Archief voor 7 april 2013

AB InBev bekroond voor reductie energieverbruik voor verlichting

De Belgische organisatie van AB InBev werd op 26 maart 2013 bekroond door de Europese Commissie met de GreenLight Award 2013 voor haar inspanningen inzake de reductie van het energieverbruik voor verlichting. De Belgische organisatie van ’s werelds leidinggevende brouwer reduceerde het energieverbruik in haar productiefaciliteiten het afgelopen jaar met gemiddeld 73%. De Europese Commissie wil bedrijven die in de EU gevestigd zijn erkenning geven voor hun inzet voor energiebesparing door middel van de installatie van energie-efficiënte verlichtingstechnologieën. AB InBev in België zorgde dankzij 5 verlichtingsprojecten in de brouwerijen van Leuven en Hoegaarden voor een jaarlijkse energiebesparing van 664 MWh, wat overeenkomt met het jaarlijks verbruik van meer dan 220 huishoudens. Deze inspanningen en het behalen van deze Award kaderen volledig in de ambitie van AB InBev om het Beste Bierbedrijf in een Betere Wereld te zijn.

Energiebesparing
De brouwerij in Leuven heeft de verlichting van het oplaadstation van de heftrucks voor de logistiek vernieuwd. Sinds 2012 wordt er gebruik gemaakt van tl-verlichting met bewegingsdetectie, wat 86% energie bespaart. Ook in Hoegaarden werden projecten uitgevoerd in de verpakkingshal en logistieke zones om de verlichting te vernieuwen en te verbeteren. Zo werden klokarmaturen vervangen door dimbare tl-armaturen of LED-spots met bewegingssensoren. Er werd ook een systeem geïmplementeerd dat toelaat de verschillende zones afzonderlijk te bedienen. Niet alleen brengt dit een energiebesparing tussen de 60% en de 80% met zich mee, deze vernieuwingen zorgen ook voor een beter verlichte werkplaats en meer comfort voor de werknemers.

Ook in 2013 blijft AB InBev in België inspanningen doen om het energieverbruik te reduceren. Begin dit jaar werd in Leuven de verlichting van de machinekamer en een gedeelte van de verpakkingshal vernieuwd naar dimbare verlichting met lichtsensoren, wat respectievelijk besparingen van 65% en van 32% met zich meebrengt. De verlichting in het andere gedeelte van de verpakkingshal wordt momenteel vernieuwd naar tl-verlichting met lichtsensoren, wat een besparing van 20% zal opbrengen. In Hoegaarden zullen nog vernieuwingen worden doorgevoerd in 2 bijkomende zones van de bottelarij.

Het GreenLight-programma
Negen in de EU gevestigde bedrijven hebben erkenning gekregen voor hun inzet voor energiebesparing door de installatie van energie-efficiënte verlichtingstechnologieën. De winnaars van de GreenLight Awards 2013 van de Europese Commissie bespaarden evenveel elektriciteit als er jaarlijks in totaal door ongeveer 1 200 huishoudens wordt verbruikt (3 568,5 MWh — gemiddeld verbruikt een huishouden 3 MWh/jaar). De winnaars werden gekozen op basis van de grootste daling van het elektriciteitsverbruik, de grootste absolute energiebesparing en de gebruikte technologieën.

Bookmark and Share

ITINERA NOVA: Het stadsarchief van Leuven digitaliseert 433 jaar archief

Het stadsarchief van Leuven startte in 2009 met Itinera Nova. Dat is een ambitieus project dat de Leuvense schepenbankregisters digitaliseert en ontsluit voor het publiek. Het gaat in totaal om meer dan 950.000 pagina’s, bijeengeschreven door de klerken van de drie schepenbankkamers. Alles samen beslaan die pagina’s 433 jaar.

Het huzarenstuk om al die akten te digitaliseren en (op langere termijn) te transcriberen (om te zetten in hedendaags Nederlands, nvdr), wordt beetje bij beetje geklaard door een gemeenschap van actieve en enthousiaste vrijwilligers. Hun dagelijkse inzet zorgde er in de voorbije vier jaar voor dat reeds meer dan 10.000 akten over het leven van alledag in het laatmiddeleeuwse Leuven nu door iedereen online gelezen en doorzocht kunnen worden.

Ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject
Het Itinera Nova-project was vooreerst een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject dat met steun van de Vlaamse Gemeenschap in drie fasen en over een periode van drie en een half jaar (van 1 maart 2009 tot 31 december 2012) liep. Het Leuvense stadsarchief toont de resultaten van deze onderzoeksperiode met trots aan het publiek en collega’s uit de archief- en erfgoedsector. Een van de belangrijkste doelstellingen van het project was immers ook om de ontwikkelde methodes en werkinstrumenten voor andere digitaliseringsprojecten van omvangrijke handgeschreven archiefbronnen beschikbaar te stellen.

Tentoonstelling
Op 21 april 2013, tijdens Erfgoeddag, opent in het historische stadhuis, op de plaats waar de schepenregisters tot stand kwamen, een tentoonstelling over Itinera Nova. Schepen Denise Vandevoort licht toe: “We stellen het project in al zijn facetten voor en belichten een aantal resultaten, die we samen met en dankzij onze vrijwilligers de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.” De tentoonstelling kreeg als titel De Leuvense schepenbank: een tijdloze blik op het leven van alledag in Leuven en omstreken mee. Je krijgt daar te zien welke boeiende informatie over ons verleden nu en voor het eerst wereldwijd toegankelijk gemaakt wordt.

Colloquium
Op 25 en 26 april 2013 organiseert het stadsarchief het internationaal colloquium Tools, people & history, waarin de belangrijkste bevindingen van het project wetenschappelijk onder de loep genomen worden. Stadsarchivaris Marika Ceunen schetst het programma: “Op donderdag 25 april focussen we op de technische aspecten van het project: de digitalisering, het transcriptieplatform, de annotatietool voor index én op de vrijwilligerswerking. Op de tweede congresdag zullen verschillende onderzoekers de inhoud van de schepenbankregisters belichten, om de informatiewaarde en de onderzoeksmogelijkheden van deze rijke bron te duiden.

Toekomst
De positieve resultaten – zowel qua digitalisering van de registers als qua ontsluitingsmethodiek – overtuigden het stadsbestuur van de noodzaak om het aangegane engagement te continueren. Schepen Denise Vandevoort: “De stad Leuven doet dit in de eerste plaats via de verdere tewerkstelling van een projectmedewerkster, die zich ook de volgende jaren kan toeleggen op het afronden van de digitalisering van de registers en op de continuering van de inhoudelijke ontsluiting via de dynamische vrijwilligersgemeenschap. Het project Itinera Nova is na de drie en een half jaar ontwikkelingsgerichte opstart dus niet afgelopen. Wij gaan verder op de ingeslagen weg.

Bookmark and Share

Nieuw editie TEDxLeuven!

Na de erg succesvolle eerste editie vorig jaar in Kinepolis, steken de organisatoren van TEDxLeuven dit jaar een tandje bij. Op 30 april vindt in de Leuvense Stadsschouwburg voor 600 man de tweede editie plaats onder het motto ‘Invent Happiness’.

TEDxLeuven is deel van het bekende platform voor visionaire sprekersconferenties TED. TEDxLeuven stelt dit jaar 13 bijzondere sprekers voor, met elk een eigen origineel idee of uitvinding. In maximaal 18 minuten trachten zij het live publiek te inspireren met hun visie en hoe die onze toekomst mee zal bepalen. TEDxLeuven is een non profit organisatie die steunt op een jong team van enthousiastelingen.

De affiche brengt een unieke mix aan sprekers uit binnen- en buitenland. De rode draad dit jaar is ‘Invent Happiness’, aldus drijvende kracht Bruno Delepierre, “De oorzaken van de economische crisis zetten alle generaties aan het denken over de zin van economie, arbeid en leven. Daarom hebben we een line-up die geluk, mislukking, angst en succes belicht vanuit technologisch, medisch, filosofisch en digitaal oogpunt.

TEDxLeuven kiest voor een eigen formule van een halve dag. Dus geen eindeloze uiteenzettingen, wel kort-maar-krachtige voordrachten. Zo legt Koen Damhuis uit waarom Facebook ongelukkig maakt. Brenda Wiederhold toont live hoe zij met de modernste brainwave-technologie Amerikaanse militairen helpt trauma’s te verwerken. Psychiater Dirk De Wachter licht toe waarom België hoog scoort op het vlak van geluk, maar haast wereldkampioen is qua aantal psychiatrische gevallen. En de jonge ondernemer Martijn Joris legt getuigt persoonlijk hoe het nieuwe ondernemerschap er uit zal zien dankzij 3D technologie. Het is maar een greep uit de 13 sprekers die op 30 april de revue zullen passeren. Kortom, alles wat je van TEDx mag verwachten, zit ook in deze editie netjes verpakt in een enkele namiddag, inclusief enkele surprise acts.

TEDx is meer geworden dan enkel en alleen een conferentie, het is een symbool voor een nieuwe generatie die viraal ideeën wil delen en vorm geven”, getuigt hoofdorganisator Bruno Delepierre.

Afspraak op 30 april in de Stadsschouwburg te Leuven.

Meer info:
www.tedxleuven.com
www.facebook.com/tedxleuven
www.twitter.com/tedxleuven (@tedxleuven)

Bookmark and Share