Atelier architectuur in context: Lezing Bart Vink in Museum M

Op donderdag 16 mei 2013 geeft Bart Vink een lezing met als titel ‘Randstad 2040′ in het kader van Atelier Architectuur In Context. Bart Vink werkt bij het Ministerie Infrastructuur en Milieu in Amsterdam. Momenteel richt hij zich als programmaleider SMASH op nationale keuzes (beleid, uitvoering, kaderstelling) voor het zuidwesten van de Amsterdamse regio / de ‘Schipholregio’. Hij adviseerde als lid van een internationaal ‘expertenteam’ van Architecture Workroom Brussels (AWB) de Vlaamse Overheid over haar ruimtelijke toekomstvisie.

De projecten in de tentoonstelling Architectuur in Context tonen het resultaat van een succesvol architectuurbeleid in Vlaanderen. Niet geheel toevallig bevinden bijna alle projecten, die onder de aandacht van de provinciale architectuurprijzen kwamen, zich in rand-, tussen- of kleinstedelijke gebieden. Het Vlaamse netwerk van steden en gemeentes behoort namelijk tot de meest gespreide verstedelijkte gebieden ter wereld. Het grootste deel van Vlaanderen bevindt zich tussen echt stedelijk en echt landelijk gebied. Voor deze tussenruimte bestaat vandaag geen specifieke projectmatige aanpak of beleid. Nochtans illustreert het ontwerp voor Fort Lillo van David Verhoestraete en Sofie Depauw – te zien in de tentoonstelling – hoe de landschappelijke en ecologische uitdagingen bepalend kunnen zijn voor architecturale oplossingen.

Structuurvisie Randstad 2040 is een markant voorbeeld van een bovenlokale visieoefening die het ruimtelijk beleid in het hart van Nederland mee gestuurd heeft. Bart Vink, programmamanager van dit traject, zal in deze eerste publiekslezing in het kader van de workshops in het Atelier Architectuur in Context, een kritische analyse doen van dit proces en in het bijzonder het belang en de impact van deze visie op de kleinere steden en gemeentes behandelen.

  • Donderdag 16 mei 2013 om 20:00
  • Museum M in Leuven
  • Gratis toegang, reserveren via inschrijving@stadenarchitectuur.be
Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.