Veiligheidsraad publiceert criminaliteitscijfers 2012

Tijdens de eerste zonale veiligheidsraad van 2013 werden de criminaliteitscijfers van 2012 besproken.

Enkele interessante gegevens:

  • Het aantal inbraken in appartementen is sterk afgenomen (330 in 2011 naar 169 in 2012), maar het aantal inbraken in woningen blijft gelijk.
  • Het aantal fietsdiefstallen is afgenomen van 2256 in 2011 naar 1842 in 2012.
  • Zakkenrollerij is zwaar toegenomen: van 563 gevallen in 2011 naar 900 gevallen in 2012. Winkeldiefstal nam daarentegen af.
  • Intrafamiliaal geweld nam af van 2028 naar 1890 feiten in 2012.
  • Afgezien van minder vandalisme, zijn de andere vormen van overlast (geluidsoverast, milieuhinder, drugs en alcohol) vrijwel allemaal toegenomen.
  • Alle vormen van verkeersongevallen zijn afgenomen.
  • De meeste vormen van uitgaansgerelateerd geweld en overlast in het centrum tussen 20:00 en 8:00 zijn toegenomen.

De cijfers zijn natuurlijk geen exacte weergave van de criminaliteitsgraad: meer controles of een hogere aangiftebereidheid leiden automatisch tot hogere cijfers.

Het nieuwsbericht vermeldt onmiddellijk enkele tips om deze cijfers te verbeteren:

Meer informatie:

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.