Brochure inspireert tot mooie buurtprojecten

Je kan er niet omheen kijken: Leuven is voortdurend in verandering. Nieuwe stadsbuurten verrijzen, pleinen krijgen een facelift, waterlopen worden opnieuw toegankelijk,… Die verbeteringen en initiatieven gaan door tot in de kleinste hoekjes van stadswijken. Enthousiaste bewoners trekken zelf de kar: ze brengen ideeën aan en de stad gaat na hoe ze bij de realisatie kan helpen. Het is een goed draaiend systeem met de veelzeggende naam: ‘Kom op voor je Wijk’. Deze projectoproep legde al een mooi parcours af en daagde vele Leuvenaars uit om in de eigen buurt aan de slag te gaan.

Op zaterdag 8 december stelde de stad de inspiratiebrochure ‘Kom op voor je Wijk’ voor in ‘De Nof’. Deze gemeenschappelijke moestuin in de Penitentienenstraat is één van de vele succesvolle ‘Kom op voor je Wijk’-projecten. In de brochure vind je tal van realisaties in alle Leuvense wijken. Het is een mooie inspiratiebron die je anders doet kijken naar je buurt: Wat kan er beter? Zijn er plaatsen en hoekjes waarmee meer mogelijk is? Kunnen er culturele, informatieve of sociale initiatieven genomen worden die de lokale gemeenschap en het ‘samen-leven’ versterken? Alle (tastbare) projecten zijn ook aangeduid op een handig kaartje zodat je zelf een inspiratiewandeling kan uitstippelen.

Zit je met een idee?
Heb je een leuk idee en wil je weten of het in aanmerking komt voor ‘Kom op voor je Wijk’ ? Vraag het na bij de medewerkers van de dienst gebiedsgerichte werking. Dien je idee in, toon aan welke meerwaarde het heeft voor de buurt en zoek voldoende buurtbewoners die het idee steunen. Een ruw idee is al voldoende, de verdere uitwerking kan later.

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport …). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Inwoners van Leuven kunnen twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Het voorstel moet tegemoet komen aan een behoefte in de buurt, de realisatie moet het samenleven versterken en het idee moet voorgedragen worden door minstens 12 buurtbewoners of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.