Archief voor 22 december 2012

A cure for ALS steunt KUL wetenschappers

Voorlopig blijft de diagnose van ALS gelijk aan een doodvonnis. Een doodvonnis dat voltrokken wordt binnen de 3 tot 5 jaar. Het spreekt vanzelf dat ALS patiënten alles zouden geven voor medicatie die hun ziekte kan afremmen. Van medicatie die ALS kan genezen kunnen ze alleen maar dromen.

Dat kankerpatiënten vandaag meer overlevingskansen hebben dan pakweg 20 jaar geleden, danken ze aan het feit dat wetenschappers wereldwijd er steeds beter in slagen de ziekte in beeld te brengen, en op basis van die kennis medicatie kunnen ontwikkelen die patiënten meer overlevingskansen biedt. ALS staat vandaag waar kanker stond meer dan 20 jaar geleden. De ziekte is nog onvoldoende bekend bij het grote publiek en het wetenschappelijk onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen.

De ALS liga heeft sinds enkele jaren een eigen fonds opgericht, ‘A cure for ALS’. Met de gelden van dit fonds steunen ze lokale wetenschappers die de ziekte beter in kaart pogen te brengen, en die mogelijke behandelingswijzen uittesten. Op vrijdag 21 december 2012 overhandigde de ALS Liga een cheque van 40.000 euro uit het fonds ‘A cure for ALS’ aan de Leuvense professoren Peter Carmeliet en Philip Van Damme. Beide medici hebben een indrukwekkend onderzoekspalmares en hun werk werd en wordt  internationaal gelauwerd en gesteund. Deze bijdrage voor hun wetenschappelijk onderzoek is maar een klein centje in de grote beurs die elk jaar opnieuw moet bijgevuld worden, maar alle beetjes helpen.

Op de Bres voor ALS, want wanneer ALS je leven overvalt, valt je lichaam stil!
Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) is een neuromusculaire aandoening, oftewel een zenuw-spierziekte. Het is een aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. Dat komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. ALS is een progressieve aandoening, dat betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder aftakelt. Men kan niet meer ademen, slikken spreken en bewegen. De gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts 3 tot 5 jaar.

Bookmark and Share

Nieuwjaarsconcert Leuven Orgelstad

Leuven Orgelstad begint 2013 met een verrassend ‘Nieuwjaarsconcert‘.

Luc Ponet, curator en adviseur orgelbeleid van de stad Leuven, gaat de gedurfde combinatie aan van het majestueuze en eerbiedwaardige Goltfuss-orgel uit 1692 met de strijkers van het Collegium Frascati en de argeloze lichtvoetigheid van danseres Fenne Toorman.

Op het programma staat onder meer werk van Albinoni, Britten, Bach, Michel Corrette en een ‘Divertimento’ van Mozart. Geniet van de ultralichte muziek van dit grote instrument, getemperd door de fijne vioolsnaren en ijle bewegingen van de danseres.

Programma

  • J.S. Bach – Ouverture uit cantate 146 in d
  • W.A. Mozart – Divertimento KV 136
  • M. Corrette – Concerto for organ, strings & b.c. n.1 in G major Op.26
  • T. Albinoni – Adagio
  • Anoniem – Fandango voor orgel
  • B. Britten – Simple Symphony
  • A. Piazzolla – Libertango

Dit concert is een organisatie van stad Leuven, in samenwerking met het Crignon Genootschap en 30CC. Na afloop van het concert biedt stad Leuven een receptie aan voor alle aanwezigen.

Praktisch
donderdag 10 januari 2013, 20.00 uur
Sint-Jan-de-Doperkerk
€ 16/10 – € 5 (studenten Lemmensinstituut en SLAC/Conservatorium op vertoon van studentenkaart)

Bookmark and Share