Archief voor 10 maart 2013

Overhandiging cheque Heverlee goes classic

Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert Heverlee goes classic, georganiseerd door het Handelaarsverbond Heverlee, was naar goede gewoonte weer een voltreffer. De inspanningen van de stad Leuven, de handelaars uit Heverlee en natuurlijk de koren van het Heilig Hart instituut, die belangeloos hebben opgetreden, leverden een mooi bedrag op.

Woudlucht en ‘Blik op Afrika‘ mochten op 5 maart ieder hun cheque in ontvangst nemen. De totale opbrengst was 5.696 euro of 2.848 euro per vereniging. Een mooi resultaat!

Bookmark and Share

Benefietvoorstelling ‘Opgejaagd en wild’ met Steph Goossens

MMC-peter Steph Goossens brengt op 18 mei 2013 een benefietoptreden van zijn voorstelling ‘Opgejaagd & Wild” ten voordele van MMC Leuven, een afdeling van vzw Mobiel. De Ronde Tafel Leuven ondersteunt al jaren deze organisatie en levert dan ook graag de nodige ‘manpower’ om van deze avond een succes te maken.

Op deze avond worden de vrijwilligers van MMC Leuven in de bloemetjes gezet. Maar ook alle sympathisanten van MMC Leuven en de fans van Steph Goossens krijgen de kans om van de voorstelling te genieten. Zij kunnen tickets kopen via de website van de Ronde Tafel Leuven. Wie dat wil, kan de gesponsorde DUO-kaart bestellen en er daarmee voor zorgen dat de leden van MMC Leuven gratis van het optreden kunnen genieten.

De voorstelling van “Opgejaagd & Wild” vindt plaats in het mooie kader van het Heilig Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 Heverlee. De voorstelling start om 19.00 uur. De cafetaria is open vanaf 18.00 uur. Het aantal zitplaatsen in dit historische pand is beperkt. Wees er dus snel bij om je plaatsen te reserveren!

Bookmark and Share

Tweede editie Dwars door Meerdaalwoud met Sien Wynants

Op zaterdag 23 maart organiseert Broederlijk Delen voor de tweede maal de kinderfietstocht ‘Dwars door Meerdaalwoud’. Deze fietstocht vindt plaats in het kader van de campagne ‘Geef Molly een kans en stop de honger!’ Met dit initiatief spreekt de ontwikkelingsorganisatie een sportief, jong publiek aan en zamelt hij geld in voor projecten in onder meer Oeganda. Aankomst en finish zijn voorzien in Don Bosco in Oud-Heverlee.

Meter van de actie is ketnetwrapster Sien Wynants. Sien: ‘Ik vind het sowieso fantastisch dat ik door mijn werk als wrapper iets meer kan betekenen voor een goed doel en ik koos voor deze fietstocht omdat ik kinderen graag aanzet tot sporten en omdat ik ook voor een goed doel wou kiezen dat mensen ter plaatse helpt.

Kinderen die deelnemen aan Dwars door Meerdaalwoud gaan voor een dubbele uitdaging. Ze zamelen geld in voor de armste kinderen in Oeganda en fietsen op 23 maart 15 of 25 km door het Meerdaalwoud. Bovendien krijgen ze de kans om Sien te ontmoeten. Kinderen kunnen zich individueel of in groep inschrijven via dwarsdoormeerdaalwoud@gmail.com. Daarna ontvangen ze hun sponsorkaart.

Heel wat kinderen in Oeganda hebben niet voldoende te eten, zijn hun familie kwijt, hebben geen dak boven hun hoofd. Dankzij Broederlijk Delen en zijn partnerorganisaties ter plaatse, krijgen deze
kinderen een kans op een betere toekomst.

Praktisch
14u: Onthaal
14u30: Sien Wynants geeft het startschot voor de fietstocht
16u15: Voorziene aankomst: doorlopend optreden van de ‘Blandeners’
17u: Optreden Sien + interview met Oeganda-expert
Start en aankomst in Don Bosco Oud-Heverlee

Bookmark and Share

Tentoonstelling Architectuur in context

Woensdag 13 maart gaat de nieuwe tentoonstelling van Stad en Architectuur in museum M officieel van start. Aan de hand van zes markante projecten, die recent nog bekroond of genomineerd werden met provinciale architectuurprijzen, gaat Architectuur in Context op zoek naar antwoorden op maatschappelijke opgaven voor de toekomst. De tentoonstelling wordt geflankeerd door een rijk gevuld programma van workshops en lezingen. Voor dit programma werd nauw samengewerkt met Architecture Workroom Brussels en de provincies.

Voorbeeldige architectuur in de kijker
In de hoofdtentoonstelling staan zes projecten centraal die de afgelopen twee jaren bekroond of genomineerd werden met provinciale architectuurprijzen. Alle ontwerpen getuigen van een integrale benadering van het gebouw en zijn omgeving. Vaak zijn het de sociale, economische, stedenbouwkundige en maatschappelijke elementen die de geselecteerde projecten een toegevoegde waarde bieden.

De architecten tonen alle een positief-kritische houding ten opzichte van de opgaves. Die beschouwen ze niet als probleem maar als een uitdaging om de mogelijkheden maximaal af te tasten. Architectuur in Context laat het werk zien van een groep architecten die geleerd heeft relevante vragen te stellen. Wat is de meest effectieve projectaanpak? Hoe komt synergie tussen verschillende programma’s tot stand? Hoe draagt architectuur bij tot een duurzame stedelijke leefomgeving? Al deze vragen gaan ver voorbij aan het idee van de architectuur als autonoom object.

Naar nieuwe vormen van opdrachtgeverschap
De projecten in de tentoonstelling tonen het resultaat van een succesvol architectuurbeleid in Vlaanderen. Maar wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Wereldwijde demografische, economische en ecologische transities zetten druk op onze schaarse ruimte. Het verstedelijkte Vlaamse landschap ziet zich steeds vaker geconfronteerd met nieuwe ontwerpopgaves. De laatste vier weken van de tentoonstelling zullen experts, beleidsverantwoordelijken, ontwerpers en andere burgers intensief discussiëren, debatteren en ontwerpen, onder leiding van Architecture Workroom Brussels. Vier workshops gaan op zoek naar nieuwe vormen van opdrachtgeverschap die context bieden aan de nieuwe ontwerpuitdagingen. De resultaten worden in een logboek verzameld, als ‘recepten- en ideeënboek’ voor de betrokken overheden en private partijen. Tot slot worden internationale experten uitgenodigd voor lezingen die een aanvulling vormen op de tentoonstelling.

De tentoonstelling loopt van 14 maart ten en met 2 juni in M. De vernissage vindt plaats op woensdag 13 maart om 20u.

Bookmark and Share