Archief voor 18 maart 2013

Lancering GREENTRACK Leuven – Fotoreportage – ma 18 maart 2013

11 Leuvense kunstenorganisaties verzamelden in ‘t STUK voor de ondertekening van het GREEN TRACK Charter.
Een initiatief om samen de ecologische voetafdruk van de Leuvense kunstensector te helpen verkleinen.

Concreet willen zij elk een medewerker aanstellen als GREEN TRACK verantwoordelijke, zullen zij een eco-actieplan opstellen om o.a. de CO² uitstoot te verlagen, organiseren minstens één publieksgerichte activiteit rond duurzaamheid. ECOLIFE vzw coördineert het netwerk.
Zo willen zij allen “snelle starters” zijn in het het project & de inspanningen van de stad Leuven om tegen 2030 Klimaatneutraal te worden.

De 11 vertegenwoordigers ondertekenden maandagavond één voor één dit charter en gaven kort hun motivatie weer.

30CC, Afrika Filmfestival, Artforum, Braakland/Zhebilding, Cirkus in Beweging, Fabuleus, Het Depot, Mooss, Museum M, STUK Kunstencentrum en Wisper.

De avond startte feestelijk in Leuvense -Cirkus in Beweging stijl met De MADAMMEN,

GREENTRACK Start Leuven

GREENTRACK Start Leuven

GREENTRACK Start Leuven

GREENTRACK Start Leuven

GREENTRACK Start Leuven

GREENTRACK Start Leuven

GREENTRACK Start Leuven

GREENTRACK Start Leuven

Bookmark and Share

Woonbeurs Ideaal Wonen nog tot 24 maart in Brabanthal

Van zaterdag 16 maart tot en met zondag 24 maart 2013 is het de 41ste editie van de woonbeurs Ideaal Wonen. Zoals elk jaar gaat deze beurs door in en rondom de Brabanthal (Brabantlaan 1, te 3001 Leuven). De Brabanthal zelf heeft een oppervlakte van 5500 vierkante meter en de extra paviljoenen zijn 6500 vierkante meters groot.

De openingsuren:

 • Zaterdag 16 maart: 14:00 tot 20:00
 • Zondag 17 maart: 14:00 tot 20:00
 • Maandag 18 maart: 14:00 tot 23:00
 • Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 maart: gesloten
 • Vrijdag 22 maart: 14:00 tot 23:00, met bubbels en hapjes tussen 19:00 en 23:00 tijdens de nocturne
 • Zaterdag 23 maart: 14:00 tot 20:00
 • Zondag 24 maart: 14:00 tot 20:00

Meer informatie kan je vinden op de website van Ideaal Wonen.

Normaal bedraagt de inkom 6 euro, maar via de website kan je een gratis inkomkaart aanvragen.

Bookmark and Share

De Golden Gate Bridge staat in Leuven

75 leerlingen uit zeven Vlaams-Brabantse scholen nemen deel aan een project van BOS+ om duurzame werkstukken uit hout te maken.
De toekomstige houtbewerkers leren waarom lokaal hout minder belastend is voor het klimaat en waarom hout met een FSC-label (een keurmerk voor duurzaam bosbeheer) beter is voor mens en milieu. Dit geldt eens te meer wanneer het gaat over tropisch hout.

BOS+ is een organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

De gemaakte werkstukken worden dit jaar voor het eerst tentoongesteld op de beurs Ideaal Wonen in de Brabanthal te Leuven. Er zal een model-passiefhuis te zien zijn, een rond keukenblok, verschillende zitmeubels en een 13 meter lang schaalmodel van de Golden Gate Bridge.

Door hun deelname aan dit project drukken deze scholen hun engagement uit voor een grotere nadruk op duurzaamheid binnen de houtbewerking. De deelnemende scholen zijn: KA Redingenhof Leuven, VTI Leuven, Damiaaninstituut Aarschot, TechnOV Vilvoorde, KTA1 Diest, Don Bosco Halle en GITO Overijse.

Bookmark and Share

Leuvense verenigingen trekken ten strijde tegen zwerfvuil

Voor de 15de keer op rij ging de stad Leuven de strijd aan met zwerfvuil en werd een opruimactie voor verenigingen georganiseerd. Op 16 en 17 maart 2013 haalden 27 Leuvense jeugd- en natuurverenigingen, buurtwerkingen en sportverenigingen zoveel mogelijk zwerfvuil op.

De verenigingen en buurtwerkingen ruimden een bepaalde zone op. Het verzamelde zwerfvuil lieten ze achter op welbepaalde plaatsen. Daar haalde de afdeling stadsreiniging het op. Bij de toewijzing van de zones hield de dienst ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid rekening met het aantal opruimers en met de plaats waar hun werking zich situeerde.

In ruil voor hun inspanningen kregen de verenigingen een subsidie, afhankelijk van het aantal gepresteerde uren. De deelnemers ontvingen ook speciale vuilniszakken, handschoenen, fluo-vestjes en grijpstokken, geschonken door OVAM.

Sensibiliseren
Deze actie wil de stad niet alleen properder maken, maar de inwoners ook sensibiliseren om zorg te dragen voor het milieu. Want, zwerfvuil is niet alleen storend voor het zicht, het zorgt ook voor een verstoring van planten- en dierengemeenschappen en voor milieuverontreiniging. Wist je bijvoorbeeld dat een sigarettenpeuk 2 tot 5 jaar nodig heeft om af te breken? Kauwgum doet er zelfs 20 tot 25 jaar over!

Bookmark and Share

Multicultureel lentefeest in CVO De Nobel Leuven

Op 21 maart organiseren de cursisten van CVO De Nobel in Leuven een multicultureel lentefeest.

Wie houdt er niet van Spaanse paella, Tsjetsjeense dolma’s, Italiaanse pasta’s, zachte Chinese Peking eend, Japanse sushi en sashimi, Griekse baklava, licht-pikante Nepalese dal vat tarkari of smeuïge Amerikaanse brownies?

De cursisten van CVO De Nobel brengen een typisch gerecht van hun land mee naar het multiculturele lentefeest. De school zorgt voor de drank. Traditionele kleding en muziek uit alle windstreken maken er een echt multicultureel feest van.

Het CVO de Nobel staat bekend om praktijkgerichte en aangename cursussen Nederlands Tweede Taal. Men kan dit feest dan ook beschouwen als de kers op taart van een geslaagde cursus en een maandenlange inzet van leerkrachten en cursisten’, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs.

Bookmark and Share

11 Leuvense kunstenorganisaties ondertekenen het Green Track Charter voor de verduurzaming van de Leuvense kunstensector

Vandaag, maandag 8 maart, verzamelden 11 Leuvense kunstenorganisaties in STUK voor de plechtige ondertekening van het Green Track Charter. Daarmee stellen ze Green Track Leuven voor aan het grote publiek: een nieuw initiatief om de ecologische voetafdruk van de Leuvense kunstensector verkleinen.

Aandacht voor de milieu-impact van de werking van kunstenorganisaties is niet nieuw. De Vlaamse kunsten- en cultuursector is zich reeds langer bewust van haar eigen impact, en van de rol die zij kan spelen om ook het grote
publiek in aanraking te brengen met thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid en transitie. Het project Jonge Sla en de oprichting van het Transitienetwerk Cultuur zijn daarvan recente getuigen. Ook binnen de Leuvense context is duurzaamheid al enige tijd een aandachtspunt, met de Leuvense Klimaatweek als jaarlijks uithangbord.

Met de lancering van Green Track Leuven gaan 11 Leuvense kunstenorganisaties nu gezamenlijk een stapje verder op weg naar concrete actieplannen voor de vergroening van de sector, en legt Leuven de link met Gent, waar Green Track in 2011 het levenslicht zag.

Charter
Kunstenorganisaties die lid worden van Green Track Leuven engageren zich ertoe om in de loop van 2013 een CO2-nulmeting uit te voeren van de eigen werking en een actieplan op te stellen om die CO2-uitstoot vanaf 2014 te
verkleinen. Green Track hoop alle Leuvense kunstenorganisaties warm te maken voor vergroening. Nu ondertekenen al 11 Green Track-leden het Green Track Charter als publieke engagementsverklaring:

Jazeker! Onze organisatie wil zijn ecologische impact verkleinen en daarom zullen we …

 • een medewerker aanstellen als Green Track verantwoordelijke
 • een eco-actieplan opstellen, met doelstellingen gekoppeld aan milieu-indicatoren om de CO2-uitstoot te verlagen
 • jaarlijks minstens één publieksgerichte activiteit organiseren, rond of met aandacht voor duurzaamheid
 • een financiële bijdrage leveren aan het in stand houden van Green Track Leuven en dat voor minstens twee opeenvolgende seizoenen

De 11 organisaties die vandaag het Charter ondertekenden zijn:

De organisaties die de engagementsverklaring ondertekenen, kunnen een beroep doen op ondersteuning bij het verzamelen van gegevens, het berekenen van de CO2-impact en het opstellen van een actieplan en de implementatie ervan in de eigen werking. Hierbij worden de instrumenten gebruikt die ontwikkeld werden in het kader van het project Jonge Sla, van VTi en Ecolife ism Green Track Gent.

Netwerk
Als netwerk wil Green Track Leuven ervaringen en kennis uitwisselen over de vergroening van de kunstensector, zowel binnen de Leuvense kunstensector als daarbuiten. Ecolife vzw coördineert het netwerk en ondersteunt de leden bij hun engagementen, ondermeer via inhoudelijke netwerksessies rond diverse ecologische thema’s, in nauwe samenwerking met Green Track Gent en www.JongeSla.be.

De organisaties die de engagementen van het Charter doorlopen ontvangen in het najaar het Green Track-logo om te gebruiken in externe en interne communicatie.

Green Track en Leuven Klimaatneutraal 2030
Green Track Leuven heeft formeel dan wel geen banden met de inspanningen van de stad om tegen 2030 klimaatneutraal te worden, toch is het initiatief er aan gelinkt. Met Green Track Leuven wil de Leuvense kunstensector
een zogenaamde ‘snelle starter’ zijn. Onder die noemer vallen volgens het eindrapport van de nulmeting Leuven Klimaatneutraal 2030initiatieven of projecten verzameld die al lopen of waarmee men op korte termijn aan de slag kan.[…] Ze zijn niet alleen noodzakelijk voor het proces Leuven Klimaatneutraal, maar zorgen er ook voor dat dit tastbaar wordt en dat er vanaf het begin resultaten geboekt kunnen worden. De snelle starters zorgen ervoor dat de huidige dynamiek niet onderbroken wordt en dat er kennis en ervaring opgedaan wordt om de grote werven aan te pakken.

Kortom met Green Track beschikt de Leuvense kunstensector over een platform om ervaring en kennis uit te wisselen en samen een grote stap vooruit te zetten in de richting van een duurzame kunstenpraktijk die bijdraagt tot een klimaatneutrale stad Leuven.

Bookmark and Share

BRE3DBEELD in M

Twaalf jongeren verkenden gedurende drie maanden de wegen van de crossmediale kunsten. Op hun initiatief zijn er robots gemaakt die Leuven veroverden: ter land, ter water en in de lucht. Gewapend met de expertise van beeldend kunstenaar Ief Spincemaille en een gezonde dosis nieuwsgierigheid experimenteerden de jongeren met motoren, lasercut meccano, fotografie, video en beeldende kunsten. De antichambre van M zal het geweten hebben want voor heel even zijn de robots er heer en meester.

De tentoonstelling loopt van 28 maart tot 3 juni 2013. Een initiatief van Link in de Kabel, in samenwerking met M

Bookmark and Share

Veto neemt het Leuvense fietsbeleid onder de loep

Veto opent met de bezettingscijfers van de fietsparking onder het Rector De Somerplein. Gemiddeld staan er 18 fietsen per dag op een totaal van 548 plaatsen. Het kostenplaatje is 40.000 euro per maand. Dat de bezetting van deze fietsparking ondermaats heb ik zelf al meermaals met eigen ogen kunnen vaststellen. Eén van de problemen van deze fietsparking is volgens mij ook het sluitingsuur, een parking die op weekdagen op om 24.00u sluit, zal nooit studentenfietsen kunnen herbergen. Toch parkeer ik mijn fiets graag in deze stalling en maakte ik al enkele keren gebruik van de hersteldienst.

Ook op de binnenpagina’s besteed Veto aandacht aan het fietsbeleid van Leuven. Komen aan bod: de vraag van de oppositie om een fietsambtenaar aan te stellen, het al dan niet verdwijnen van de fietsenstallingen in de binnenstad en het weghalen van fout gestalde fietsen die vervolgens nooit opgehaald worden door hun eigenaars.

Graag horen wij van jullie wat jullie ervaringen zijn met het Leuvense fietsbeleid? Maken jullie gebruik van de fietsparking onder het Rector De Somerplein? Is jouw fiets al eens weggehaald? Laat het ons weten!

Bookmark and Share