Leuvense verenigingen trekken ten strijde tegen zwerfvuil

Voor de 15de keer op rij ging de stad Leuven de strijd aan met zwerfvuil en werd een opruimactie voor verenigingen georganiseerd. Op 16 en 17 maart 2013 haalden 27 Leuvense jeugd- en natuurverenigingen, buurtwerkingen en sportverenigingen zoveel mogelijk zwerfvuil op.

De verenigingen en buurtwerkingen ruimden een bepaalde zone op. Het verzamelde zwerfvuil lieten ze achter op welbepaalde plaatsen. Daar haalde de afdeling stadsreiniging het op. Bij de toewijzing van de zones hield de dienst ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid rekening met het aantal opruimers en met de plaats waar hun werking zich situeerde.

In ruil voor hun inspanningen kregen de verenigingen een subsidie, afhankelijk van het aantal gepresteerde uren. De deelnemers ontvingen ook speciale vuilniszakken, handschoenen, fluo-vestjes en grijpstokken, geschonken door OVAM.

Sensibiliseren
Deze actie wil de stad niet alleen properder maken, maar de inwoners ook sensibiliseren om zorg te dragen voor het milieu. Want, zwerfvuil is niet alleen storend voor het zicht, het zorgt ook voor een verstoring van planten- en dierengemeenschappen en voor milieuverontreiniging. Wist je bijvoorbeeld dat een sigarettenpeuk 2 tot 5 jaar nodig heeft om af te breken? Kauwgum doet er zelfs 20 tot 25 jaar over!

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.