Don Bosco Groenveld werkt mee aan een klimaatneutrale stad

Leuven wilt tegen 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Dat wil zeggen dat ze tegen dan geen netto CO2-uitstoot meer heeft. Ook secundaire scholen kunnen meewerken door mee in het klimaattraject te stappen.

Tijdens het klimaattraject stellen leerlingen, onder begeleiding, beleidsaanbevelingen op die de stad op weg helpen in de transitie naar een klimaatneutrale gemeenschap. Daarnaast worden de jongeren aangezet om beleidsaanbevelingen voor de school zelf te formuleren.

Het klimaattraject bestaat uit 4 modules: twee voorbereidende vormingen op school, een klimaatdebat en een toonmoment.

Drie klassen van Don Bosco Groenveld stapten in het traject. Op dinsdag 7 mei om 13.30 uur toonden zij aan schepen Mohamed Ridouani hoe ze werk maakten van enkele beleidsaanbevelingen voor de school: van ‘pimp je brooddoos’ tot het uitschakelen van drankautomaten in het weekend. Lien Loonbeek van de afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid vertelde wat de stad al deed en nog zal doen met de beleidsaanbevelingen van de leerlingen voor een klimaatneutrale stad.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.