KU Leuven investeert ruim 7 miljoen euro in state of the art leercentrum

Op 18 april opende KU Leuven het leercentrum AGORA. Het centrum is uitgerust met de nieuwste technologische snufjes. Studenten kunnen er terecht voor groepswerk en andere studieactiviteiten.
AGORA is veel meer dan een extra blok- of studieruimte. Het leercentrum is een informele leeromgeving waar studenten de vrijheid krijgen om hun werk zelf te plannen en organiseren. KU Leuven ondersteunt hen daarbij met state of the art informatietechnologie. Ze kunnen gebruik maken van touchscreens, een ruimte voor video conferentie, een time-out zone met een videomuur en ruimtes voor groepswerk.

Met het AGORA-project investeerde KU Leuven bewust niet in nieuwe computerlokalen. Om in het leercentrum te werken, brengen studenten hun eigen laptop of tablet mee die ze kunnen aansluiten op de aanwezige technologie”, aldus vicerector Filip Abraham. “AGORA ondersteunt verschillende vormen van sociaal leren. Naast het klassieke groepswerk kunnen studenten er ook presentaties inoefenen en opnemen, videomateriaal monteren, samenwerken via video conferentie enzovoort.

Het centrum voorziet 550 werkplekken, waarvan ruim de helft specifiek gericht is op het faciliteren van groepswerk. Naast een grote open groepswerkzone zijn er 20 lokalen met een capaciteit van 6 tot 18 personen die studenten kunnen reserveren voor gezamenlijke studieactiviteiten. Het leercentrum is ondergebracht in het voormalig Farmaceutisch Instituut, dat een grondige renovatie onderging. Het hele project is goed voor een investering van ruim 7 miljoen euro.

AGORA is ook meer dan een gebouw. Het is een concept van studentgecentreerde dienstverlening. Zo verhuist de centrale informaticadienst met haar pc-lab naar het leercentrum. Bovendien zullen studenten er ook videokits, audiokits en projectorkits kunnen uitlenen. Iets waarvoor ze tot nu toe naar Heverlee moesten.

Tijdens gewone lesdagen en in blok- en examenperiodes zal AGORA open zijn van 8u tot 24u. Op alle andere dagen kunnen studenten er terecht van 9u tot 19u. Het centrum sluit de deuren enkel op Kerstmis en Nieuwjaar.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.