Archief voor 1 mei 2013

Een bijzondere tentoonstelling door IBSO Woudlucht in M

De tentoonstelling Woudlucht in M toont het creatief resultaat van een bijzondere en intense samenwerking tussen het Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Woudlucht Heverlee en M – Museum Leuven. Sinds de opening van M in 2009 behoren de leerlingen en leerkrachten van IBSO Woudlucht tot de trouwe bezoekers van het museum.

Het lopende schooljaar 2012-2013 werd nauw samengewerkt: de leerlingen en hun leerkrachten bezochten op drie verschillende momenten het museum voor heel uiteenlopende activiteiten. M zorgde voor begeleiding op maat en werkte steeds in overleg met de jongeren. Met de opgedane indrukken en ervaringen gingen zij vervolgens op school in creatieve ateliers aan de slag.

De leerling-kunstenaars zijn heel trots op wat ze verwezenlijkt hebben. Enerzijds werd hun individuele creativiteit gestimuleerd. Anderzijds leerden zij in groep samen te werken, een belangrijke sociale doelstelling in het eductief project van deze buitengewone school. De groepswerken, zoals een grote draak, werden door henzelf bedacht en gerealiseerd.

We hebben heel veel dingen gemaakt. Al die kunstwerken hebben we hier opgehangen. Zolang je maar gelooft in jezelf, kan je alles bereiken, zelfs een tentoonstelling in M!” zegt Mathias, één van de enthousiaste deelnemers.

M is een open huis en een ontmoetingsplaats voor iedereen. Het museum wil een breed publiek verleiden tot een museumbezoek en de bezoeker een unieke ervaring bieden. Iedereen kan M beleven op zijn eigen manier. Diversiteit tekent de samenleving en daarom houdt M bij de uitwerking van kunsteducatieve programma’s rekening met de noden en behoeften van diverse doelgroepen. Buitengewone kinderen, jongeren en volwassenen hebben dan ook een bijzondere plaats binnen de werking van M.

De tentoonstelling loopt van 26 april tot en met 12 mei 2013, ze is gratis te bezoeken in de onthaalruimte van M – Museum Leuven.

Wij zijn ontzettend trots op deze vruchtbare samenwerking. Ze toont aan dat iedereen welkom is in M – Museum Leuven. Het museum wil graag maatwerk verrichten voor zoveel mogelijk verschillende doelgroepen. In dit geval is het heel bijzonder dat de leerlingen zelf hun ouders gidsen doorheen het museum om te tonen welke kunstwerken hen geïnspireerd hebben.” besluit Denise Vandevoort, Schepen van Cultuur / Voorzitter M

Bookmark and Share

Cultuurprijs KU Leuven voor Ney & Partners

Ingenieursbureau Ney & Partners kreeg op 30 april de Cultuurprijs 2013-2014 van de KU Leuven. De KU Leuven reikt tweejaarlijks de Cultuurprijs uit. Deze prijs, ter waarde van 10.000 euro wordt uitgereikt aan een hoogstaand en vernieuwend levend Belgisch kunstenaar die zich ook verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van vorming en/of onderzoek in de kunsten. Boegbeeld Laurent Ney van Ney & Partners: “Het is een erkenning van ons maatschappelijk engagement, en een ondersteuning van onze wil om aan de volgende generaties te tonen dat het anders én beter kan” .

Lees het Campuskrant artikel.

Bookmark and Share

Waar blijft de Leuvense stadsarcheoloog?

Beheerders van de succesvolle Facebookpagina’s Weleer en Leuvense Historische weetjes vragen in een open brief om een stadsarcheologische dienst, die wij met plezier publiceren op onze Leuvense stadsblog:

De Leuvenaar is trots op zijn stad en op haar lange geschiedenis. Dat blijkt uit het succes van onze twee Facebook pagina’s Leuvense Historische weetjes en Weleer. Sinds kort tellen we allebei meer dan 10.000 leden en daarvoor willen we onze trouwe volgers hartelijk bedanken. Dagelijks brengen we met veel plezier en enthousiasme de geschiedenis van onze stad bij de mensen thuis, op school of het werk, rechtstreeks in hun persoonlijke newsfeed.

Op die manier genieten heel veel Leuvenaars van historische weetjes en oude foto’s van weleer, die ze graag aanvullen met hun eigen avonturen en belevenissen. En die verhalen zijn er, want Leuven is en blijft een stad in beweging. De laatste jaren zijn we allemaal getuigen van heel wat stadsvernieuwing, waardoor het karakter van Leuven grondig wordt hertekend. De nieuwe stationsomgeving en de Vaartkom zijn goede voorbeelden.

Dat is onvermijdelijk. Stilstand is achteruitgang. Vandaag hebben we de vrijheid om het verleden van de toekomst te creëren. Maar dat verleden moet optimaal vastgelegd worden voor volgende generaties.

Daarom pleiten we in deze open brief voor de oprichting van een permanente stadsarcheologische dienst. Hiermee zou Leuven in de voetsporen stappen van andere Vlaamse centrumsteden zoals Gent, Antwerpen, en Mechelen. De lokale expertise, die zo’n stedelijke dienst doorheen de jaren opbouwt, is cruciaal voor de ontsluiting van de historische rijkdom in de Leuvense ondergrond.

Uiteraard werkt de toekomstige stadsarcheoloog samen met de huidige actoren, zoals de Erfgoedcel, het Stadsarchief, de dienst Ruimtelijke Ordening en het Leuvense middenveld. En last but not least is onze stad gezegend met een eigen universitaire onderzoeksgroep Archeologie. De kennis en de kunde van deze onderzoekers en studenten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het historische bewustzijn van de Leuvenaars.

Een stadarcheoloog zou dit plaatje kunnen vervolledigen. We missen een aanspreekpunt om onze eigen bevindingen als liefhebbers te toetsen aan een officiële instantie. We missen een bliksemafleider, die heikele dossiers kan ontmijnen door wetenschappelijke feitenkennis. We missen een spreekbuis, die de Leuvense bevolking op de hoogte houdt van de historische actualiteit, zoals de stedelijke subsidies voor kleinschalige restauratieprojecten. We hopen van harte dat in de nabije toekomst ons bescheiden voorstel in overweging wordt genomen.

Leuvenaars en andere geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om deze open brief mee te onderteken op de campagnewebsite www.stadsarcheoloog.be
Op deze website zullen de artikels uit de pers verschijnen, evenals de recentste ontwikkelingen.

Frederic Hecq
www.facebook.com/weleer.be

Pascal Lacroix
www.facebook.com/Leuvensehistorischeweetjes

Bookmark and Share

An American Dream – Symfonisch orkest SLAC Leuven do 25 04 2013

Enige foto-impressies van het jaarlijkse SLAC Symfonisch Orkest (top-) gebeuren olv. Dirk Vandaele:
onder de titel: AN AMERICAN SALUTE
Met o.a. Rhapsody in blue – Porgy and Bess – An American in Paris van Zimmer-Kerr-Dvorak-Gershwin,
www.artrium.be

SLAC Symphonic  Orcestra

SLAC Symphonic  Orcestra

SLAC Symphonic  Orcestra

SLAC Symphonic  Orcestra

SLAC Symphonic  Orcestra

Bookmark and Share