Buddy-event in het stadhuis

Op donderdag 23 mei 2013 vond het Buddy-event plaats in de wandelzaal van het stadhuis.

Op dit Buddy-event waren alle onderwijspartners (KU Leuven, KHLeuven, Groep T en CVO De Oranjerie), de coördinerende directeurs van de scholengemeenschappen, de verantwoordelijken van de deelnemende basis- en secundaire scholen en de buddy’s aanwet. Met deze receptie wilde de stad hen bedanken voor hun deelname aan het Buddy-project in 2012-2013.

Gelijke onderwijskansen creëren
Met het Buddy-project zorgt de stad Leuven sinds 2007 voor de naschoolse begeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De buddy’s zijn vrijwilligers en studenten die in het kader van hun lerarenopleiding studiepunten kunnen verdienen. Met dit project wil de stad de slaagkansen van leerlingen met nood aan extra ondersteuning vergroten.

Vandaag worden in 15 secundaire scholen en 7 basisscholen buddy’s ingezet. Dit schooljaar waren meer dan 350 buddy’s actief in de Leuvense scholen.

Het Buddy-project biedt voor alle partijen een meerwaarde.

De leerlingen krijgen gratis begeleiding op maat die hun kansen in het onderwijs vergroot: ze zijn meer gemotiveerd, hun zelfvertrouwen groeit en hun schoolresultaten gaan erop vooruit. De leerlingen kijken op naar hun buddy en laten zich door hem of haar inspireren om door te bijten in moeilijke momenten.

De buddy’s zelf halen een grote voldoening en leerervaring uit het coachen van de kinderen en jongeren, die ze zien open bloeien en vooruitgang boeken dankzij hun persoonlijke inzet. De leerkrachten in spe worden in de praktijk voorbereid op de uitdagingen van divers samengestelde klassen.

De scholen op hun beurt verwelkomen de extra ondersteuning die ze via de buddy’s krijgen. Zo beschikken ze over extra mankracht om leerlingen met extra noden een duwtje in de rug te geven.

Het succes van het project blijkt ook uit de grote vraag naar buddy’s en de spectaculaire groei die het project de afgelopen jaren kende.

Versterking van het Buddy-project
Omwille van het succes wil de stad blijven inzetten op het project. We versterken de samenwerking met de verschillende onderwijspartners en garanderen de kwaliteit van het project door het aanbod aan vormingen voor de buddy’s uit te breiden. Er zal geïnvesteerd worden in de oprichting van een interactieve website om de communicatie tussen de verschillende onderwijspartners en de buddy’s te optimaliseren.

De stad wil het Buddy-project ook kwantitatief laten groeien door nog meer in te zetten op rekruteringsacties én een versterkte samenwerking met de hogere onderwijsinstellingen en de universiteit.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.