Buurt vreest voor overlast Wereldcafé

Update 23 januari 2013: De eis van een 20-tal bewoners van residentie Barbarahof om de opening van het Wereldcafé te verbieden werd door een Leuvens kortgedingrechter verworpen.

Op 17 juni 2004 werd Wereldcafé.coop in de startblokken gezet met de oprichting van een coöperatieve vennootschap te Leuven. Wereldcafé.coop wil, naast een café, ook een maatschappelijk project zijn waarin verantwoord ondernemen concreet gemaakt wordt. Eerlijke handel staat daarbij centraal, maar ook streek- en bio- producten en producten uit de sociale economie passen in het streven om meer duurzame consumptiepatronen te stimuleren. In de visie van Wereldcafé.coop kan verantwoord consumeren de wereld veranderen. De winst van het café is ten voordele van de sociale economie hier en in het zuiden. Wereldcafé heeft momenteel ongeveer 170 vennoten en tientallen vrijwilligers die samen met het personeel dit project gestalte geven.

Door de verkoop van het pand in de Bondgenotenlaan waar Wereldcafé.coop tussen 2004 en 2011 gehuisvest was, zocht de coöperatieve naar een geschikte locatie in het hart van de binnenstad. Het is de bedoeling dat het Wereldcafé heropent op 1 februari 2013 op de nieuwe locatie op het Joris Helleputteplein 2, vlakbij de nieuwe Oxfam Wereldwinkel.

Buurtbewoners maken zich echter zorgen over de overlast die een zaak op deze plek met zich mee kan brengen. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant verwierp hun beroep door te stellen ‘dat de hinder die gepaard gaat met een terras en een eet- en praatcafé kan beschouwd worden als normaal te dragen hinder binnen deze kernstedelijke omgeving‘. Verschillende bewoners spanden daarop een procedure in kortgeding in. Het Wereldcafé betreurt deze gang van zaken en meent dat mogelijke hinder door een open communicatie met de buurtbewoners kan worden beperkt. Het eet- en praatcafé, open van 11u tot 23u, kan ook voor de buurtbewoners een nieuwe ontmoetingsplek zijn. Het Wereldcafé lanceerde een petitie om aan te tonen dat hun project niet enkel tegenstanders kent. Deze petitie werd ondertussen al door meer dan 1500 mensen ondertekend.

Wat is jullie mening? Hoort een project zoals het Wereldcafé thuis in deze buurt? Begrijpen jullie de bekommernissen van de buurtbewoners die vrezen voor overlast?

Bookmark and Share

Er zijn 4 reacties op “Buurt vreest voor overlast Wereldcafé”

raf mathijs
(on december 28th, 2012 at 16:52)

moest het nu gaan over een danscafé , dan zou ik de bewoners begrijpen,
maar een café zoals het wereld café geeft denk ik een zeer beperkte last… als het al last geeft.

 
Steven B
(on december 30th, 2012 at 16:47)

Heb al enkele keren een ommetje gemaakt om het nieuwe plein te gaan bewonderen.
Helaas werd het tijdens de zomeractiviteiten (denk aan Hapje Tapje – Marktrock) gebruikt
als drinkgelag te zien aan het rondslingerend papier en glazen flessen (Cava, sterke drank).
Leek net of er een festival had plaats gehad.
Drank werd bekomen van een nabijgelegen nachtwinkel.
Ik ben geen inwoner van een vd appartementen maar kan me de vrees wel voorstellen als
er dan een café bijkomt.

 
Leuvenaar
(on januari 2nd, 2013 at 13:21)

Grappig…Het typische publiek dat daar komt wonen, zijn de typische ‘groene’ bakfietsfans, die speciaal in een stad komen wonen om alles vlakbij te hebben. Ze worden omringd door hun lievelingswinkels: kunstenaars, oxfam, tweedehandswinkels,…Ze eten gezond en meestal ook bewust.
En dan komt er een café die hun levensstijl volledig ondersteunt: goede bieren, een verantwoorde eetkaart, gerund door vrijwilligers, vroeg gesloten. Dus het tegenbeeld van de luidruchtige Oude Markt een paar stappen verder. En dat jagen ze dan weg.
Typisch: we zijn pro, zolang het wij willen. We zijn tegen de auto, maar rijden in een 4×4, we zijn niet tegen vreemden, maar we kunnen het niet verdragen dat Rachid in de klas van ons kind zit, want het niveau gaat naar beneden….En ga zo maar door.
Laat het café daar maar snel komen. Ze gaan zien dat het een verrijking is in de buurt. En de hangjongeren zullen, omdat er meer beweging is, andere oorden opzoeken, want die willen geen pottenkijkers

 
Carolien
(on januari 23rd, 2013 at 15:16)

‘t Is nu definitief: het Wereldcafé komt er. Ik ben er zeker van dat de bewoners eens het café opent, er de meerwaarde snel van zullen inzien.