Archief voor 19 april 2013

Leuven Beach bij Nathalie Bladt

Twee ton zand, strooien rokjes, bloemenkransen, een toffe dj, exotische cocktail en corona’s,… De optiekzaak van Nathalie Bladt in de Mechelsestraat was vanavond the place to be om een snuifje zomer mee te pikken, terwijl de buitentemperaturen opnieuw richting vriespunt gingen. De sfeer zat er alvast goed in.

Leuven Beach in de optiekzaak van Nathalie Bladt

Leuven Beach in de optiekzaak van Nathalie Bladt

Leuven Beach in de optiekzaak van Nathalie Bladt

Bookmark and Share

KU Leuven investeert ruim 7 miljoen euro in state of the art leercentrum

Op 18 april opende KU Leuven het leercentrum AGORA. Het centrum is uitgerust met de nieuwste technologische snufjes. Studenten kunnen er terecht voor groepswerk en andere studieactiviteiten.
AGORA is veel meer dan een extra blok- of studieruimte. Het leercentrum is een informele leeromgeving waar studenten de vrijheid krijgen om hun werk zelf te plannen en organiseren. KU Leuven ondersteunt hen daarbij met state of the art informatietechnologie. Ze kunnen gebruik maken van touchscreens, een ruimte voor video conferentie, een time-out zone met een videomuur en ruimtes voor groepswerk.

Met het AGORA-project investeerde KU Leuven bewust niet in nieuwe computerlokalen. Om in het leercentrum te werken, brengen studenten hun eigen laptop of tablet mee die ze kunnen aansluiten op de aanwezige technologie”, aldus vicerector Filip Abraham. “AGORA ondersteunt verschillende vormen van sociaal leren. Naast het klassieke groepswerk kunnen studenten er ook presentaties inoefenen en opnemen, videomateriaal monteren, samenwerken via video conferentie enzovoort.

Het centrum voorziet 550 werkplekken, waarvan ruim de helft specifiek gericht is op het faciliteren van groepswerk. Naast een grote open groepswerkzone zijn er 20 lokalen met een capaciteit van 6 tot 18 personen die studenten kunnen reserveren voor gezamenlijke studieactiviteiten. Het leercentrum is ondergebracht in het voormalig Farmaceutisch Instituut, dat een grondige renovatie onderging. Het hele project is goed voor een investering van ruim 7 miljoen euro.

AGORA is ook meer dan een gebouw. Het is een concept van studentgecentreerde dienstverlening. Zo verhuist de centrale informaticadienst met haar pc-lab naar het leercentrum. Bovendien zullen studenten er ook videokits, audiokits en projectorkits kunnen uitlenen. Iets waarvoor ze tot nu toe naar Heverlee moesten.

Tijdens gewone lesdagen en in blok- en examenperiodes zal AGORA open zijn van 8u tot 24u. Op alle andere dagen kunnen studenten er terecht van 9u tot 19u. Het centrum sluit de deuren enkel op Kerstmis en Nieuwjaar.

Bookmark and Share

Tentoonstelling 100 jaar scouts in Leuven!

Scouts en Gidsen Sint-Michiel, de eerste scoutsgroep in Leuven, viert in 2013 zijn 100ste verjaardag. Sint-Michiel behoort daarmee tot een van de oudste scoutsverenigingen van het land. Om deze bijzondere verjaardag in de kijker te zetten sloegen de stad Leuven, het Scouts en Gidsen Museum Leuven en Scouts en Gidsen Sint-Michiel de handen in elkaar. Een gratis tentoonstelling rond “100 jaar scouts in Leuven” is het resultaat van de vruchtbare samenwerking.

In mei 1913 stichtte Charles Uystpruyst de allereerste scoutsgroep in Leuven: de Franstalige en katholieke jongensgroep “La Première de Louvain”. Deze groep, Hardis de Saint-Michel of Scouts en Gidsen Sint-Michiel, bestaat vandaag nog altijd. De stad Leuven, het Scouts en Gidsen Museum en Scouts en Gidsen Sint-Michiel Leuven grijpen dit eeuwfeest aan om het verhaal van 100 jaar Scouts in Leuven in een tentoonstelling te vatten.

Meer dan 60 groepen – jongens en meisjes, Nederlands- of Franstalig, katholiek of pluralistisch – zagen de voorbije 100 jaar in Leuven het levenslicht. Aan de hand van originele stukken, foto’s en verhalen wordt de geschiedenis van het Leuvense Scouts- en Gidsenleven via een tijdlijn in beeld gebracht. Heel wat materiaal werd verzameld via de archieven van de huidige scoutsgroepen en een oproep aan oud-leden en verzamelaars. Ook het Scouts en Gidsen Museum putte uit haar eigen collectie en archief.

De tentoonstelling is het werk van velen: zij die reageerden op oproepen, de geïnterviewden, de vrijwilligers van de erfgoedcel en het Scouts en Gidsen Museum, allerhande verzamelaars, jeugdcentrum Vleugel F en de huidige scoutsgroepen” vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “De stad Leuven is bijzonder verheugd dat zo velen zich vrijwillig inzetten om ‘100 jaar scouts in Leuven’ in de kijker te zetten.

Programma voor gezinnen met kinderen
Tijdens de tentoonstelling is er een doorlopend programma voor gezinnen met kinderen met onder andere een knutselhoek en een spannende speurtocht. Bovendien kunnen kinderen leren om scoutsknopen te maken of mini-constructies te sjorren.

Erfgoedtraject
De tentoonstelling rond “100 jaar scouts in Leuven” is geen eindpunt, maar nét het startpunt van een ruimer erfgoedtraject met alle jeugdbewegingen in Leuven. In samenwerking met KADOC KU Leuven en Heemkunde Vlaanderen onderzoekt de stad Leuven hoe ze alle Leuvense jeugdbewegingen kan ondersteunen rond hun archieven en erfgoed. Door de Leuvense jeugdbewegingen vandaag te sensibiliseren rond erfgoed, hoopt de stad dat dit materiaal op langere termijn bewaard blijft en zo kan leiden tot boeiende onderzoeks- en tentoonstellingsprojecten.

Waar en wanneer
De tentoonstelling start op de Erfgoeddag in Leuven op zondag 21 april 2013 en loopt nog tot 27 oktober in het Scouts en Gidsen Museum, Sint-Geertruiabdij 5, 3000 Leuven. De toegang is gratis.
Openingsuren: van 21 april tot en met 26 mei 2013: elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur – van 2 juni tot en met 27 oktober 2013: elke zondag van 14.00 tot 18.00 uur

Meer info op 100jaarscoutsleuven.be.

Bookmark and Share

Gezocht: kunstenaars tussen 5 en 10 jaar om mee te werken aan een zonnig kunstwerk

Ugo Rondinone is een gerenomeerde Zwiterse kunstenaar die deze zomer in M tentoonstelt. Hij maakt in de bovenste zaal een installatie die verwijst naar de zon. Hiervoor schakelt hij de hulp in van de allerjongste talentjes.

M geeft iedereen tussen 5 en 10 jaar de kans om op 12 mei tussen 14u en 16u deel te nemen aan het M-zonnefeest en zijn of haar allerbeste zon te tekenen in wasco, stift of potlood. Zo werk je mee niet alleen mee aan Rondinones meesterwerk, maar is jouw zon ook te zien in M. Je naam komt zelfs op de muur te staan!

Schrijf je in.

Bookmark and Share