KU Leuven onderzoekt lange termijneffecten van stamceltransplantatie

Op 13 juni 2013 vond de plechtige inhuldiging van de Sofhea Leerstoel in de Stamceltransplantatie plaats. In het kader van deze leerstoel zullen onderzoekers nagaan wat de lange termijn effecten zijn van stamceltransplantatie op patiënten met een levensbedreigende bloedziekte.

Heel wat patiënten kunnen baat hebben bij een stamceltransplantatie. Denk maar aan kinderen met leukemie of kinderen die een handicap opliepen door zuurstoftekort bij de geboorte. Ook volwassen patiënten met een levensbedreigende bloedziekte of met andere vormen van orgaanfalen (bv. levercirrose, hartinfarct, hersentrombose….) kunnen geholpen worden met een dergelijke behandeling.

Onder leiding van professor Catherine Verfaillie van de afdeling Stamcelbiologie en Embryologie van KU Leuven en dokter Helene Schoemans van het UZ Leuven, zullen onderzoekers nagaan wat de lange termijneffecten zijn van stamceltransplantatie op de fysische en psychische levenskwaliteit van patiënten die deze ingrijpende behandeling hebben ondergaan. Daartoe werd de Sofhea Leerstoel in de Stamceltransplantatie opgericht.

Sofhea is een vzw die, onder leiding van emeritus professor Marc Boogaerts, patiënten met een levensbedreigende bloedziekte zowel psychosociaal als financieel bijstaat. Daarnaast ondersteunt de vzw ook het wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekten, meer specifiek steunt zij ook de Leuvense Navelstrengbloedbank. Veel patiënten zijn op zoek naar een geschikt stamceldonor die hetzij in internationale donorendatabanken, hetzij in de navelstrengbloedbank kan gevonden worden. Meer informatie over Sofhea op http://www.uzleuven.be/nl/sofhea#Navelstrengstamcellen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.