Amateurama – de culturele hoogdagen van de amateurkunsten

Eind april 2013 organiseert stad Leuven voor het eerst Amateurama. Amateurama presenteert – met een vette knipoog naar het vroegere Kulturama – de culturele hoogdagen van de Leuvense amateurkunsten.

Aan de wieg van dit nieuwe festival staan maar liefst 31 gemotiveerde verenigingen, actief in verschillende genres. De Leuvense toneelverenigingen, een aantal fotoclubs, enkele beeldend kunstenaars, een hele reeks koren, enkele bands en twee dansverenigingen zullen van donderdag 25 april tot en met zondag 28 april het beste van zichzelf laten zien.

“De organisatie van het festival past perfect in de ambitie van stad Leuven om in deze beleidsperiode in te zetten op actieve cultuurparticipatie”, aldus schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Het nog sterker verankeren van de steun aan de amateurkunsten is daar een belangrijk onderdeel van.” Directeur cultuur Steven Dusoleil: “Bij de start van Kulturama in 2003 liet ik al optekenen dat ‘cultuur ook plezant mag zijn’. Ik sta nog steeds achter die uitspraak en ze geldt zeker en vast ook voor Amateurama. Dit festival haakt immers in op een van onze basisopdrachten: cultuur moet zorgen voor een gemeenschapsgevoel. Binnen de context van dit festival worden  vriendschappen voor het leven gemaakt. Dat zie je aan de hechte samenwerking tussen verenigingen die elkaar voordien niet altijd kenden. Ik verwijs daarbij graag naar de Leuvense fotoclubs die samen aan de slag gingen voor de expo rond RedBall, het concert van de kamerkoren Florilegium en Cantamici of Leuven InHarmony, een project van Showkoor Amuse, Koninklijke Harmonie De Volharding Kessel-Lo en stadssopraan Noémie Schellens.

Nog zo’n bijzondere samenwerking is het project Trekvogels en Reisklanken waar de vendelkunst van Carpevento en de bekroonde stemmen van Kamerkoor Koordinaat, De Orgelpijpjes en Clari Cantuli elkaar vinden. Of nog: Dido en Aeneas van SinSerio, CBM en Noémie Schellens. Het zijn stuk voor stuk bijzondere projecten die, zeker voor de deelnemers, nog lang na het festival zullen nazinderen. En het is exact dat wat cultuur moet doen: banden smeden. En plezant zijn.”

Kwaliteit
Het programma biedt 20 verschillende activiteiten aan, verspreid over vier festivaldagen en samen goed voor 45 unieke toonmomenten. “Dat is een mooi begin voor deze eerste editie. Het verenigingsleven in Leuven is dan ook groot, goed georganiseerd en zeer actief. Het verschil in kwaliteit tussen ‘professioneel’ en ‘amateur’ is hier klein. Leuven haalde vorig jaar nog de top vijf van Toneeltgemee en ook menig Leuvens koor kaapte al prestigieuze titels weg. Gemengd jeugdkoor Clari Cantus, bijvoorbeeld, is het huidige Koor van het Jaar. Ook de dansers doen het goed: Dance Action mag zich al voor de tweede keer Ambassadeur van de moderne dans noemen. De kwalitatieve input van het festival lijkt daarmee gegarandeerd en biedt, net als Kulturama dat deed, een mooie dwarsdoorsnede van het aanbod doorheen het jaar”, aldus nog schepen Vandevoort. “Amateurama staat op die manier voor de passie van de Leuvenaar voor zijn kunsten. Ook niet onbelangrijk: het festival strijkt neer in heel Leuven, ook de deelgemeenten participeren.”

Stadssopraan Noémie Schellens
Kers op de taart is de sympathieke steun van stadssopraan Noémie Schellens. Zij is meter van deze eerste editie en dat vertaalt zich meteen in haar aanwezigheid op het festival. Ze zingt mee als
Dido bij SinSerio en brengt met showkoor Amuse en Harmonie Volharding een nieuwe versie van het Leuvense stadslied.

Alle info op www.amateurama.be

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.