vzw Casablanca uit Leuven creëert uniek knopenkunstwerk door kinderen

Dit weekend realiseerden de kinderen uit de Casablanca wijk, die opgevangen worden door vzw Casablanca een opvallend kunstwerk met knopen. Casablanca lanceert hiermee haar nieuwe kinderwerking op woensdagnamiddag. Met deze actie wil de vzw maatschappelijk kwetsbare kinderen een onvergetelijke creatieve namiddag bezorgen. Zo ontdekken zij op een speelse manier nieuwe vaardigheden door zich creatief uit te leven en verbeteren zij hun kennis van het Nederlands. Met deze actie vraagt Casablanca aandacht en steun voor de broodnodige opvang en begeleiding van kinderen met het risico op maatschappelijke achterstelling. De creatieve namiddag kadert in de nationale ‘Knopen doen kinderen hopen’ actie die de winkelketen Veritas organiseert naar aanleiding van haar 120ste verjaardag.

Met de workshop vraagt Casablanca op een creatieve manier aandacht voor de problematiek van de kinderen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn. Casablanca doet via vrijetijdsmomenten aan taalstimulatie van het Nederlands waardoor mogelijke achterstelling voorkomen wordt. Naast huiswerkbegeleiding, speelpleinwerking lanceert Casablanca nu ook een nieuwe kinderwerking op woensdagnamiddag. Op deze manier biedt de vzw de kinderen na schooltijd een nuttige tijdsbesteding aan zodat ze niet op straat hoeven te spelen. De kinderen van de wijk creëren op deze manier, binnen een veilige en warme omgeving, een band met elkaar. Casablanca organiseert deze vormende en ontspannende activiteiten de multiculturele Casablanca wijk waar heel wat kansengroepen wonen.

Het spontaan ontdekken en aanleren van nieuwe vaardigheden via creatieve activiteiten is voor de kinderen van groot belang om op een speelse manier hun talenten te ontwikkelen en mogelijke taalachterstand in te halen op een plek waar ze zich thuis voelen. Speciaal voor deze gelegenheid openen wij onze deuren voor de buitenwereld. Zo bereiken wij ook de ouders van de kinderen en willen wij de wisselwerking met de Leuvenaars versterken en een aantal hardnekkige vooroordelen over deze buurt ontkrachten. Met deze workshop tonen we aan het publiek dat er heel wat positieve initiatieven leven in deze gemeenschap. Zo trachten wij de inwoners en in het bijzonder de kinderen van deze wijk beter te integreren in de Leuvense samenleving en voor inwoners van de stad buiten deze wijk de drempel te verlagen,” aldus Toon Gees, verantwoordelijke voor kinderwerking van Casablanca.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.