Open brief Horeca Leuven – implementatie geluidsnormen

Leven in Leuven neemt hieronder integraal de perstekst over zoals deze ons bezorgd werd door Horeca Leuven. De Wet Schauvliege regelt onder meer de geluidsnormen voor horecazaken.

De Leuvense horeca heeft een open brief bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen om haar stem laten horen over de aanpassing van het Leuvense Politiereglement.

Het voorstel tot aanpassing van het Leuvense Politiereglement dat nu ter tafel ligt, kan je met de beste wil ter wereld niet correct noemen, het is ronduit tendentieus.

We zijn steeds uitgegaan de premisse om de wet Schauvliege zodanig te implementeren dat het horecaleven in Leuven geluidsveiliger wordt.

Van echt overleg is –zo blijkt- geen sprake geweest. Telkens kwam het basisvoorstel van politie en milieuambtenaar als enige mogelijkheid – eventueel in een soms nog strengere vorm – terug op tafel.

We worden verplicht om een duur toestel van meer dan € 2000,- aan te kopen en de gegevens door te sturen naar de politie.

Terwijl het duidelijk is dat het overgrote deel van de geluidsoverlast niet te wijten is aan muziek uit cafés. Als we vragen naar cijfers, zijn deze niet beschikbaar.

Wat wij vragen is een geluidsnormering die de leefbaarheid van de sector niet hypothekeert.
De geluidsnorm en meting waarmee de bevoegde milieuschepen later wil uitpakken is echter zodanig streng dat er nauwelijks ademruimte overblijft.

Bij de voetbalmatch België-Servië zou u bijvoorbeeld niet meer mogen hebben juichen bij de mooie doelpunten van De Bruyne en Fellaini. Het café zou kunnen gesloten worden…

We dreigen onszelf te criminaliseren met dit door ons zelf aan te kopen toestel.

Het is alsof bv. alle fietsers of automobilisten een verplichte camera zouden moeten installeren op hun fiets/auto die alles zou registreren en waarbij de gegevens van deze registratie rechtstreeks zouden worden doorgeseind naar politie en mogelijk parket. Orwelliaans, inderdaad.

Het gaat er niet om ons groot gelijk te halen, het gaat er om onze sector leefbaar te houden.
Met wat nu op tafel ligt, is dat niet mogelijk. Het is een ondemocratische steek door het Leuvense horecahart.

Met zeer vriendelijke groeten, namens Horeca Leuven

Leuven, 15 juni 2013,

Danny Justens
Rikky Evers
Evert Thys

Wat is jullie mening hierover? Begrijpen jullie het standpunt van de Leuvense restaurants en cafés of zien jullie het nut in van een toestel zoals voorgesteld door het stadsbestuur?

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.