Debat kunst en publieke ruimte

Welke kansen en mogelijkheden biedt kunst in de publieke ruimte voor Leuven? Hoe kan de vernieuwing van de stad samengaan met de realisatie van kwalitatieve kunstprojecten? En welk instrumentarium kan het beleid inzetten om de ontplooiing van artistiek talent te bevorderen? Stad en Architectuur en Gijs Van Vaerenbergh confronteren een panel van stedelijke stakeholders met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Leuven heeft de laatste jaren een sterk cultuurbeleid gevoerd waardoor een aantal belangrijke culturele instellingen in diverse artistieke domeinen verankerd zijn in de stad (Museum M, STUK, Het Depot, OPEK, …). Dit heeft geleid tot een hoogwaardig cultuuraanbod en nieuwe mogelijkheden voor de ontplooiing van artistiek talent. Ook zet Leuven al jaren in op een actieve stedenbouwkundige en architecturale vernieuwing van de stad waarin historische en hedendaagse vormen van stedelijkheid elkaar aanvullen en versterken. Nieuwe gebouwen, straten en pleinen veranderen daarbij niet enkel het gezicht van de stad maar wijzigen ook de perceptie en het gebruik van de publieke ruimte.

Vandaag stelt zich een nieuwe grote uitdaging: een vernieuwend cultuurbeleid voeren dat verder bouwt op de funderingen die werden gelegd. Een van de belangrijkste ingrediënten van een nieuw beleid bestaat er in kunst en kunstenaars (in brede zin) een plaats te geven in de stad en het stadsleven. Met de organisatie van een debat willen Stad en Architectuur en Gijs Van Vaerenbergh de inhoudelijke discussie rond “kunst in de publieke ruimte” van inspiratie voorzien, onderzoeken welke potenties dit kan bieden voor Leuven en relevante ideeën en werkpistes aanreiken aan het beleid.

SPREKERS | Gijs Van Vaerenbergh, Jan Boelen (Z33), Jan Wijle (STROOM, Den Haag), Steven Vandervelden (STUK), Atty Bax (KORT, Tilburg) en Katrien Laenen (Team Vlaams Bouwmeester)

PANEL | Denise Vandevoort (schepen van cultuur), Luc Delrue (intendant museum M), Johan Van Reeth (architect, stedenbouwkundige BUUR), Said El Khadraoui (gemeenteraadslid) en Werktank

MODERATIE | Adinda Van Geystelen (BOZAR)

WANNEER: maandag 4 maart 2013 / AANVANG: 20 uur / WAAR: M – Museum Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven / TOEGANG: gratis / INFO: Stad en Architectuur vzw / t.+32(0)16 222239 / www.stadenarchitectuur.be

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.