11 Leuvense kunstenorganisaties ondertekenen het Green Track Charter voor de verduurzaming van de Leuvense kunstensector

Vandaag, maandag 8 maart, verzamelden 11 Leuvense kunstenorganisaties in STUK voor de plechtige ondertekening van het Green Track Charter. Daarmee stellen ze Green Track Leuven voor aan het grote publiek: een nieuw initiatief om de ecologische voetafdruk van de Leuvense kunstensector verkleinen.

Aandacht voor de milieu-impact van de werking van kunstenorganisaties is niet nieuw. De Vlaamse kunsten- en cultuursector is zich reeds langer bewust van haar eigen impact, en van de rol die zij kan spelen om ook het grote
publiek in aanraking te brengen met thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid en transitie. Het project Jonge Sla en de oprichting van het Transitienetwerk Cultuur zijn daarvan recente getuigen. Ook binnen de Leuvense context is duurzaamheid al enige tijd een aandachtspunt, met de Leuvense Klimaatweek als jaarlijks uithangbord.

Met de lancering van Green Track Leuven gaan 11 Leuvense kunstenorganisaties nu gezamenlijk een stapje verder op weg naar concrete actieplannen voor de vergroening van de sector, en legt Leuven de link met Gent, waar Green Track in 2011 het levenslicht zag.

Charter
Kunstenorganisaties die lid worden van Green Track Leuven engageren zich ertoe om in de loop van 2013 een CO2-nulmeting uit te voeren van de eigen werking en een actieplan op te stellen om die CO2-uitstoot vanaf 2014 te
verkleinen. Green Track hoop alle Leuvense kunstenorganisaties warm te maken voor vergroening. Nu ondertekenen al 11 Green Track-leden het Green Track Charter als publieke engagementsverklaring:

Jazeker! Onze organisatie wil zijn ecologische impact verkleinen en daarom zullen we …

  • een medewerker aanstellen als Green Track verantwoordelijke
  • een eco-actieplan opstellen, met doelstellingen gekoppeld aan milieu-indicatoren om de CO2-uitstoot te verlagen
  • jaarlijks minstens één publieksgerichte activiteit organiseren, rond of met aandacht voor duurzaamheid
  • een financiële bijdrage leveren aan het in stand houden van Green Track Leuven en dat voor minstens twee opeenvolgende seizoenen

De 11 organisaties die vandaag het Charter ondertekenden zijn:

De organisaties die de engagementsverklaring ondertekenen, kunnen een beroep doen op ondersteuning bij het verzamelen van gegevens, het berekenen van de CO2-impact en het opstellen van een actieplan en de implementatie ervan in de eigen werking. Hierbij worden de instrumenten gebruikt die ontwikkeld werden in het kader van het project Jonge Sla, van VTi en Ecolife ism Green Track Gent.

Netwerk
Als netwerk wil Green Track Leuven ervaringen en kennis uitwisselen over de vergroening van de kunstensector, zowel binnen de Leuvense kunstensector als daarbuiten. Ecolife vzw coördineert het netwerk en ondersteunt de leden bij hun engagementen, ondermeer via inhoudelijke netwerksessies rond diverse ecologische thema’s, in nauwe samenwerking met Green Track Gent en www.JongeSla.be.

De organisaties die de engagementen van het Charter doorlopen ontvangen in het najaar het Green Track-logo om te gebruiken in externe en interne communicatie.

Green Track en Leuven Klimaatneutraal 2030
Green Track Leuven heeft formeel dan wel geen banden met de inspanningen van de stad om tegen 2030 klimaatneutraal te worden, toch is het initiatief er aan gelinkt. Met Green Track Leuven wil de Leuvense kunstensector
een zogenaamde ‘snelle starter’ zijn. Onder die noemer vallen volgens het eindrapport van de nulmeting Leuven Klimaatneutraal 2030initiatieven of projecten verzameld die al lopen of waarmee men op korte termijn aan de slag kan.[…] Ze zijn niet alleen noodzakelijk voor het proces Leuven Klimaatneutraal, maar zorgen er ook voor dat dit tastbaar wordt en dat er vanaf het begin resultaten geboekt kunnen worden. De snelle starters zorgen ervoor dat de huidige dynamiek niet onderbroken wordt en dat er kennis en ervaring opgedaan wordt om de grote werven aan te pakken.

Kortom met Green Track beschikt de Leuvense kunstensector over een platform om ervaring en kennis uit te wisselen en samen een grote stap vooruit te zetten in de richting van een duurzame kunstenpraktijk die bijdraagt tot een klimaatneutrale stad Leuven.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.