Fietsparkeerbeleid in Leuven

De politie en het stadsbestuur hebben alsmaar meer last van hun eigen attitudeprobleem tegenover gestalde fietsen. Het is volgens het huidige politiereglement nog altijd verboden om fietsen op de openbare weg te plaatsen tenzij in een gereglementeerde stalling. Sinds de laatste veranderingen in de wegcode, mogen ook motorfietsen op het voetpad geplaatst worden, indien ze een voldoende ruime doorgang vrijlaten. Voor de toegankelijkheid zijn dus vuilbakken, horeca terrassen en motorfietsen geen hindernissen, maar fietsen wel, nochtans het duurzaamste vervoersmiddel in onze contreien.

Volgens thuis in de stad verplaatsen 40% van de Leuvenaars zich geregeld naar school/werk met de fiets (dit was nog 30% in de vorige telling). Rekening houdende met een 97.000 inwoners, de aantrek van fietsende scholieren tot ver buiten Leuven, en een steeds maar groeiende groep van meer dan 30.000 studenten, voelt het cijfer van 22.000 fietsstallingsplaatsen dat Leuven steeds maar weer verkondigd te bezitten, een beetje krap aan. Deze zomer kreeg ik een plan in handen met de locaties van de Leuvense stallingen, en hoeveel fietsen er telkens in kunnen gestald worden, en ik telde het één en ander na. Positief is het experiment met de fietsvakken in de Parijsstraat en op de Oude Markt: hier was echt nood aan. Anderzijds is er geen enkele legale fietsstalling op het Hogeschoolplein, of op de Vismarkt, nochtans eveneens attractiepolen voor fietsers.

Binnen de Leuvense ring is er plaats voor zo een 3600 fietsen in openbare stallingen, dat wil zeggen de stallingen op straten en pleinen. Ik heb de stallingen voor bestemmingsverkeer niet meegeteld: Wagenhuys, Tweebronnen en Slac, alsook stallingen die niet 24/24 bereikbaar zijn, zoals in het stadspark. Ook de universitaire stallingen telde ik niet mee, omdat ze voornamelijk voor studenten zijn bedoeld, en ook zo gebruikt worden. In 2004 waren er plaats voor 2500 fietsen. Bij het aantreden van het huidige stadsbestuur werd er gezegd dat ze het aantal stallingensplaatsen zouden verdubbelen.

Aan het station is er momenteel plaats voor 3517(KBC)+1600(KvK) fietsen, en op sommige dagen is deze capacitieit onvoldoende (zoals vrijdagavond). De verst verwijderde stallingen zijn ook niet echt in trek, omdat ze 500m van het stationsgebouw afliggen, dat is een andere richting uitgezet, halverwege de Bondgenotenlaan. Wie laat er nu zijn fiets halverwege de Bondgenotenlaan staan wanneer je tot op het Martelarenplein kan fietsen. We waren dan ook blij dat we in de streekkrant konden lezen dat er nog dit voorjaar plaats voor 6600 fietsen bijkomt, en zijn uiterst benieuwd naar de locatie van deze stallingsparel.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.