A cure for ALS steunt KUL wetenschappers

Voorlopig blijft de diagnose van ALS gelijk aan een doodvonnis. Een doodvonnis dat voltrokken wordt binnen de 3 tot 5 jaar. Het spreekt vanzelf dat ALS patiënten alles zouden geven voor medicatie die hun ziekte kan afremmen. Van medicatie die ALS kan genezen kunnen ze alleen maar dromen.

Dat kankerpatiënten vandaag meer overlevingskansen hebben dan pakweg 20 jaar geleden, danken ze aan het feit dat wetenschappers wereldwijd er steeds beter in slagen de ziekte in beeld te brengen, en op basis van die kennis medicatie kunnen ontwikkelen die patiënten meer overlevingskansen biedt. ALS staat vandaag waar kanker stond meer dan 20 jaar geleden. De ziekte is nog onvoldoende bekend bij het grote publiek en het wetenschappelijk onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen.

De ALS liga heeft sinds enkele jaren een eigen fonds opgericht, ‘A cure for ALS’. Met de gelden van dit fonds steunen ze lokale wetenschappers die de ziekte beter in kaart pogen te brengen, en die mogelijke behandelingswijzen uittesten. Op vrijdag 21 december 2012 overhandigde de ALS Liga een cheque van 40.000 euro uit het fonds ‘A cure for ALS’ aan de Leuvense professoren Peter Carmeliet en Philip Van Damme. Beide medici hebben een indrukwekkend onderzoekspalmares en hun werk werd en wordt  internationaal gelauwerd en gesteund. Deze bijdrage voor hun wetenschappelijk onderzoek is maar een klein centje in de grote beurs die elk jaar opnieuw moet bijgevuld worden, maar alle beetjes helpen.

Op de Bres voor ALS, want wanneer ALS je leven overvalt, valt je lichaam stil!
Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) is een neuromusculaire aandoening, oftewel een zenuw-spierziekte. Het is een aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. Dat komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. ALS is een progressieve aandoening, dat betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder aftakelt. Men kan niet meer ademen, slikken spreken en bewegen. De gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts 3 tot 5 jaar.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.