Dak- en thuislozen voetballen op Belgian Homeless Cup

Op woensdag 24 april vindt het tweede nationale tornooi van de Belgian Homeless Cup in Leuven plaats. Het homeless team van Leuven neemt dit jaar voor de eerste keer deel aan de competitie en treedt al meteen als gastheer voor het tornooi op. De winnaar ontvangt de beker uit de handen van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block.
Tornooi

14 ploegen van dak- en thuislozen strijden voor de eindoverwinning! De twee straatvoetbalterreinen worden opgezet aan Park Den Bruul (Brouwersstraat, Leuven). Een wedstrijd duurt 2 x 7 minuten en er wordt gespeeld in het straatvoetbalformat van 4 tegen 4. Het tornooi staat onder de sportieve leiding van voormalig topscheidsrechter Frans Van den Wyngaert.

Doorheen de dag is er ook muziek en animatie door FABOTASTIX, komen Ronny Van Geneugden en enkele spelers van OHL mee supporteren en zorgen vrijwilligers voor catering aan democratische prijzen. De inkom is gratis.

Sociaal project
De Belgian Homeless Cup is in de eerste plaats een sociaal project. De doelgroep bestaat uit daklozen, mensen in thuislozenzorg en andere vormen van begeleid wonen, vluchtelingen en personen die afkicken van een drugs- en/of alcoholverslaving. Hoofddoel is de deelnemers een nieuw houvast te bieden, een structuur waarop ze een betere toekomst kunnen bouwen. De ervaring leert dat sport voor velen de ideale hefboom is om uit het dal te kruipen.

De sociale doelstellingen hebben hun vaste plaats in de Belgian Homeless Cup. Zo zijn er niet alleen sportieve punten te sprokkelen, maar ook sociale en fair play punten. Het is immers niet alleen belangrijk wie het beste een potje kan voetballen, het sociale traject dat een team opzet en de resultaten die daaruit voortspruiten zijn uiteraard belangrijk.

De lokale teams bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen sociale organisatie (straathoekwerk, OCMW, CAW enz) en een reguliere (semi-)professionele voetbalclub. Deze intersectorale samenwerking zit er al van in het begin in. De Belgian Homeless Cup ontstond namelijk uit de samenwerking tussen het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en de Football+ Foundation.

In Leuven is het homeless team een samenwerking tussen het OCMW Leuven, de stad Leuven, CAW Oost-Brabant en voetbalclub OH Leuven.

Programma

  • 10u00 – 16u00: het tornooi wordt op gang getrapt. 14 straatvoetbalploegen uit de Belgian Homeless Cup nemen het tegen elkaar op. Er is een middagpauze tussen 13u15 en 14u00
  • 15u30-16u00: in de perstent zijn Maggie De Block (Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding) en verantwoordelijken van de betrokken sociale organisatie en voetbalclub beschikbaar voor interviews en vragen.
  • 16u00 – 16u15: grote finalewedstrijd
  • 16u30 – 16u50: prijsuitreiking door ondermeer staatssecretaris Maggie De Block
Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.