Tentoonstelling Architectuur in context

Woensdag 13 maart gaat de nieuwe tentoonstelling van Stad en Architectuur in museum M officieel van start. Aan de hand van zes markante projecten, die recent nog bekroond of genomineerd werden met provinciale architectuurprijzen, gaat Architectuur in Context op zoek naar antwoorden op maatschappelijke opgaven voor de toekomst. De tentoonstelling wordt geflankeerd door een rijk gevuld programma van workshops en lezingen. Voor dit programma werd nauw samengewerkt met Architecture Workroom Brussels en de provincies.

Voorbeeldige architectuur in de kijker
In de hoofdtentoonstelling staan zes projecten centraal die de afgelopen twee jaren bekroond of genomineerd werden met provinciale architectuurprijzen. Alle ontwerpen getuigen van een integrale benadering van het gebouw en zijn omgeving. Vaak zijn het de sociale, economische, stedenbouwkundige en maatschappelijke elementen die de geselecteerde projecten een toegevoegde waarde bieden.

De architecten tonen alle een positief-kritische houding ten opzichte van de opgaves. Die beschouwen ze niet als probleem maar als een uitdaging om de mogelijkheden maximaal af te tasten. Architectuur in Context laat het werk zien van een groep architecten die geleerd heeft relevante vragen te stellen. Wat is de meest effectieve projectaanpak? Hoe komt synergie tussen verschillende programma’s tot stand? Hoe draagt architectuur bij tot een duurzame stedelijke leefomgeving? Al deze vragen gaan ver voorbij aan het idee van de architectuur als autonoom object.

Naar nieuwe vormen van opdrachtgeverschap
De projecten in de tentoonstelling tonen het resultaat van een succesvol architectuurbeleid in Vlaanderen. Maar wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Wereldwijde demografische, economische en ecologische transities zetten druk op onze schaarse ruimte. Het verstedelijkte Vlaamse landschap ziet zich steeds vaker geconfronteerd met nieuwe ontwerpopgaves. De laatste vier weken van de tentoonstelling zullen experts, beleidsverantwoordelijken, ontwerpers en andere burgers intensief discussiëren, debatteren en ontwerpen, onder leiding van Architecture Workroom Brussels. Vier workshops gaan op zoek naar nieuwe vormen van opdrachtgeverschap die context bieden aan de nieuwe ontwerpuitdagingen. De resultaten worden in een logboek verzameld, als ‘recepten- en ideeënboek’ voor de betrokken overheden en private partijen. Tot slot worden internationale experten uitgenodigd voor lezingen die een aanvulling vormen op de tentoonstelling.

De tentoonstelling loopt van 14 maart ten en met 2 juni in M. De vernissage vindt plaats op woensdag 13 maart om 20u.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.