Stad Leuven en KU Leuven investeren in extra studentenhuisvesting

Om het groeiend aantal studenten op te vangen, investeren Stad Leuven en KU Leuven in extra studentenhuisvesting. Tegen het najaar van 2016 komen er in totaal ruim 3.000 kamers bij.

Waarom extra kamers?
Met dit gezamenlijk beleid rond studentenhuisvesting spelen de stad en de universiteit in op enkele evoluties in het hoger onderwijs:

  • Steeds meer jongeren volgen hoger, al dan niet universitair, onderwijs
  • De verhoogde zij-instroom van hogeschoolstudenten naar KU Leuven
  • Een groeiend aantal buitenlandse studenten en onderzoekers door internationalisering

Het bijkomende aanbod moet ervoor zorgen dat de groeiende nood aan studentenhuisvesting niet afgewenteld wordt op de markt van de gezinswoningen in Leuven. Bovendien hebben de stad en de universiteit zo meer grip op de kwaliteit en de prijs van de kamers. Ze kunnen zo ook garanderen dat de kamers voorbehouden blijven voor studenten en tijdelijke werknemers van de Leuvense hoger onderwijsinstellingen.

Grotere projecten van goede kwaliteit op de juiste locaties
Stad Leuven en KU Leuven kiezen voor kwaliteitsvolle, grotere projecten die als geheel beheerd zullen worden. Deze gebouwen worden ingepland op geschikte locaties dichtbij campussen of centra. De projecten bevatten vooral gewone kamers die bedoeld zijn voor tijdelijke bewoning door studenten of onderzoekers.

Door op grote schaal te werken, is het makkelijker om enkele collectieve voorzieningen zoals ontmoetingsruimten, fietsenstallingen en parkeerplaatsen op te nemen in de projecten. Zo bieden de nieuwe residenties voldoende kwaliteit en blijft de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt.

Hoe krijgt dit beleid gestalte?
Stad Leuven selecteerde in 2012 enkele geschikte locaties voor bijkomende studentenhuisvesting. Daarbij werd onder andere rekening gehouden met een redelijke afstand van campussen en studentenvoorzieningen, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, het omliggende woonweefsel etc. Intussen zijn voor bijna alle locaties projecten vergund of in voorbereiding.

Daarnaast voegde de stad aan de bouwverordening een hoofdstuk toe met een set van kwaliteitsvereisten voor studentenhuisvestingsprojecten. Hierin staat beschreven hoe een residentie georganiseerd moet zijn en over welke voorzieningen ze moet beschikken. Projecten in het kader van studentenhuisvesting moeten bijvoorbeeld minder parkeergelegenheid voorzien (1 parkeerplaats op 8 kamers in plaats van 1 op 3).

Samenwerkingsovereenkomsten met KU Leuven
Projectontwikkelaars die investeren in studentenhuisvesting kunnen hierover een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de universiteit. Het overgrote deel van de projectontwikkelaars maakt gebruik van deze mogelijkheid. Via deze samenwerkingsovereenkomsten krijgt KU Leuven garanties over de kwaliteit en het beheer van de residentie. De projecten omvatten een aantal ‘sociale’ kamers, die verhuurd worden aan een gunstig tarief. In ruil krijgt de ontwikkelaar vrijstelling van sociale last en moet hij minder parkeerplaatsen voorzien per kamer.

Streng beleid ivm gezinswoningen
Om gezinswoningen te beschermen treedt Stad Leuven strenger op tegen het opdelen van gezinswoningen in louter studentenkamers. Het voorbije jaar werden hierrond opvallend meer pv’s opgemaakt (in 2011: 60 waarvan 47 rond opdeling, in 2012: 88, waarvan 64 rond opdeling). Concreet wil dit zeggen dat gezinswoningen niet meer mogen opgedeeld worden. Een uitzondering geldt wanneer een gezinswoning van minimum 110 m² met een buitenruimte van 16 m² behouden blijft naast maximaal 3 studentenkamers. Daarnaast wordt het voor gezinnen mogelijk om de keuken, het sanitair etc. te delen met de studenten (zoals dat vroeger bij de “kotmadam” mogelijk was). Vroeger moesten de studenten over aparte voorzieningen beschikken. Ook de verplichte aparte fietsenberging kan onder de vorm van fietsen in de gang, een berghok of de tuin.

Stand van zaken 2013
Ook komend academiejaar (2013-2014) blijft de vraag naar studentenkamers stijgen, zowel bij Belgische studenten als bij internationale studenten. In het segment “niet gesubsidieerde kamers”, in eigendom van en beheerd door KU Leuven kwamen ruim 1 200 aanvragen binnen (voor ± 300 beschikbare kamers) terwijl ruim 650 aanvragen uit het buitenland werden ontvangen (voor 170 vrije kamers binnen hetzelfde segment).

Op dit moment zijn op bijna alle opgelijste locaties projecten vergund of in voorbereiding. Voor het overgrote deel van deze projecten sloot de ontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst af met KU Leuven. Dit wil zeggen dat Leuven in de nabij toekomst over ruim 3 000 extra kamers zal beschikken.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.