijken.

Op basis van de evaluatie zal vervolgens een politieke aanbeveling worden geformuleerd, die later overhandigd zal worden aan de Minister van Werk Monica De Coninck, aan Minister van Pensioenen, Alexander De Croo.

Bookmark and Share

Mis deze Uitgelezen niet!

Bookmark and Share

Opnieuw sleeën op de Oude Markt

Van zaterdag 15 december tot zaterdag 22 december 2012 kan je opnieuw sleeën op de Oude Markt! Vorig jaar was dit een sleebaan van 45 meter lang en zo’n 6 meter hoog met een aantal gezellige standjes rondom. De sleepiste zal officieel geopend worden op zaterdag 15 december om 14:00. Vorig jaar was de prijs voor een ritje 1 euro.

Een foto van Erik Olaerts van de sleepiste van vorig jaar:
Winter in Leuven 2011

Bookmark and Share

Leerbeurs voor anderstaligen

L4-volwassenenonderwijs en Via Educatie Vlaams-Brabant organiseren op vrijdag 14 december 2012 van 14.00 tot 19.00 uur een Leerbeurs voor (volwassen) anderstaligen in het Provinciehuis Vlaams-Brabant. Deelname is gratis.

Voor volwassen anderstaligen is het niet eenvoudig om wegwijs te raken in de mogelijkheden van levenslang leren en de juiste opleiding te vinden. In 2011-2012 volgden 5.000 volwassenen een opleiding Nederlands Tweede Taal (NT2) in het volwassenenonderwijs (CVO en CBE) in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Slechts een beperkt aantal van hen, stromen door naar een andere opleiding in het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs.

Uit eigen onderzoek bij cursisten NT2, blijkt dat anderstaligen wel geïnteresseerd zijn om een opleiding te volgen, maar dat de nood aan informatie en oriëntering zeer groot is”, aldus Pieter Tratsaert, afgevaardigd bestuurder L4-Volwassenenonderwijs, “Geïnteresseerden vinden hun weg niet (altijd) in het ruime aanbod en kunnen met hun specifieke vragen niet (altijd) terecht op algemene infomomenten en opendeurdagen. Met de leerbeurs willen we hieraan tegemoet komen”.

Met deze leerbeurs en infosessies voor anderstaligen, willen de organisatoren anderstaligen gericht informeren over leren en opleidingen in de regio. Er zijn immers zeer veel mogelijkheden om als volwassene een opleiding te volgen, maar anderstaligen vinden niet altijd de weg naar de meest geschikte opleiding. Indien deze doelgroep-benadering succesvol is, willen de organisatoren dit in de toekomst herhalen voor andere doelgroepen, zoals bv. kortgeschoolden.

De Leerbeurs bestaat uit een infomarkt met 20 standen van opleidingsverstrekkers uit de regio Leuven-Hageland-Tervuren: het volwassenenonderwijs, het hoger onderwijs,  de VDAB en opleidingen in de sociale economie. Het Huis van het Nederlands neemt ook niveautesten Nederlands af. Naast de infomarkt zijn er verschillende infosessies gepland over opnieuw studeren, diplomagelijkschakeling, vooropleidingen bij VDAB, het tweedekansonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en over studeren in het hoger onderwijs.

Praktisch
Vrijdag 14 december – 14u – 19u
Provinciehuis Vlaams-Brabant
Gratis toegang
Alle info op http://www.via-educatie.be/cursisten/leerbeurs

Bookmark and Share